Henkinen kypsyys ilmaantuu, kun henkinen kokemus lisääntyy ja kukoistaa

kirjoittanut Monica Dascalu

Jokainen joogi on tietoinen muutoksista, joita ilmaantuu henkisen harjoituksen seurauksena. Sinnikkäiden yritysten ja henkisen harjoituksen kautta ilmaantuu aika ajoin niin sanottuja ”henkisiä hyppäyksiä kertyneiden vaikutusten seurauksena”. Monia vuosia jatkuneen henkisen harjoituksen jälkeen, lukuisat henkisen harjoituksen aikana kertyneet kokemukset kristallisoituvat ja tuottavat tuloksia auttaen meitä saavuttamaan henkisen kypsyyden tilan. Tämä ei kuitenkaan ole totta jokaisen joogan harjoittajan kohdalla. Määrän lisäksi asiaan vaikuttaa harjoituksen laatu sekä henkisen sitoutumisemme aitous. On suuri joukko keskinkertaisia ja pinnallisia joogeja, jotka pysyvät joskus jopa yli 20 vuoden joogan harjoittamisen jälkeen henkisesti lapsellisina tai yksinkertaisesti typerinä ja välinpitämättöminä.

Henkisen harjoituksen hedelmät ilmaantuvat ajan kanssa

Jokaisen organismin tai olennon kypsyys on seurausta luonnollisista kasvuprosesseista ja se saavutetaan kun keho täysin toteuttaa fysiologiset potentiaalinsa. Fyysinen kypsyys ilmenee kaikkien kehon elimien täydellisenä kehittymisenä ja toiminnallisuutena ja sitä ilmentää tyypillisesti kyky synnyttää toisia olentoja (lisääntyminen), sillä lisääntymiselimet kehittyvät myöhemmin biologisessa rakenteessa. Yksi ehto kypsyydelle fyysisellä tasolla on muun muassa riippuvuuksien ylittäminen, esimerkiksi vanhemmista, jotta voidaan taata oma selviytyminen. Toisaalta emotionaalinen kypsyys ilmenee sisäisenä tasapainona, tiettynä tunne-elämän itsehallintona. On paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan saavuta todellista emotionaalista kypsyyttä.

Kasvi saavuttaa kypsyyden, kun se kantaa hedelmää. Eläin saavuttaa kypsyyden, kun se voi synnyttää jälkikasvua. Ihminen on monimutkaisempi, eikä kypsyys ilmene vain fysiologisten toimintojen täydellisyytenä. Ihmisellä kypsyys ilmenee myös itsehallintana, riippumattomuutena, vastuuna, kuin myös kykynä tukea ja opastaa muita.
Yhdestä näkökulmasta katsottuna henkisen kypsyyden voidaan ymmärtää alkavan samasta hedelmän antamisen ideasta, hedelmällisyydestä. Henkinen kypsyys on saavutettu, kun henkinen harjoituksemme kukoistaa – silloin kun voimme antaa itsemme lisäksi toisillekin näistä henkisistä hedelmistä, joita nyt poimimme ja jotka syntyivät tarkoituksenmukaisista henkisistä ponnisteluistamme. Siihen kuuluu tietty määrä itsehallintaa, koska tässä sisäisen kehityksen myöhäisessä vaiheessa voimme olla suoraan yhteydessä avainaspekteihin, kuten esim. totuuden periaatteisiin ja voimme käyttää omaa arvostelukykyämme ja tehdä viisaita päätöksiä.


Henkisten kokemusten kristallisointi

Henkinen kypsyys on tulosta kokemusten ja henkisen harjoituksen kerääntymisestä ja vaatii yleensä vuosia kestävän ahkeran ja huolellisen henkisen harjoittelun. Tähän kuuluu syvien, hyödyllisten ja vaihtelevien henkisten kokemusten kertyminen, kuin myös näiden kokemusten tietty sisäinen kristallisointi, kyky kokea niiden yhteisvaikutus, käyttää niitä luovasti ja oppia niistä.
Jotkut harvinaiset ihmiset, jotka ovat saaneet tämän kokemuksen edellisissä elämissään tekemistään ponnisteluista johtuen, syntyivät nyt mukanaan kyky muistaa se ja he pystyvät nopeasti uudistamaan sen, mutta useimmille joogan harjoittajille kypsyys ilmenee vuosien huolellisen, sopivan ja periksi antamattoman harjoituksen jälkeen. Ominaisuuksia jotka liittyvät henkiseen kypsyyteen ovat muun muassa viisaus, terävä huomiokyky, kiinnittymättömyys, aspiraatio, anteliaisuus, rakkaus, antaumuksellisuus, nöyryys.


