Siunaamisen taito

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Siunaamisen tekniikka

Siunaamisen avulla Jumalan kaikkivoipa piiri, Jumalallinen energia, joka on olemassa olemisen ja olemattomuuden yläpuolella, tulvii ihmiseen. Tällä energialla ei ole muotoa, ei nimeä, ei alkua eikä loppua, se ei ole yin eikä yang, se on erilaista kuin fyysisessä, astraali- tai kausaalimaailmassa. Sillä on nopein ja korkein värähtelytaajuus, se on kaikkivoipaa ja kaikkialla läsnä. Siunaamisen taito auttaa ja tukee meitä, antaa impulssin vapautua jälleensyntymisen ketjusta ja se auttaa meitä ylittämään kaikki esteet. Se on ihana tapa parantaa ongelmat, konfliktit tai muut huonot resonanssit. Se antaa Jumalalle mahdollisuuden auttaa toista ihmistä täysin integroidusti (pyhitystä ei tarvita). Sen avulla kuka tahansa voi kokea Jumaluuden tilan. Tämän tekniikan tärkein vaikutus on kuitenkin Jumalallisen Rakkauden herääminen olemuksessamme, minkä avulla ymmärrämme paljon helpommin, ettei ole olemassa muuta kuin Jumala.


Siunaamisen vaiheet

1. Keskity sisäänpäin mentaalisesti ja hengellisesti.

2. Suuntaa huomiosi, sielusi ja tunteesi ainoastaan Jumalaan. Tämä sisäinen asenne on tärkeä.

3. Keskitä huomio Anahata Chakran (rintakehän keskellä) ja Sahasraran (päälaella) tasolle yhtä aikaa. Huomaa kohottumisen tunne, ainutlaatuinen euforia lukemattomine vivahteineen.

4. Nosta käsi oikeaan asentoon (katso tarkempaa ohjetta lopussa).

5.  Sano mentaalisesti Siunaamisen kaava niin, että tunnet sen koko olemuksessasi.

6. Käännä katse päälaelle, hieman kieroon ja keskity Sahasraraan.

7. Kun Jumalallinen energia alkaa virtaamaan kehoon, rentouta silmät ja pidä ne kiinni.

8. Keskity tuntemaan mitä olemuksessasi ja sen kautta tapahtuu. Ole tietoinen, kuinka Jumalallinen energia virtaa sisään päälaen kautta alaspäin ja täyttää koko olemuksemme. Osa siitä virtaa oikeaa käsivartta pitkin henkilöön, jota siunaamme. Jos siunaamme itseämme, energia pysyy meissä.

9. Huomaa siunaamisen aikana viisi vaihetta Jumalallisen energian manifestoitumisessa:

a. energian kasvaminen

b. huippukohta

c. vähittäinen vähentyminen

d. loppu

e. yleiset vaikutukset

10. Näiden vaiheiden jälkeen laske käsi alas.

11. Jos ihminen, jota siunaamme, ei ansaitse sitä, mitään ei tapahdu, energia ei virtaa.

12. Ne, jotka eivät harjoita joogaa, keskittyvät rinnan keskelle ja päälaelle, sekä kehon sisälle että ulkopuolelle.

13. Lopuksi sanomme kiitoskaavan (sitä ei tarvitse sanoa jokaisen siunauksen lopussa vaan riittää jos sen sanoo päivän kaikkien siunausten lopuksi).

Siunaamisen synnyttämät vaikutukset vahvistuvat vähitellen. Vaikutuksia on lukuisia ja monenlaisia, ja ne kestävät päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia sekä siunatussa henkilössä että siunaajassa. Energia, jota vastaanotetaan, on ääretöntä. Jumalalla riittää energiaa kaikille, joten voit siunata niin usein kuin haluat.

Siunaus on enemmän kuin rukous, sillä rukoillessamme, voimme tehdä virheitä pyytämällä Jumalalta tiettyjä asioita. Kun siunaamme, Jumala antaa täsmälleen sen mitä tarvitsemme (siunatessamme itseämme) tai sen mitä siunattava ihminen tarvitsee. Siunaamiseen liittyy meidän vapaa tahtomme. Ainostaan jos pyydämme voimme saada, sillä ”Jumala voi antaa mitä vain, mutta hän ei laita sitä kassiimme”.

