10 syytä harjoittaa Ylivertaista ja Tehokasta Metodia

Kuulin kerran erään joogaohjaajan toteavan, että yksi tärkeimmistä ja vaikeimmista asioista henkisellä polulla on tehdä mitä henkinen oppaamme meille ehdottaa. Voimme kysyä itseltämme: kuinka montaa neuvoa seurasimme niistä, jotka henkinen oppaamme on meille tarjonnut? Ja kuinka monta neuvoa, joita aloimme noudattamaan, veimme käytännössä loppuun asti? Käsittelin näitä kysymyksiä, kun harjoitettuani Ylivertaista ja Tehokasta Metodia useita kuukausia, kohtasin vaikeuksia harjoittaa tätä metodia säännöllisesti eli kaksi kertaa päivässä. Tämä sai minut tulemaan tietoiseksi olemuksessani olevasta demonisesta vaikutuksesta, joka vastusti Ylivertaisen ja Tehokkaan Metodin harjoittamista. Huomasin saman vaikutuksen myös kollegoissani, jotka eivät myöskään harjoittaneet metodia säännöllisesti. Ollessani tietoinen tästä demonisesta vaikutuksesta, käännyin niiden positiivisten ja kohottuneiden aspektien puoleen, joiden vuoksi minun tulisi harjoittaa kyseistä metodia. Pian tämän jälkeen havaitsin nämä aspektit intuitiivisesti, etenkin harjoittaessani Ylivertaista ja Tehokasta Metodia. Esitän nämä aspektit edelleen myös teille ja toivon, että ne inspiroivat teitä, kuten minua joka kerta, kun minulla on vaikeuksia harjoittaa tätä metodia säännöllisesti. Toivotan teille kaikille jumalallista menestystä.


1. Rakkaus planeettaamme ja koko ihmiskuntaa kohtaan

Silloin tällöin on hyvä muistaa kuinka paljon meidän tulisi rakastaa sekä planeettaa, jolla elämme, että ihmiskuntaa kokonaisuutena ja kuinka tämä rakkautemme voisi materialisoitua. On hyvä muistaa yhä useammin, että Maa-planeetta tarjoaa jatkuvasti yltäkylläisyyden, josta nautimme: ruoka, vaatetus, majapaikka ja kaikki muu mikä on tarpeellista olemassa olollemme. Käytännöllisesti katsoen planeettamme tarjoaa meille koko kehonsa ja me olemme täysin riippuvaisia siitä, mitä hän meille tarjoaa. Jos ymmärrämme tämän ja tutkimme objektiivisesti kuinka paljon annamme takaisin planeetallemme, voimme huomata, että se mitä annamme takaisin on hyvin vähän verrattuna siihen, mitä vastaanotamme. Harjoittamalla Korkeinta ja Tehokasta Metodia voimme auttaa planeettaamme enemmän kuin niillä vaatimattomilla keinoilla, jotka meillä tavallisesti on käytettävissämme. Jos ajattelemme tarkkaan, se on sama kuin haluaisimme auttaa toista ihmistä: todellisuudessa yksin emme voi tehdä paljoakaan hänen eteensä. Mutta kun harjoitamme Ylivertaista ja Tehokasta Metodia, kutsumme JUMALAA, Hänen armoaan, kaikkivoipaisuuttaan ja tahtoaan auttamaan meidän kauttamme planeettaamme ja kaikkia ihmisiä, jotka sillä asuvat.. Jos todella rakastamme tätä planeettaa ja koko ihmiskuntaa niin Ylivertaisen ja Tehokkaan Metodin harjoittaminen on loistava keino todistaa se. 

2. Etuoikeus, mutta myös vastuu

Tämä ainutlaatuinen metodi on paljastettu meille Jumalan armon kautta. Meille tämä on suuri etuoikeus. Kuitenkin tämä etuoikeus tuo meille myös vastuun harjoittaa tätä metodia systemaattisesti.

3. Usko JUMALAAN

Tämän metodin kautta kutsumme JUMALAA apuun; jos todella uskomme, että Hän suo apunsa meille, silloin voimme intuitiivisesti ymmärtää, että tällä metodilla on suurempi vaikutus planeettamme ja koko ihmiskunnan hyvinvointiin kuin voimme kuvitellakaan.

