Meditaation vaiheita

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

 

Joogameditaation aikana voi esiintyä useita asenteita ja hallitsevia tiloja. Nämä erityiset asenteet ja tilat liittyvät kokelaan henkisen kehityksen tasoon ja hänen edistymiseensä meditaation harjoittamisessa. Nämä asenteet ja tilat voivat olla ylevämpiä tai vähemmän yleviä. On tärkeää, että jokainen joogi käsittää missä vaiheessa hän tällä hetkellä on ja kykenee ylittämään sen vaiheen erityiset alemmat aspektit. Henkisen Oppaan on hyvin helppo tunnistaa vaiheet, joissa kukin kokelas on, niiden ulkoisten merkkien avulla, joita esiintyy meditaation aikana.

Jokainen meditaation muoto, joka alempana esitellään on samalla vilpittömälle henkiselle kokelaalle, joka toivoo muuttuvansa ja edistyvänsä meditaation harjoittamisessa, askel kohti viisautta, joten meidän ei tulisi lannistua, jos huomaamme, että meditaatiomme osuvat alempaan kategoriaan. Näitä meditaation muotoja ei tässä artikkelissa esitellä kronologisessa järjestyksessä. Joskus voi jopa esiintyä useampia muotoja yhden meditaation aikana. Joskus taas kokelas pysyy jopa vuosia tietyssä vaiheessa, joka on luonteenomainen tietylle meditaation muodolle. Joogin, joka harjoittaa meditaatiota pitkäjänteisesti ja joka on avoin ja täynnä kiihkeää kaipausta, täytyy luottaa täysin itseensä ja uskoa siihen, että hän voi lopulta saavuttaa huomattavasti korkeamman tietoisuuden tilan.  

Meditaatio kärsimyksessä

Kärsimystä voi esiintyä erityisesti silloin, kun kokelas alkaa harjoittaa meditaatiota ensimmäisen kerran. Hänen mielensä on hämmentynyt, hänen kehonsa asento tuntuu epämukavalta. Silloin kokelas on jännittynyt, ahdistunut, ärsyyntynyt ja odottaa kasvavalla kärsimättömyydellä meditaation loppumista. Myös keho vastustaa meditaatiota syynä kipu, joka tuntuu polvissa, selkärangassa, hartioissa. Henkinen Opas tunnistaa välittömästi kokelaan mielialan hämmentyneistä liikkeistä, kokoon vetäytyneistä, jännittyneistä ja kovista kasvoista.

Meditaatio kiintymyksessä

On olemassa joitain henkiä, joilla on jopa kuoleman jälkeen yhä ylitsevuotava näläntunne, mutta he eivät pysty syömään. He ovat lähes aina halun ja ahneuden ehdollistamia. Meditaation aikana kokelas, joka on tässä vaiheessa, haluaa kiihkeästi saavuttaa syvän rauhan, terveyden, yliluonnollisia voimia, ajatusten täydellisen pysähtymisen, valaistumisen. Hän ei tuskin koskaan kykene lopettamaan korostunutta janoaan saavuttaa jotain. Henkinen Opas voi helposti huomata kokelasta katsomalla, että ahneus ja halu ovat hänessä vallitsevia. Kokelaan keho nojautuu tällöin eteenpäin innokkaalla asenteella, kuin tarkkaillakseen jotain.

Eläimellinen meditaatio

Tässä vaiheessa kokelas on alempien halujen vallassa – halun syödä erilaisia ruokia, seksuaalisen halun tai pahempaa - sellaisen halun vallassa, joka muodostuu horrostilasta, unesta, velttoudesta. Henkinen Opas huomaa nopeasti merkit, jotka kertovat, että kokelas on tässä vaiheessa, sillä hänen suunsa pysyy auki ja joskus hänen sylkensä valuu ja hänen hengityksensä muuttuu äänekkääksi häiriten muita.

Itsekäs meditaatio

Kokelas, joka on tässä vaiheessa, on liiallisen taistelunhaluinen. Hän on aina kamppailemassa ja usein hän on valmis taistelemaan, joskus hän on aggressiivinen. Useimmiten hän on täynnä halua näyttää paremmuutensa. Meditaation aikana hän käyttäytyy kuin haluaisi voittaa ”kilpailun”. Hän koettaa täynnä kovuutta suoriutua paremmin kuin muut, jotta hän varmistaisi ylemmyytensä. Henkinen Opas tunnistaa välittömästi tämän tilan kokelaan aggressiivisesta, kilpailunhaluisesta asenteesta ja erityisesti hänen kasvojensa lihasten jännittyneisyydestä.