Myös taloja, esineitä, ruokaa, tilanteita, tekoja voidaan siunata. Silloin täytyy muuttaa siunaamisen kaavaa vastaavasti. Jumalan Hengen Energia voidaan ohjata mihin tahansa, sillä jumalallistuminen voi tapahtua missä vain. Ennen siunaamista ei tarvitse pyhittää, koska on kyse Jumalan Hengestä, joka on sekä ilmiömaailmassa että sen ulkopuolella, ja Jumala itse tekee sen. Siunaamisella aktivoidaan näkymättömät energiakeskukset ja kytkeydytään synkroniteettien kenttään.


Siunaamisen kaavat (sanotaan mielessä)

Yksittäisen ihmisen siunaaminen:

”Jumala, Taivaallinen Isä, pyydän Sinulta nöyrästi, jos tämä ihminen nimeltään ……. (kasteessa annettu nimi/annetut nimet) ansaitsee, siunaa häntä nyt antamalla hänelle, minun kauttani, Sinun Korkein Pyhin Armosi. Tapahtukoon Sinun tahtosi. Aamen”

Ryhmän siunaaminen:

”Jumala, Taivaallinen Isä, pyydän Sinulta nöyrästi, jos tämä ryhmä ihmisiä ansaitsee, siunaa heitä nyt antamalla heille, minun kauttani, Sinun Korkein Pyhin Armosi. Tapahtukoon Sinun tahtosi. Aamen”

Itsen siunaaminen:

”Jumala, Taivaallinen Isä, pyydän Sinulta nöyrästi, jos tämä ihminen joka sinulta pyytää, nimeltään ……. (kasteessa annettu nimi/annetut nimet) ansaitsee, siunaa häntä nyt antamalla hänelle, minun kauttani, Sinun Korkein Pyhin Armosi. Tapahtukoon Sinun tahtosi. Aamen”

Kiittäminen lopussa (tai myöhemmin)

”Kiitos Taivaallinen Isä, että teit olemuksestani Sinun Korkeimman Armosi kanavan”


Suositeltu asento siunattaessa

Suositellaan, että sekä siunaaja ja että siunattava seisovat, selkä suorana. Oikea käsi nostetaan ylös ja pidetään mahdollisimman rentona. On erittäin tärkeätä, että oikea käsi ja sormet ovat rennot. Oikea kämmen on noin 20 cm olkapäästä, kämmen on auki ja vähän kaarella kuin olisimme ottamassa palloa kiinni.

Käytä tätä asentoa alusta alkaen. Tätä asentoa käytetään kun siunataan lähellä olevaa ihmistä tai ihmisryhmää (koskettamatta heitä).

Jos siunaat itseäsi, kättä ei tarvitse nostaa ylös.

Jos siunaat paikalla olevaa ihmistä, voit myös laittaa käden hänen otsalleen niin että sormet ovat sahasraraan päin, koskettamatta toisiaan ja päälakea. Käytä tätä versiota ainoastaan, jos olet erittäin vahva hengellisesti ja erittäin elinvoimainen.

Jos siunaat ihmistä tai ihmisiä, jotka eivät ole paikalla, seiso etelään ja suuntaa kämmen ylöspäin.

On hyvä, jos sekä siunaaja että siunattavat seisovat, se osoittaa Jumalan kunnioittamista. Siunaajan on pakko seistä. Voit siunata ihmisiä heidän tietämättään sitä, voit esimerkiksi siunata sairaita. Voit siunata ihmistä, vaikket tiedä missä he ovat tai mitä he ovat tekemässä. Silloin et tietenkään voi pyytää heitä seisomaan.

Jos siunaat rakastettuasi, joka on muualla, kuvittele hänet ja visualisoi hänen kasvonsa. Jos on kyse ryhmästä, visualisoi jokaisen kasvot. Siunaajan ja siunattavien välisellä etäisyydellä ei ole mitään väliä!

