Anteeksiannon jumalalliset energiat

Olkaamme avoimia ja houkutelkaamme olemukseemme aina tarvittaessa anteeksiannon jumalallisia energioita

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Samalla tavoin kuin on olemassa rakkauden energiaa, onnellisuuden energiaa, ilon energiaa, on myös anteeksiannon jumalallista energiaa, jonka avulla voimme astua okkulttisen resonanssin tilaan. Samoin kuin rakkaus vetää puoleensa rakkautta, ilo iloa, myös anteeksianto vetää puoleensa anteeksiantoa. Jotta voisimme tuoda anteeksiannon tilan omaan sisäiseen maailmankaikkeuteemme, meidän täytyy houkutella olemukseemme anteeksiannon jumalallista hienovaraista energiaa.

Se erityinen herkkyyden tila, jonka koemme rakkauden takia, samoin kuin suhteellinen haavoittuvuus, jonka saa aikaan rakastetulle ihmiselle antautuminen, vievät joissain tapauksissa molemmat rakastavaiset kärsimykseen. Tietyissä tilanteissa on mahdollista, että emme pelkästään aiheuta tahattomasti kärsimystä rakastamallemme ihmiselle vaan voimme itse olla alttiita kärsimykselle. Tällaiset tilanteet, joissa jotkut ihmiset kokevat tiettyä rakkauden aiheuttamaa kärsimystä, ovat melkein väistämättömiä. Mutta on oleellisen tärkeää muistaa, että kaikki tämä kärsimys itse asiassa tuo esille oman kyvyttömyytemme pysyä kiinnittymättömänä.

Ne, jotka todella kykenevät olemaan kiinnittymättä, eivät koskaan loukkaannu, ja sen takia he eivät koskaan kärsi rakkauden takia. Mutta katsokaamme, mitä voidaan tehdä tilanteissa, joissa ihmiset, jotka eivät kykene olemaan vankasti kiinnittymättömiä, kärsivät tai ovat loukkaantuneita rakkauden takia. Niiden kohdalla, jotka eivät kykene olemaan kiinnittymättömiä, rakkaus aiheuttaa tiettyjä sielullisia haavoja ja kärsimystä. Erinomainen parannuskeino, joka parantaa kaiken, on yhtä yksinkertainen kuin vastustamaton: anteeksiannon jumalallinen energia.

Kun todellisuutta tarkastellaan koston lain – periaate “silmä silmästä, hammas hampaasta” – näkökulmasta, jokaisella ihmisellä on oikeus kostaa. Hänellä ei ole mitään syytä antaa anteeksi. Anteeksianto ei ole pelkästään tervetullut psyykkisen terapian toimenpide. Samalla se on toimenpide, joka paljastaa sielun, joka on piilossa särkyneen sydämen takana.

Jokainen kärsivä ihminen on kohdannut asioita, tilanteita ja kokemuksia, jotka ensi silmäyksellä vaikuttavat anteeksiantamattomilta. Kaikki ne herättävät hänessä suunnatonta halua antaa samalla mitalla takaisin, kostaa. Ei ole epäilystäkään siitä, että jos tällaisia tilanteita, jotka voimme samanaikaisesti havaita hengellisiksi opetuksiksi ja initiaation antaviksi testeiksi, ei olisi, emme koskaan kykenisi oppimaan, mitä anteeksianto todella on. Joka tapauksessa meidän on annettava anteeksi.

Kun meidän todella onnistuu antaa anteeksi, anteeksi antaminen ei välttämättä tarkoita unohtamista (sitä, että tukahduttaisimme muististamme kokonaan teon tai toiminnan, joka loukkasi meitä), eikä se myöskään tarkoita sitä, että sulkisimme silmämme (esittäisimme tyhmyriä). Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että teeskentelisimme järjettömästi, että mitään ei tapahtunut (ja löytäisimme kaikenlaisia spekulaatioon perustuvia tai naurettavia syitä). Anteeksi antaminen tarkoittaa päinvastoin sitä, että kärsimystä tai loukkaantumista tarkastellaan kirkkaalla ja kiinnittymättömällä tavalla kaikista näkökulmista käsin. Lopulta tämä vamma paranee täydellisesti anteeksiannon jumalallisen hienovaraisen energian avulla, mikä saa aikaan samanaikaisia vaikutuksia sielun tasolla.

