Harjoittamalla henkisen oppaan opetuksia, löydämme kokelaan tilan perusolemuksen

kirjoittanut Justina Cojan

Tapa, jolla henkisen oppaan ja kokelaan välinen suhde heijastuu olemukseemme olemassaolon moninaisilla tasoilla, selitetään kahden näkökulman avulla, ja sitä kautta jokainen kokelas voi ymmärtää sen perusolemuksen. Ensimmäisestä näkökulmasta katsottuna meidän täytyy ymmärtää, että henkisen oppaan välittämä opetus on osa hänen täydesti hoidettavakseen ottamaansa henkistä tehtävää. Oppinut tai tiedemies löytää erilaisia tapoja järjestää sanoja ja luo ylevän kielen, joka kieltämättä antaa tietoa muttei johda henkiseen heräämiseen. Henkinen opiskelu ja harjoitus poikkeavat täysin yrityksestä saavuttaa erikoistuminen tai akateeminen arvo.

Henkinen opas ei ole vain ohjaaja tai tavallinen opettaja, sillä hän välittää henkistä tietoa ja opettaa meille toisenlaisen tavan elää, jossa tärkeintä ei ole enää elannon hankkiminen ja materiaalisen ja sosiaalisen mukavuuden saavuttaminen. Henkinen opas on se poikkeuksellinen olento, joka kykenee tarjoamaan toisille sekä henkistä opetusta, oman henkisen kokemuksensa että erinomaiset ominaisuutensa toimia henkisenä isänä ja ystävänä. Henkinen opas voi tehdä meihin jokaiseen syvän vaikutuksen tai jättää tietoisuuteemme jälkensä omilla erityisillä tavoillaan ja tämä saavutetaan luottamuksen ja vilpittömän ja jatkuvan avoimuuden kautta, jota osoitamme henkistä opastamme ja hänen opetuksiaan kohtaan. Ja ainutlaatuista on se, että voimme määritellä tai ymmärtää oman henkisen kehityksemme tason, hänen opetuksiinsa perustuen, jos meillä on siihen tarvittava tarkkanäköisyys. Harjoittamalla hänen opetuksiaan, pystymme ”määrittelemään” hänet; henkisen oppaamme, voimme helpommin ymmärtää hänen viestinsä ja voimme päästä lähemmäksi henkisen kokelaan olemuksen ”ominaispiirteitä”. Henkinen opas myös tarjoaa meille työkaluksi eksemplifikaation, jonka avulla me voimme kokea enemmän kuin ainoastaan henkisen kokelaan tilan; voimme kokea esimerkillisen henkisen kokelaan tilan, mikä auttaa meitä löytämään itsemme suoraan sellaisina kuin todella olemme. Tämän lisäksi meille tarjotaan opas, jota voisin kutsua henkisen kehityksen ohjekirjaksi ”Henkisen valaistumisen mysteereistä” -otsikolla, joka systemaattisesti käytettynä auttaa meitä oivaltamaan, jos vain olemme tarpeeksi rehellisiä itsellemme, missä kohtaa olemme henkisellä polulla ja millä tasolla kehityksemme todellisuudessa on. Siten voimme milloin tahansa nauttia saavutetuista tuloksista, rohkaista itseämme ja luvata itsellemme, että harjoitamme hellittämättömästi kunnes saavutamme lupaamamme tavoitteet. Taitavana opettajana hän tarjoaa meille kursseja ja jokainen kurssi on mahdollinen evolutiivinen universumi. Tämä saa minussa aikaan mielentilan, joka on välttämätön hänen opetustensa jatkuvalle hedelmälliselle assimilaatiolle. Luku, jonka otsikkona on ”Miten voimme tunnistaa henkisesti valaistuneen ihmisen”, tarjoaa meille erehtymättömän menetelmän, jonka avulla voimme tunnistaa oman henkisen kehityksemme asteen ja lisäksi se auttaa meitä myös arvostamaan toisia kokelaita, joiden kanssa kuljemme yhdessä henkistä polkua ja jotka voivat olla meille sopivina hetkinä hyvinä ja hyödyllisinä esimerkkeinä.