Älä epäröi siunata jokapäiväisessä elämässäsi erilaisissa tilanteissa, kun haluat auttaa toisia, tai kun tunnet myötätuntoa toisen ihmisen vaikeuksia kohtaan, tai haluat purkaa jännitteitä tai konflikteja jne. Näissä erityistilanteissa, kun haluamme siunata, mutta ei ole yksityisyyttä, riittää kun huomaamattomasti suuntamme kämmenemme siunattavaan päin. Teemme silloin kaikki vaiheet, luemme mielessämme myös kaavan, mutta emme häiritse muita ja siksi pidämme silmät auki. Silmät suljetaan vain alussa, kun suuntaamme sisäisen katseemme päälaelle.


Vaikutukset

Kun pyydämme siunausta, Jumala antaa meille (tai ihmiselle, jota siunaamme) täsmälleen sen mitä hän tarvitsee kunakin hetkenä. Sen takia siunaaminen on niin mahtava. Ihminen ei pysty ikinä ”arvaamaan” niin tarkkaan, mitä joku todella tarvitsee korkeimmasta hengellisestä näkökulmasta.

Siunaamisen aikana sekä siunaaja että siunattava voivat kokea ikuisuuden, kaikkivoipaisuuden, kaikkitietävyyden, Jumalallisen ekstaasin, resonanssin Isä Jumalan Valtakunnan kanssa. Siunaaminen paljastaa Jumalallisen pelin mysteerin, se herättää Jumalallisen myötätunnon ja Jumalallisen Rakkauden. Siunaamalla voidaan myös karkottaa pahoja henkiä pois.


Ominaisuuksia, jotka vähitellen lisääntyvät niissä, jotka siunaavat

1. lapsenkaltainen yksinkertaisuus ja puhtaus

2. syvä elämän ilo kaikissa tilanteissa

3. myötätunto

4. muiden ymmärtäminen ja hyväntahtoisuus

5.  täydellinen optimismi

6. anteliaisuus

7. ennakkoluulottomuus

8. kyky kunnioittaa luonnon lakeja

9. täydellinen oikeudenmukaisuus


Huomattavaa

1. Jos siunaamisen aikana ei tapahdu mitään (et tunne mitään), se tarkoittaa, että Jumalan mielestä mitään ei pidä antaa, sillä kyseinen ihminen ei vielä ansaitse apua. Jos siunaat paljon, etkä koskaan tunne mitään, tarkista, että teet tekniikan oikein, tai ehkä egosi on erittäin suuri eikä anna sinun avautua siunaamisen energialle, joka tulee Jumalalta

2. Jumala on hyvä muttei tyhmä (eli et voi petkuttaa häntä tekemään sellaista mitä hän ei tahdo)

3. Siunattavan ihmisen ei tarvitse tietää, että häntä siunataan.

4. Jos siunattava ihminen ei ole läsnä, voit visualisoida hänet mielessäsi ja sitten siunata hänet.

5. Siunaamista ei tarvitse pyhittää.

6. Voit siunata monta kertaa peräkkäin (samaa tai eri ihmistä).

7. On suositeltavaa siunata itseään aina kun on hankala tilanne elämässä tai haluaa tehdä tärkeän päätöksen


Onnistumisen edellytykset

1. usko

2. Jumalan rakastaminen

3. siunaamisen tekniikan ymmärtäminen erittäin hyvin

4. nöyryys ja luopuminen itsestään Jumalan edessä, lapsenkaltaisen tilan herättäminen ja voimistaminen

5. syvä ymmärrys siitä, että Jumalan todellisuus on täydellinen mysteeri

6. tunne siitä, että Jumala on koko ajan meissä

7. vakaa usko siihen, että jos olet kuin lapsi ja pyydät sellaista, joka on harmoniassa Universaalien Jumalallisten Lakien kanssa, saat sen

8. ymmärrys siitä, että pyytäminen on ehdotus ja Jumala tekee lopullisen päätöksen

9. epäitsekkyyden herättäminen (se tarkoittaa egon hävittämistä), se kuinka saamme (tai emme saa) vastausta siunatessamme näyttää egon koon.