Jotta kykenisimme antamaan anteeksi, meidän on houkuteltava sisäiseen maailmankaikkeuteemme rukouksen avulla jumalallista anteeksiannon hienovaraista energiaa. Tämä tehdään yksinkertaisesti pyytämällä vilpittömästi, nöyrästi ja täynnä rakkautta Jumalaa auttamaan. Tällaisessa tilanteessa pyydämme sen jälkeen, kun olemme pyhittäneet tämän teon hedelmät Isä Jumalalle, Häntä antamaan olemukseemme anteeksiannon jumalallista hienovaraista energiaa. Seisomme kasvot kohti itää ja lausumme mielessämme seuraavan yksinkertaisen ja tehokkaan rukouksen:

"Rakas Jumala, taivaallinen Isä, pyydän Sinua nöyrästi antamaan minun olemukseeni jumalallista anteeksiannon energiaasi. Pyydän Sinua auttamaan minua, jotta voisin kokonaan ja ehdoitta antaa anteeksi kaikille, jotka ovat loukanneet minua tahtoen tai tahtomattaan. Kiitän Sinua siitä, että kuuntelet rukoustani, ja kiitän Sinua avustasi. Aamen.”

Lausumme tämän yksinkertaisen rukouksen vähintään seitsemän kertaa ja jokaisen kerran lopussa tunnemme, miten olemuksemme täyttyy ylhäältä alaspäin päälaen kautta anteeksiannon jumalallisella hienovaraisella energialla. Kun tämä jumalallisen hienovaraisen energian virta loppuu, lausumme rukouksen toiseen kertaan. Jatkamme näin joka kerta, kun lausumme tämän rukouksen.

Näiden lausumisien lopuksi ajattelemme voimakkaasti ihmistä, jolle haluamme antaa anteeksi, ja tekoja tai tilanteista, jotka annamme hänelle anteeksi. Sitten tunnemme, miten anteeksiannon jumalallinen hienovarainen energia toimii sanoinkuvaamattomalla tavalla, mikä saa aikaan erityisen sisäisen vapautumisen ja puhdistumisen tilan, mikä osoittaa, että anteeksiannon jumalallinen hienovarainen energia on onnistunut tässä tuhoamistoimenpiteessä. Lopuksi meillä on mahdollisuus tarkastaa anteeksiannon teho siitä, että olemuksessamme on läsnä täydellisen kiinnittymättömyyden tila niiden seikkojen, tekojen ja tilanteiden suhteen, jotka ovat aiheuttaneet kärsimystä tai kipua, samoin kuin sen ihmisen suhteen, joka ne laukaisee.

Jos huomaamme, että jäljellä on vielä tiettyjä outoja taipumuksia, jotka osoittavat, että anteeksiantoprosessia ei viety kokonaan loppuun asti, toistamme yllä kuvattua menetelmää, kunnes tunnemme selvästi olemuksessamme sen erityisen kiinnittymättömyyden tilan, josta puhuimme aiemmin.

Seuraavaksi tarjoamme toisen tehokkaan menetelmän, joka tekee mahdolliseksi sen, että voimme antaa anteeksi jumalaisen anteeksiannon energian avulla. Myös tätä menetelmää käytettäessä on erittäin tärkeää lausua tässä luvussa esitetty rukous vähintään seitsemän kertaa ennen sen soveltamista. Sen jälkeen, kun olemme ladanneet olemuksemme erittäin hyvin anteeksiannon jumalallisella hienovaraisella energialla, siirrymme seuraavaan vaiheeseen ja pyrimme ottamaan käyttöön toisen menetelmän, jonka esittelemme seuraavaksi.

Tarkastelkaamme nyt, miten toimia, jotta voisimme antaa anteeksi. Ensinnäkin meidän on pyrittävä asettamaan itsemme mahdollisimman hyvin meitä loukanneen tai meidät kärsimään saaneen ihmisen asemaan. Pysymme meitä loukanneen henkilön asemassa ja pyrimme ajattelemaan kirkkaasti ja kiinnittymättömästi, mitä olisimme itse tehneet, jos olisimme olleet hänen asemassaan, täysin samoissa olosuhteissa. Erityisesti tuolla hetkellä meidän on kysyttävä itseltämme mahdollisimman kirkkaasti ja kiinnittymättömästi, kuinka olisimme itse reagoineet.