Kun tarkkailemme huolellisesti ja kiinnittymättömästi ympärillämme olevien ihmisten ulkoista käyttäytymistä, paljastuvat ne asenteet, joiden kautta ihmiset määrittelevät saavuttamansa henkisyyden. Ne ovat:

 -    spontaani avoimuus ja ehdoton läheisyys toisten kanssa. Nämä ihmiset tarjoavat luonnollisesti omasta runsaudestaan olemassaolonsa jokaisena hetkenä. Henkilökohtaisen esimerkkinsä avulla he näyttävät johdonmukaisesti, että valtamerenomainen, pyyteetön, ehdoton ja spontaani rakkaus ei ole heille vain luonnollista vaan myös mahdollista;

 -  heillä on ainutlaatuinen kyky keskittää huomionsa, joka on lähes jatkuvasti keskittynyt sekä siihen mitä heidän ympärillään tapahtuu, että siihen mitä heidän sisällään tapahtuu;

-      hämmästyttävä kyky sopeutua kaikenlaisiin muutoksiin, mikä heidän tapauksessaan epäilemättä tarkoittaa täydellistä kiinnittymättömyyttä;

-       valtava varasto hyödyllistä, hienovaraista ja lähes ehtymätöntä energiaa, mikä takaa heille kyvyn työskennellä joskus jopa yli 20 tuntia päivässä;

 -          he ovat salaperäisesti ”hereillä” jopa nukkuessaan ja nousevat usein ennen auringonnousua;

 -          koko heidän syvästi hyödyllinen olemuksensa saa aikaan lähes jatkuvasti sellaiset olosuhteet, jotka ovat tarpeen siihen apua pyytävien ihmisten henkiselle valaistumiselle, ja he ovat sitoutuneet jatkuvasti luomaan tällaiset olosuhteet;

 -          he ovat alkuperäisen viisauden ilmaisuvälineitä ja se välittyy heidän sanoissaan ja niiden kautta sanoinkuvaamattomalla ja erehtymättömällä tavalla;

 -          heidän henkilökohtaiset tarpeensa on useimmiten minimoitu siihen, mikä on heidän olemassaolonsa kannalta tarpeen;

 -          heillä on aina kyky hallita joitain hyödyllisen energian hienovaraisia muotoja ja tässä he säilyttävät tietyn hienotunteisuuden, erityisesti skeptisten ja hidasälyisten edessä;

 -          he näyttävät paranormaaleja kykyjään vain tarkoin määritellyissä olosuhteissa ja tekevät niin vain tarkoituksenaan auttaa niitä, jotka todella tarvitsevat tätä apua hyödyllisellä ja harmonisella tavalla;

 -          olivatpa he missä tahansa, heitä ympäröi rauhan, myötätunnon, rakkauden, ilon, tyyneyden ja kunnioituksen aura;

 -          vaikka he eläisivät täysin eristettyinä, he tekevät sen ainoastaan toisten ihmisten hyödyksi;

 -          heillä on lähes aina korkeasti kehittynyt käytännöllisyyden taju, jota voi soveltaa jopa jokapäiväisen elämän pienimpiin yksityiskohtiin;

 -          heidän kärsivällisyytensä on lähes ehtymätön niiden kanssa, jotka sen todella ansaitsevat, ulkoisista olosuhteista huolimatta;

-          heidän muistinsa on poikkeuksellinen perustavaa laatua olevien seikkojen suhteen.”

