Mitä jooga on?

Jooga, sellaisena kuin Natha sitä opettaa, on kokonaisvaltainen fyysiseen, psyykkiseen, mentaaliseen ja henkiseen kehitykseen tähtäävä täsmällinen harjoitusjärjestelmä. Nathan opetuskokonaisuus yhdistää perinteiset joogan muodot nykyaikaiseen tietoon, muodostaen ainutlaatuisen tavan tietoisuuden herättämiseksi ja laajentamiseksi. Käytännössä opetus muodostuu fyysisistä asennoista eli asanoista, hengitysharjoituksista eli pranayamasta, sekä meditaation eri vaiheiden opiskelusta, jotka yhdistettyinä eettisiin ja filosofisiin periaatteisiin muodostavat joogan perustan. Näiden klassisen joogan elementtien lisäksi opetukseen kuuluu valtaisa määrä muita joogisia harjoituksia sekä tietoa.

Käytännön harjoitusten tueksi ja laajentuvan kokemusmaailman ymmärtämiseksi jooga tarjoaa myös yhtenäisen filosofisen kehyksen. Jooga opettaa maailmankuvaa ja ymmärrystä eheyttävää tietoa, jota voi ja tulee testata itse käytännössä. Aito joogaopetus ohjaa harjoittajan itsetutkiskelun tielle, jossa päämääränänä on olemassaolon arvoituksen oivaltaminen ja eläminen oman kokemuksen kautta. Tämä tasapainottaa harjoittajan olemuksen kauttaaltaan, aina fyysisestä terveydestä psyykkiseen hyvinvointiin: tunteiden kohottumiseen ja ekstaattiseen laajenemiseen, sekä mielen terävöitymiseen ja hallintaan.

Joogan perustana on tantrinen tietoisuus ihmiselämän mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista. Jooga on sisäisen vapauden tie, joka auttaa harjoittajaa ymmärtämään kuinka tulla oman elämänsä herraksi. Maailmankaikkeuden yleisiä periaatteita hyödyntämällä jooga on tieteellinen ja esoteerinen lähestymistapa elämän eri aspektien ymmärtämiseen. Jooga herättää tietoisuuden ihmisen piilevästä, mystisestä ulottuvuudesta, joka on kuolematon ja rajaton. Tämä tietoisuus johtaa pysyvään onnellisuuden ja täydentymisen tilaan, jossa meillä on vapaus valita kohtalomme. Kun tämä tietoisuuden herääminen on kerran saavutettu, ohjaa se siitä lähtien kaikkea toimintaamme, tehden siitä mielekästä, tehokasta ja nautinnollista. Emme enää tunne itseämme avuttomiksi elämän haasteiden edessä, sillä meitä ohjaa sisältä kumpuava viisaus ja ymmärrys elämämme tarkoituksesta.

Jooga on saavuttanut länsimaissa paljon suosiota viime vuosikymmeninä. Samalla, kun joogan ikivanha tiede on kulkenut mutkikasta matkaansa useiden eri kääntäjien, opettajien ja harjoittajien kautta, sen alkuperäinen sisältö ja tarkoitus on päässyt hämärtymään. Länsimaissa opetetun joogan pääpaino jää harmillisen usein ainoastaan fyysiselle tasolle, terveyden ja notkeuden ylläpitämiseen. Jooga on toki ehdottoman tehokas keino myös näihin asioihin, mutta ennen kaikkea jooga on holistinen menetelmä onnellisuuden syvälliseksi ymmärtämiseksi ja elämiseksi. Aito jooga voidaan tunnistaa vakaasta tietoisuudesta ihmiselämän korkeammasta ulottuvuudesta, johon se harjoittajansa askel askeleelta johdattaa.

Nathan opetus perustuu joogan ja tantran tehokkaimpien menetelmien käyttöönottamiseen niiden alkuperäisessä, esoteerisessa muodossa, jotka nyt ensimmäistä kertaa yhdistettyinä yhdeksi laajaksi opetuskokonaisuudeksi ovat kenen tahansa ulottuvilla. Nathan tarjoama opetusohjelma ohjaa harjoittajan joogan ja henkisyyden alkulähteille. Joogan kokonaisvaltainen opetus vie vuosituhansien kokemusten tarkentamalle, turvalliselle polulle kohti itseoivallusta, elämän tarkoituksen löytämistä ja toteuttamista, loputtomiin kirkastuvaa tietoisuutta, syvenevää spontaania iloa ja autuutta.