Välittömästi tämän jälkeen alamme tutkiskella henkilöä, joka aiheutti meille kärsimystä tai tuskaa, ulkopuolella sen tilanteen, jossa hän loukkasi meitä, ja asetamme hänet luovan mielikuvituksen avulla täysin erilaiseen tilanteeseen ja viitekehykseen. Esimerkiksi pyrimme kuvittelemaan miltä henkilö, jolle haluamme antaa anteeksi, näytti lapsena, tai, mikä on vielä parempaa, palautamme mieleemme mahdollisimman tarkasti tietyn tilanteen tai tietyt olosuhteet, joissa tiettynä hetkenä tapasimme hänet ja tulimme toimeen oikein hyvin.

Tämän visualisointitoiminnon lopussa pidämme vielä silmät kiinni ja huomion keskittyneenä sisäänpäin, ja sitten pyrimme avaamaan sydämemme täysin ja kutsumme samaan aikaan Jumalan apua ja pyydämme Häntä täyttämään sydämemme ja olemuksemme Hänen loputtoman myötätuntonsa hienovaraisella energialla.

[sielu4] Tämän teon lopussa meidän on havaittava mainitsemamme kiinnittymättömyyden tila. Kun anteeksianto viedään hyvin loppuun saakka anteeksiannon jumalaisen hienovaraisen energian avulla, jota on kerätty olemukseemme makrokosmoksesta, anteeksianto merkitsee kaksinkertaista takuuta. Se vapauttaa ihmisen, jolle annetaan anteeksi, syyllisyyden tunteesta, ja samalla se poistaa nimenomaisen surun, kärsimyksen, jännitykset ja supistumiset, jotka jatkuvasti pysyvät ihmisessä, jos hän ei anna anteeksi.

On välttämätöntä lisätä, että lisäksi anteeksianto, joka viedään hyvään loppuun saakka anteeksiannon jumalaisen hienovaraisen energian avulla, esittää henkilön, jolle on annettu anteeksi, uudessa valossa, joka on rakkauden salaperäinen valo, ei tuomitsemisen. Kiinnittymättömyyden tila, joka saavutetaan pian sen jälkeen, kun anteeksianto onnistui, osoittaa, että vailla epäilyksen häivää onnistuimme antamaan täysin anteeksi. Jos täydellisen kiinnittymättömyyden tilaa ei ilmene, käymme prosessin läpi useita kertoja, kunnes onnistumme. Voimme lisätä tähän, että kun alamme toimia anteeksiannon jumalallisen hienovaraisen energian kanssa, se on aluksi vaikeampaa. Kun saamme tarpeellista kokemusta, anteeksiantamisesta tulee paljon helpompaa, kun käytämme siinä joka kerta anteeksiantamisen jumalallista hienovaraista energiaa. Kuten olemme osoittaneet tämän artikkelin alussa, anteeksianto vetää aina puoleensa anteeksiantoa. Tästä käynnistyvä okkulttinen resonanssiprosessi on väistämätön.

Yhteenvetona on hyvin tärkeää ymmärtää, että kun emme anna anteeksi ihmiselle, joka loukkaa meitä, kidutuksen ja kärsimyksen tila pysyy sisäisessä maailmankaikkeudessamme jatkuvasti, ja se luo resonanssiprosessin, joka ruokkii tätä kärsimystä, kunnes anteeksiannon energia hävittää nämä haavat, tämän kärsimyksen, ja saa ne katoamaan ikuisiksi ajoiksi. Kun tuomitseminen saa sielun supistumaan ja altistaa sen loputtomalle kärsimykselle, anteeksianto poistaa nämä haavat ja kärsimyksen saman tien, se tuo rauhan, se antaa sielulle tilaa puhjeta kukkaan.

Artikkeli on katkelma Gregorian Bivolarun kirjasta Essential Love Secrets for Yogic Couples Who Aspire to Be Happy