Henkinen Oppaamme tarjoaa meille myös analyyttiseksi kutsumani menetelmän, jonka tarkoitus on auttaa meitä vastaamaan tutkivaan kysymykseen; joko ja missä määrin henkisesti valaistunut olento on saavuttanut henkisen kehityksen lopullisen vaiheen? Tarkkailemalla tätä lopullista saavutusta kohti johtavia askelmia, jotka on koottu yhteen seitsemäksi vaiheeksi, jokainen meistä voi tunnistaa oman kehityksensä ja mikä vielä tärkeämpää, sen mihin tähtäämme:

 ”- Ensimmäinen vaihe tuo esiin totaalisen tietämättömyyden tai sellaisen tiedon täydellisen puuttumisen, joka sisältää edes minimaalisen määrän informaatiota mitä tulee hengen ja todellisuuden luonteeseen. Yleisesti ottaen tämä on se tila, jossa suuri enemmistö ihmisistä on tänä aikakautena. He uskovat sokeasti ainoastaan viiteen aistiinsa tai vain mekanistiseen tieteeseen ja teknologiaan;

      -  toinen vaihe tuo esiin enemmän tai vähemmän ilmeisen avoimuuden muita tietoisuuden tiloja kohtaan, jotka tuotetaan joko sattumanvaraisesti tai järjestäytyneellä tavalla, kuten joogaharjoituksen avulla. Joskus henkisen kiinnostuksen herääminen tapahtuu sanoinkuvaamattomien sisäisten resonanssiprosessien äkillisen lisääntymisen johdosta silloin, kun luetaan arvokasta henkistä tekstiä, suuren henkisen oppaan kertomusta, joskus vain elettyjen etuoikeutettujen kokemusten kautta tai jopa kivuliaan eksistentiaalisen kriisin kautta. Toisissa tapauksissa ottamalla systemaattisesti osaa aitoihin henkisiin seminaareihin tai jopa osallistumalla tehokkaaseen ei-konventionaaliseen terapiaan; nämä voivat herättää ihmisissä hyödyllisiä hienovaraisia voimia, joista he eivät olleet aiemmin tietoisia;

 -  kolmas vaihe tuo esiin täynnä aspiraatiota olevan etsimisen, joka kohdistuu tehokkaiden heräämiseen tähtäävien menetelmien ja aidon henkisen polun löytymiseen. Tälle vaiheelle on luonteenomaista kuumeinen etsintä ja usein kirjoista kiinnostuminen. Silloin ajattelemme ainoastaan päämääräämme, jokin sisällämme joskus kuiskaa, että lähestymme Totuutta. Lopulta lukeminen vahvistaa tämän. Etsimme rehellisesti Polkua, henkistä Opasta; me kiirehdimme kohti sitä, mitä suuri joogi kerran kutsui nimellä henkinen cocktail: toisin sanoen eräänlaiseen hatha joogaan, terapioihin, lukemiseen, joka enemmän tai vähemmän yhdistetään meditaatioon, taistelulajeihin tai harjoituksiin kuten Tai-Chi tai biomagneettiseen terapiaan tai jopa radiesthesiaan. On joitain ihmisiä, jotka valitettavasti jäävät jumiin ainoastaan tähän vaiheeseen ja he uskovat rajoittuneella puoliksi oppineen ihmisen voimalla, että he ovat löytäneet tiensä. Tähän kategoriaan kuuluvat myös he, jotka välittömästi ensimmäisen henkisen kokemuksensa jälkeen, ajattelevat olevansa täysin valaistuneita ja lopettavat siihen. Tämän matkan lopussa jotkut kuitenkin kohtaavat oman oikean Polkunsa ja henkisen Oppaansa ja siitä alkaa heidän suuri henkinen seikkailunsa;

 - neljäs vaihe tuo esiin seurauksen, aidon henkisen polun lähestymisen suuren aspiraation kanssa. Tämän vaiheen aikana ihmiset usein vähitellen löytävät ne esteet, jotka estävät heitä saavuttamasta todellista tietoa ja oppivat vähitellen eliminoimaan nämä esteet. Tähän käytetyt erityiset menetelmät vaihtelevat valitun polun mukaisesti. Nämä polut voivat vaihtua tietyllä hetkellä johtuen henkilökohtaisesta henkisestä kehityksestämme ja tiettyjen yksilöllisten olosuhteiden mukaisesti. Joka tapauksessa, jos ihmiset tavoittelevat Lopullisen henkisen tason saavuttamista, heidän ei tule koskaan lopettaa henkistä harjoitusta. Se laajenee jatkuvasti koko heidän olemassaoloonsa. Muussa tapauksessa he voivat taantua. Tämä taso säilytetään muuttumattomana kaikkien seuraavien tasojen aikana;