4. Elämän jatkuvuuden varmistaminen

Jokaisella meistä on erilaisia tehtäviä eri aloilla, joiden tekemisen mahdollistaa se, että planeettamme tarjoaa tähän suotuisat olosuhteet Jos emme harjoita Ylivertaista ja Tehokasta Metodia ja kukin meistä ei anna osaansa Maa-planeetan pelastamiseksi, eikä tällä tavoin ehkäise mahdollisen katastrofin syntyä, joka vaikuttaisi Maa-planeettaan, silloin on mahdollista, että tulevaisuudessa meillä ei enää ole mahdollisuutta tehdä kaikkia niitä asioita, joita tänä päivänä teemme. Seuraava tarina havainnollistaa tämä erittäin hyvin. Olipa kerran pieni kylä, joka sijaitsi suuren hylätyn padon alapuolella. Elämä tuossa kylässä oli jatkunut jo niin pitkään, etteivät kyläläiset enää edes muistaneet koko patoa. Eräänä päivänä yhtä kylän viisaista varoitettiin, että virtaus joen yläjuoksulla oli lisääntynyt ja, että padossa oli jo halkeamia ja, että se saattaisi sortua. Kyläläisillä ei ollut tarpeellisia keinoja padon korjaamiseksi, mutta onneksi kylän viisas mies keksi keinon tilanteen ratkaisemiseksi ja sanoi kyläläisille, että heidän tulisi kaivaa uomia padon ympäri, jotta paine laskisi sen yläpuolella ja näin pato kestäisi pidempään. Kyläläiset ottivat viisaan miehen neuvot kiitollisina vastaan, mutta tämän jälkeen kukin kyläläisistä muisti, että heillä oli muita tärkeämpiä asioita tehtävänä: suutarin piti korjata eräät kengät, ruukuntekijällä oli ruukku kesken, leipurilla oli leipä uunissa ja niin edelleen. Ja näin kyläläisillä oli joka päivä  jokin syy olla menemättä kaivamaan uomia padon ympäri. Ja koska kyläläiset olivat tottuneet siihen, että elämä kylässä oli jatkunut samanlaisena jo vuosikymmenien ajan, he unohtivat täysin heitä uhkaavan vaaran. Eräänä päivänä kyläläiset järjestivät suuret markkinat, missä oli myytävänä  mitä kauneimpia kenkiä, ruukkuja ja parasta leipää. Mutta juuri silloin pato ei enää kestänyt veden painetta ja murtui. Valtava määrä vettä vei hetkessä mennessään koko kylän ja kyläläiset ja kaiken mitä he olivat rakentaneet. Jos he olisivat kuunnelleet viisasta miestä ja käyttäneet osan ajastaan uomien kaivamiseen he eivät luultavasti olisi tehneet yhtä paljon kenkiä, ruukkuja ja leipiä, mutta he olisivat varmistaneet kylän tulevaisuuden ja antaneet sille mahdollisuuden olla olemassa myös tulevaisuudessa.

5. Hyvää tekevä vaikutus planeetan ja koko ihmiskunnan yleiseen tilaan

Harjoittamalla Ylivertaista ja Tehokasta Metodia autamme Maa-planeettaa ja ihmiskuntaa kokonaisuutena. Jos vertaamme tätä metodia – vain esimerkin vuoksi – tekemiimme KARMA YOGA tehtäviin tai tekemäämme ASANAAN (vaikka näillä molemmilla onkin ilmiselvästi hyvää tekevä vaikutus), voimme helposti arvata, millä näistä toiminnoista on suurin vaikutus planeettamme hyvinvointiin. Syventääksemme ymmärrystämme tämän ihmeellisen metodin vaikutuksista, seuraavassa on muutamia lainauksia invokaatiosta, jonka teemme TAIVAALLISELLE ISÄLLE: "...auta meitä Sinun suuren armosi mukaisesti niin, että sekä Sinun valtavan armosi kautta, että tämän Ylivertaisen ja Tehokkaan Metodin jumalaisten vaikutusten kautta me katuisimme ja samalla poistuisivat kaikki ne synnit ja pyhäinhäväistykset...", "...auta meitä jokaista, loputtoman armosi siivittämänä, ansaitsemaan, ei rangaistustasi, vaan anteeksiantosi ja myötätuntosi", "...poistamaan ikuisiksi ajoiksi meiltä ihmisiltä tämä kärsimyksen malja". Voimme huomata kaksi elementtiä, jotka ilmenevät tekstissä: JUMALAN armo ja ihmiskunta kokonaisuutena. Jokaisen meistä tulisi tietää, että maailma ei transformoidu muuttamalla ulkoisia olosuhteita vaan yksilöllisen transformaatiomme kautta, niiden ihmisten kautta, jotka ovat osa maailmaa ja tämä tapahtuu aina JUMALAN armon kautta. Ylivertaisessa ja Tehokkaassa Metodissa pyydämme JUMALAN armoa ilmentymään jokaisen ihmisen kautta siten, että heissä jokaisessa tapahtuisi perustavaa laatua oleva transformaatio, jolla edelleen on seurauksia sekä yksilöllisellä että planetaarisella tasolla, mahdollistaen näin tämän planeetan pelastamisen.