10. yksilöllisen tahdon antautuminen Isä Jumalan Tahtoon

11. hyväntahtoisuus

12. sisäinen puhtaus


Sisäisiä esteitä

1. se, ettei usko Jumalaan

2. turhamaisuus ja ylpeys

3. rakkauden puuttuminen, viha

4. haureus, paheet, prostituutio, halu elää ylellisesti

5. ahneus

6. liiallinen egoismi

7. saituus, ilkeys

8. pahuus, sadismi

9. viha, raivo, väkivalta, rikollisuus

10. laiskuus, velttous, välinpitämättömyys,

11. epäusko


Perusavain siunaamiseen

Siunaamisen avulla Korkein Energia, joka on olemassa olemisen ja olemattomuuden yläpuolella tulvii ihmiseen. Se tulee suoraan Isä Jumalan Ikuisen Jumalallisen Hengen Kaikkivoivasta piiristä. Mikään maailmassa ei ole sen veroista eikä sen yläpuolella. Se on kaikkivoipa, kaikkialla läsnä, ikuinen, ja kaikki kolmessa maailmassa on sille alisteista. Ihminen, joka löytää sen täysin, ymmärtää, että ei ole olemassa mitään ilman Isä Jumalaa. Tämä energia vie meidät Ainoaan Ikuiseen Todellisuuteen, ja se paljastaa perimmäisen hengellisen totuuden Jumalan Ikuisen Hengen perimmäisestä ilmenemisestä.

Vaikka Jumalallisen Energian virtaus on alussa heikkoa, se auttaa meitä vähitellen ylittämään Mayan (illuusion, joka kaiken nautinnon ja kärsimyksen juuri) ja saavuttamaan puhtaan, hengellisen ja hyvää tekevän elämän. Korkein Jumalallinen Energia auttaa meitä päästämään irti kaikesta, mikä kahlitsee. Se auttaa löytämään jumalallisen viisauden ilman, että elämän pyörteet vaikuttavat meihin, ja vähitellen se vapauttaa meidät lopullisesti. Se opettaa meille, että kaikki on jumalallista manifestaatiota, jonka avulla voimme kokea rakkauden tunteita, myötätuntoa, anteeksiantoa, väkivallattomuutta ja epäitsekkyyttä voimakkaammin ja useammin. Se auttaa meitä vapautumaan pysyvästi jälleensyntymisen kierrosta. Se auttaa meitä löytämään Korkeimman Itsen, Atman, joka on Isä Jumalan kipinä. Lisäksi se voi herättää meissä äärettömän pyyteettömän rakkauden, ja antaa näin poikkeuksellisen sisäisen voiman. Ehkä tärkein asia aloittelijoille on, että siunaamisen avulla kuka tahansa voi vakuuttua kokemalla suoraan, omassa olemuksessaan, että Jumala todella on olemassa.

Joogi, joka tekee hengellisiä harjoituksia, mutta myös kuka tahansa, joka riittävän auki sisäisesti siunatakseen, huomaa että siunaaminen vaatii enemmän sisäistä ponnistelua kuin muut harjoitukset, mutta on myös samalla tehokkaampi. Se saa meidät rakastamaan ja auttamaan onnettomia ihmisiä toimimalla kiinnittymättömästi, sillä muiden kautta rakastamme Jumalaa. Pyyteetön rakkaus kaikkia Jumalan muotoja kohtaan kasvaa vähitellen ja lopulta se auttaa meitä poistamaan kokonaan egomme, Jumalan läsnäolo tulee yhä kirkkaammaksi meissä ja vastaavasti huonot vaikutukset heikkenevät.

Kun siunaamista harjoitetaan säännöllisesti, se johtaa hengelliseen kypsyyteen, joka määrittää hetken, jolloin tapaamme hengellisen mestarimme (koskee niitä, jotka eivät vielä ole sitoutuneet aitoon hengelliseen polkuun).  Jumalallinen leikki tarpeeseemme mukaan järjestää tämän kohtaamisen. Hengellisen oppaan opetukset sopivat meidän tarpeisiimme, ja me olemme riittävän kypsiä soveltamaan opetuksia käytäntöön.

Selvästikin kaikille siunaaminen laukaisee usein synkroniteetteja. Ne ovat todellisuudessa sanoinkuvaamattomia merkkejä siitä, että Jumala on kaikkialla läsnä.

Yhteenvetona voimme sanoa, että siunaaminen on suora, täydellinen ja aito hengellinen polku Jumalan luokse. Se hävittää vähäisimmänkin pelon ja epäilyn ja johdattaa meitä näyttämällä meille tietä: antamaan itsemme ihmiskunnalle, kehittymään yhdessä ihmiskunnan kanssa, avaamaan täysin sielumme ja olemuksemme Jumalalle.