Tantran ajaton henki

Toista kertaa pidetty tantrafestivaali kokosi yhteen tantran harjoittajia ja tantrasta kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailmaa. Tantrafestivaali pitää sisällään erilaisia tantraan liittyviä työpajoja ja luentoja. Yksi tantran tärkeistä sanomista on, että meidän tulisi kokea elämä täysillä sellaisena kuin se on juuri nyt. Tuo viikonlopun mittainen tapahtuma auttaakin meitä kokemaan, kuinka aika ei aina virtaa kuten tavallisesti, jolloin voimme kokea läsnä olevan hetken taianomaisuuden.

Taavi Kassilan luennolla kuulimme tantran alkuperästä, jonka juuret kaivautuvat kauas historiaan. Ne ulottuvat ikivanhoihin veda-teoksiin saakka, jotka ovat nykypäivänäkin olennainen osa intialaista filosofiaa. Tämä syvällinen tieto elämästä, ihmisestä ja maailmankaikkeudesta ei ole menettänyt arvoaan vuosituhansien saatossa vaan samoja neuvoja voidaan soveltaa juuri NYT, kun pyrimme elämään tantristen periaatteiden mukaisesti. Taavi kertoi useita esimerkkejä, kuinka hänen mestarinsa Äiti Amma soveltaa näitä periaatteita opetuksissaan nykypäivän ihmisen elämään. Tantra onkin selvästi jotakin, joka jatkuvasti päivittää itseään pukeutumatta jäykkiin dogmeihin. Tantrassa toimitaan periaatteiden tasolla ja periaatteet ovat ikuisia eivätkä tiettyyn aikakauteen sidottuja. Näin on myös tantrafestivaalin kohdalla, se on itsessään kuin palanen ikuisuutta.

 

Magdalena Haun ja Morgan Arundelin työpajassa sielun arkkityypeistä oli mahdollisuus kokea tuo tantran iättömyys toisesta näkökulmasta. Sielun arkkityypit ovat käytännöllisesti katsoen erilaisia ihmistyyppejä: jokaisella ihmisellä on itselleen ominainen tapa toimia, hänelle perimmäiset arvot ja näkemykset. Nämä universaalit ominaisuudet, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme ovat aina olleet olennainen osa erilaisia ihmiselämiä. Se, että meissä on jotakin periaatteellista, jotakin joka ylittää aikarajat, sytyttää mielenkiintoisen iättömyyden tunteen. Näiden ominaisuuksien tunnistaminen ja niiden harmonisten puolien herättäminen auttaa luomaan olemukseemme tasapainoisen tilan. Tantrafestivaaleilla jokainen voikin löytää itsestään uusia puolia.

 

Advaitanandan parisuhteita käsittelevällä luennolla opimme, kuinka tantran avulla voimme säilyttää parisuhteemme alkukipinän, niin sanotun alun energian. Useimpiin parisuhteisiin liittyy ajan kuluessa alkuinnostuksen ja rakastumisen hiipuminen. Parisuhteemme selvittämättömät ongelmat ja kasvunpaikat, joissa emme kasvaneet, johtavat usein parisuhteen päättymiseen. Tämän vuoksi tantra opettaa, että meidän tulee muuttaa itseämme parisuhteemme mukana ja tällöin olemme aina askeleen edellä ajan kuluttavaa vaikutusta. Tämä ikään kuin pysäyttää ajan parisuhteemme alun ihanuuteen, jolloin parisuhde ei vanhene, kuten yleensä tapahtuu.

 

Jos etsii uusia raikastavia kokemuksia, niitä saattaa löytää tantrafestivaaleilta. Nykyään usein puhutaan hetkessä elämisestä, mutta se jää monelta kokemuksena puuttumaan. Tantrafestivaaleilla saattaa löytää vilauksen tuostakin kokemuksesta. Tantrafestivaali tuo ulottuvillemme monipuolisen luentojen ja työpajojen kirjon, joista jokainen voi löytää jotakin itselleen kiinnostavaa. Erityistä tantrafestivaaleissa on työpajojen luoma käytännöllisyyden ulottuvuus, jota harvoissa tapahtumissa on. Eli pelkkien teorioiden lisäksi, on mahdollista myös kokea asiat joista puhutaan ja tämä aspekti tekee näistä festivaaleista hyvin elävän. Tantrafestivaali on kohtauspaikka erilaisille ihmisille ja impulssi syvempään itsetutkiskeluun. Tantran avulla voimme osallistua syvemmin omaan elämäämme, tässä ja nyt.

Videoita Tantrafestivaalilta 2014 (YouTube)

Kuvia Tantrafestivaalilta 2014 (Facebook galleria)