6. Maa-planeetan ja koko ihmiskunnan värähtelytaajuuden kohottaminen

Harjoittamalla Ylivertaista ja Tehokasta Metodia olemme tietoisia olemuksemme kautta jatkuvasti virtaavista jumalallisista aspekteista, jotka mahdollistavat olemuksemme muuttumisen jumalalliseksi kanavaksi, jonka kautta nämä energiat manifestoituvat. Mitä useampi ihminen manifestoi jatkuvasti näiden jumallallisten energioiden virtaa, sitä helpommin koko planeetan värähtelyiden vaiheittainen kohottaminen tullaan saavuttamaan. Tällainen vaikutustapa ei vaadi suoraa yhteenottoa pahojen voimien kanssa ja on näin täysin yhtä Jeesuksen esittämän henkisen periaatteen kanssa: "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealla poskelle, käännä hänelle vasenkin" (Matteuksen evankeliumi 5:38-39). Kun kyseessä on Ylivertaisen ja Tehokkaan Metodin harjoittaminen, pahaa edustaa tietämättömyytemme ja katastrofi, joka saattaisi seurata tuosta tietämättömyydestä ja hyvää edustaa ihmiskunnan henkinen kehitys.  Vaikka tällä planeetalla onkin hyvin monia ihmisiä, jotka elävät syvässä tietämättömyyden tilassa, ne jotka harjoittavat Ylivertaista ja Tehokasta Metodia toimivat JUMALAN kanavina, eivätkä rukoile ainoastaan itsensä vaan kaikkien ihmisten pelastuksen puolesta, kuten Jeesus sanoo:  "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi'. mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte Taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille."(Matteuksen evankeliumi 5:43-45)

7. Ylivertaisen ja Tehokkaan Metodin ylemmyys

Sana "ylivertainen", joka esiintyy metodin nimessä, viittaa siihen tosiasiaan, että tällä metodilla (vähintään kaksi kertaa päivässä tehtynä) tulisi olla prioriteetti henkisessä harjoituksessamme.

8. Henkisen oppaamme antamien neuvojen täytäntöönpano

Henkinen oppaamme Grieg on suositellut, että Ylivertaista ja Tehokasta Metodia tehtäisiin vähintään kaksi kertaa päivässä, joka tarkoittaa yhteensä 40 minuuttia. Näinkin pieni ponnistus, jos tarpeeksi suuri määrä tämä henkisen koulun joogan harjoittajista yhdistää voimansa ja harjoittaa Ylivertaista ja Tehokasta Metodia vähintään kaksi kertaa päivässä, tuottaa henkisen harppauksen ja kohottaa planeettamme ja ihmiskunnan tasoa. On myös otettava huomioon, että tämä on yksi harvoista henkisistä harjoituksista, joita henkinen oppaamme on osoittanut kaikille tämän henkisen koulun kannattajille yhteisesti harjoitettavaksi ja jos todella olemme omistautuneet henkiselle oppaallemme, voisimme edes yrittää noudattaa hänen neuvojaan. Meidän tulisi myös tietää, että tekemällä niin kuin henkinen oppaamme meille sanoo, auttaa meitä suuresti etenemään henkisellä polulla.

9. Ryhmässä tehtävän toiminnan tehokkuus

Mitä useampi ihminen osallistuu samaan toimintaan, sitä enemmän energiaa tuolla toiminnalla on, etenkin jos se tehdään samanaikaisesti. Tämän on Jeesus ilmaissut evankeliumissa: "Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään". (Matteuksen evankeliumi 18:20)

10. Vaikutukset olemukseemme 

Jätin tahallani viimeiseksi ne vaikutukset, joita  Ylivertaisella ja Tehokkaalla Metodilla on sitä harjoittavaan ihmiseen. Ensimmäinen ja ehkä tärkein vaikutus on, että kaikki mitä annamme tulee meille takaisin kymmenkertaisena, vaikutus, joka ilmentyy, kun laitamme käytäntöön okkultisen antamisen lain. Muita vaikutuksia ovat: uskomme ja suoraan JUMALAN kanssa tapahtuvan kommunikaation kautta tietoisuutemme laajeneminen koko Maa-planeettaa ja ihmiskuntaa syleileväksi; kommunikaatio suojelusenkelimme ja valitun arkkienkelin kanssa ja heidän tukensa vastaanottaminen; Pyhän Hengen, JUMALAN armon, Hänen kaikkivoipaisuutensa ja tahtonsa kanavaksi tuleminen ja näiden energioiden kerääntyminen olemukseemme.

JOS MINÄ EN TOIMI PLANEETTAMME PELASTAMISEKSI HARJOITTAMALLA YLIVERTAISTA JA KORKEINTA METODIA NIIN KUKA SITTEN?
 
"PLEASE REMEMBER THAT KNOWING WHAT NEEDS TO BE DONE AND NOT ACTING IS AND WILL BE THE ULTIMATE COWARDICE" – Gregorian Bivolaru

Kirjoittanut Maxim Hongell

Ylivertainen ja Tehokas Metodi koostuu meditaatioista ja invokaatioista ja ohjeet sen tekemiseksi on kenen tahansa saatavilla Nathan päivystäjältä. Metodi on tarkoitettu Maa-planeetan pyyteettömäksi auttamiseksi.