Maxim

Tahdon auttaa oppilaitani tulemaan syvemmin tietoisiksi omasta kehosta, ajatuksista, tunteista ja energioista. Kun näemme selkeämmin näiden muodostaman kokonaisuuden, löydämme avaimet omaan hyvinvointiin ja henkiseen kasvuun. Minulle on tärkeää, että kukin oppilas voi joogan ja tantran harjoittamisen kautta laajentaa tietoisuuttaan ja saada syvemmän ymmärryksen omasta olemuksestaan. Opettamisessani alleviivaan sitä, että tie henkiseen sydämeen käy tietoisen läsnäolon kautta. Minulle yksi keskeisimpiä tantrasta ja joogasta omaksutuista opetuksista onkin, että keskittämällä huomionsa tähän hetkeen voi kukin avata sielunsa aarrearkun. Olen harjoittanut joogaa ja tantraa vuodesta 2008 ja aloittanut henkisyyden eri muotojen tutkimisen jo 2000-luvun alkupuolella.

Muiden opettajien kertomuksia