Inhimillinen meditaatio

Valittu meditaatioasento vaikuttaa hyvältä, luonnolliselta, mutta se ei silti ole vielä kirkas, niin kuin korkeammissa vaiheissa. Tämä on normaali inhimillinen tila. Mieli on tässä vaiheessa erityisen huolissaan elämän tavallisista olosuhteista, joita useimmissa tapauksissa ei voida unohtaa.

Meditaatio onnellisuudessa

On olemassa joitain ihmisiä, jotka kokevat olemassaolonsa niin miellyttäväksi, että se voi luiskahtaa narsismin puolelle. Näin tapahtuu myös kokelaiden tapauksissa, jotka tuntevat olevansa hyvin onnellisia meditaatiossa.Kun he ovat hyvin tyytyväisiä itseensä, he antautuvat tilan valtaan ja jäävät tälle tasolle ilman, että he ponnistelisivat ylittääkseen tämän vaiheen ja vähitellen syventäisivät sisäistä kasvuaan. Jotkut näistä kokelaista pitävät tätä tilaa korkean henkisen valaistumisen tilana, mutta itse asiassa tämä on suuri virhe.

Vallitsevasti älyllinen meditaatio

Tässä tilassa kokelas useimmiten kuvittelee hyvin voimakkaasti, että hän on saavuttanut valaistumisen, mutta itse asiassa tämä on vain dogmaattisen turvallisuuden pahentunut tila. Hän ajattelee silloin: ”Ymmärrän, mitä autuudellinen tyhjyys on, ymmärrän, mikä mieli todella on. Tunkeudun korkeimpaan henkeen ja ymmärrän, mitä tämä on, olen valaistunut.” Mutta todellisuudessa tämä on vain ensisijaisesti älyllistä ymmärrystä, erittelevää tietoa filosofiasta tai opinkappaleesta. Kokelaalla on vaikutelma, että hän on henkisesti loppuun asti suoriutunut olento, mutta tämä vakaumus on myös suuri virhe.

Integroitumaton meditaatio

Tämä meditaation muoto esiintyy silloin, kun meditaatiota harjoitetaan kaoottisesti, pitkän ajanjakson ajan, ilman Henkisen Oppaan viisasta ohjausta, ilman riittävää tietoa, yksinäisyydessä, enimmäkseen dogmaattisesti ja jäykästi. Se, joka meditoi tällä tavalla, ajattelee hyvin usein: ”Olen suuri taitava olento.” Tämän liiallisen itseluottamuksen myötä hänen mielestään tulee kova ja hän menettää terveen järjen ja myötätunnon toisia olentoja kohtaan. Toimiessaan näin kokelas ei voi juurikaan edistyä eikä hän voi seurata polkua. Antautuminen tällaiseen tilaan on todellisuudessa paikalleen pysähtymistä henkisen kasvun kannalta.

Meditaatio yhteydessä Suureen Kosmiseen Voimaan Taraan

Meditaatioasento tässä tapauksessa on samanlainen kuin normaalissa, inhimillisessä tapauksessa, mutta tässä meditaation muodossa mieli on samanlainen kuin pyhimyksen, joka on ymmärtänyt suoran kokemuksen kautta, mitä autuudellinen tyhjyys on. Tässä tilassa joogi on kuin BODHISATTVA, joka omaksuu henkisen tehtävän ja joka ei kaipaa valaistumisen saavuttamista vain itselleen, vaan auttaakseen kaikkia olentoja, jotka haluavat saavuttaa henkisen valaistumisen. Hänellä on syvällinen, empaattinen ymmärrys kaikkia olentoja kohtaan. BODHISATTVA on kaikkien niiden saavutettavissa, jotka ovat todella valmiita henkiseen muutokseen. Tämän esimerkillisen esikuvallisen tilan kokemuksen voi saada aikaan Suuren Kosmisen Voiman Taran armo.

Meditaatio autuudellisen tyhjyyden tilassa

Tämä on meditaation korkein muoto, jota pidetään useimmissa joogan tutkielmissa lopullisena vaiheena. Silloin ihminen saavuttaa täydellisen henkisen valaistumisen ja korkeimman viisauden. Tämän autuudellisen tilan taustalla joogi voi kokea omassa olemuksessaan Lopullisen Jumalallisen Totuuden paljastumisen kuin myös Korkeimman Jumalallisen Kuolemattoman Itsen (Atman) paljastumisen tilat.

Source: yogaesoteric.net