Testien läpäiseminen, kypsyyden testi

Henkinen kypsyys todistetaan, kun henkinen kokelas läpäisee menestyksellisesti henkiset testit, joita hänen eteensä ilmestyy henkisellä polulla. Silloin, kun kokelas toistuvasti epäonnistuu testeissä, jotka hänen on tarpeen kohdata, emme voi puhua henkisestä kypsyydestä. Voimme todeta saavuttaneemme henkisen kypsyyden tilan silloin, kun pystymme epäröimättä valitsemaan, sen minkä tiedämme olevan hyväksi meille ja henkiselle kehityksellemme, ja päättäväisesti torjumme sen, minkä tiedämme olevan huonoa, ilman että tunnemme lainkaan tarvetta puolustella valintaamme itsellemme tai toisille.

Todellinen henkinen kypsyys pitää sisällään koko olemuksen täyden ja syvän harmonisoitumisen. Henkinen polku jota kuljemme, kokonaisvaltainen jooga, antaa meille riittävästi tarkoituksenmukaisia tekniikoita voidaksemme täysin harmonisoida ja kehittää olemuksemme kaikkia puolia: elinvoimaa, tunnetasoa, fyysistä olemusta, mentaalista tasoa, suhteitamme, eroottista ja henkistä puolta. On tärkeää ymmärtää, ettei ole viisasta laiminlyödä olemuksemme mitään puolta, vaan yhdistää ne kaikki yhtenäisellä ja tasapainoisella tavalla.

Henkiseen kypsyyteen kuuluu myös kyky ottaa vastuulleen tehtäviä siinä ryhmässä tai henkisessä koulussa, johon kuulumme, käsillä olevien asioiden tärkeysjärjestyksen ymmärtäminen, ja tulevaisuuden näköalat – nykyhetken tapahtumien seuraukset eli seuraukset siitä tosiasiasta, että valitsemme joko tarkkanäköisen toiminnan tai joissain olosuhteissa toiminnasta pidättäytymisen. Kun annamme elämämme jaloille ihanteille, henkinen kypsyys on se, mikä inspiroi meitä ottamaan aktiivisen roolin niiden saavuttamiseksi.


Muutamia maamerkkejä – kuinka voimme tunnistaa henkisen kypsyyden tilan?

Voimme sanoa saavuttaneemme henkisen kypsyyden tilan silloin kun:

- Jumala todella on meille ensimmäisellä sijalla elämässämme
- luotamme jumalalliseen tahtoon, jumalallisen tahdon seuraaminen on meille jotain spontaania ja luonnollista
- olemme halukkaita muuttumaan ja poistamaan olemuksestamme kaiken, mikä estää henkisen kehityksemme eikä ole jumalallisesti integroitunutta
- ymmärrämme suoran kokemuksen kautta egon ylittämisen välttämättömyyden ja teemme tarvittavia henkisiä ponnisteluja tämän tapahtumiseksi
- meille on hyvin selvää, ettemme syntyneet pitämään hauskaa tai hukkaamaan aikaamme
- meillä on kyky ja halukkuus tehdä tarvittavia henkisiä ponnisteluja saavuttaaksemme ne henkiset päämäärät, joihin pyrimme
läpäisemme menestyksellisesti henkiset koettelemukset (testit) joita kohtaamme
- pystymme rehellisesti myöntämään omat virheemme ja oppimaan niistä
- ilmennämme esimerkillisesti kiinnittymättömyyden ja nöyryyden tiloja
- kykenemme rakastamaan ihmisiä spontaanisti; ilmaisemme anteliaisuutemme spontaanisti antaen heille juuri sen, mitä he eniten tarvitsevat kasvaakseen henkisesti
- otamme rohkeasti vastaan tiettyjä velvollisuuksia toisiin ihmisiin ja kuulumaamme henkiseen ryhmään liittyen ja kannamme vastuumme menestyksellisesti
- olemme itsenäisiä ja riippumattomia; ymmärrämme ettemme itse asiassa voi koskaan olla täysin riippumattomia Jumalasta, mutta voimme täysin sulautua Jumalaan
- etsimme Jumalallista Totuutta avoimin sydämin ilman että pidämme kiinni henkilökohtaisista mielipiteistämme ja ilman että tuomitsemme mitään todellisuuden tapahtumia, olentoja tai aspekteja
- suhde henkiseen oppaaseen on avoimempi, suorempi ja vilpittömämpi, sillä nyt vasta alamme todella oivaltaa tämän suhteen poikkeuksellisen tärkeyden. Vaikka vaikuttaisi siltä, ettemme enää tarvitse ohjausta joka askeleella kuten harjoituksemme alkuvaiheessa, suhde Henkiseen Oppaaseemme on meille luonnollisesti sisäisen kehityksemme kulmakivi ja merkitsee tuhoutumatonta, pysyvää ja vapaaehtoista suhdetta sielujemme välillä.

artikkeli englanniksi