 -  viides vaihe tuo esiin emotionaalisen tasapainottumisen ja syvän sisäisen rauhan. Kun esteet sulavat ja ne poistetaan kokonaan tietoisuutemme tieltä, joka tässä vastaa samaistumista ja tuhoisien tunteiden ja emootioiden lopullisen alkuperän hallintaa, ajatustemme mentaalinen häirintä vähenee ja syvä euforinen rauhan tila asettuu meihin. Tämä on ehdottoman tarpeellinen ehto seuraavalle vaiheelle, vaikkakin on olemassa joitain henkisiä polkuja, jotka käyttävät hyödykseen kaikkia konflikteja, joita ihmisissä esiintyy, käyttäen niitä keinoina saavuttaa suoraan ja välittömästi transsendenssi. Tähän vaiheeseen kuuluu tavallisesti syvä ja tarkka todellisuuden ja mielen luonnon ymmärtäminen. Ihmiset tähtäävät nyt voimakkaasti siihen, että syvällinen euforinen rauha leviäisi koko maailmaan. Heidän rakkautensa lisääntyy suuresti;

 - kuudes vaihe tuo esiin oivalluksen, tai toisin sanoen ykseyden saavuttamisen. Tähän mennessä ihminen on usein toiminut teatterina monien ilmiöiden ilmenemiselle; Kreikaksi sana teatteri tarkoittaa harhanomaisia ’ilmiöitä’; kuten muotoja tai valonäkyjä, sisäisten äänien kuuntelemista, hienovaraisten energiavärähtelyjen havaitsemista, jotka saavat aikaan eriluonteisia parapsykologisia tapahtumia, regressioita menneisiin elämiin tai regressioita toisten ihmisten, jotka ovat heihin yhteydessä, olemassaolon edellisiin vaiheisiin. Pätevä henkinen Opas auttaa heitä ymmärtämään, että melkein kaikki nämä ilmiöt ovat yhtä harhanomaisia kuin uni tai tavallinen fyysinen maailmankaikkeus. Kaikissa näissä kokemuksissa elävä harha objektin ja subjektin välisestä erosta on yhä olemassa, joskus on jopa vaarana tämän eron harhan vahvistuminen ja säilyttäminen. Näiden fantasioiden täydellinen hajoaminen johtaa vähitellen joidenkin syvästi sanoinkuvaamattomien ja käsitteellisten kokonaisvaltaisten kokemusten esiin tulemiseen. Lähtökohtamme oli dualistisen tiedon taso, josta kuljemme nyt kohti todellista jumalallista tietoa, kohti sitä (persoonatonta) läsnäolon tilaa, jossa oivallamme hämmästyneenä, ettei enää ole ketään erityistä joka kokee. Valtavasta rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan tulee silloin jumalallista Valoa ja se paljastaa itsensä sinä, mikä se on aina todellisuudessa ollut, loputtomasta alusta asti. Todellisuuden luonne tunnistetaan nyt syvästi valaisevina välähdyksinä

- seitsemäs vaihe tuo esiin henkisen vapautumisen. Nyt Jumalan läsnäolo tai todellinen Tieto on pysyvästi asettunut, se pysyy muuttumattomana, eikä sitä voi enää koskaan kadottaa. Suhteellinen - absoluuttinen kahtiajako on nyt vanhentunut. Ei ole enää käsitteitä tai ehdollistumia vaan ainoastaan jonkinlainen mittaamaton ja säteilevä Korkein Avaruuden Valo. Sillä välin huomaamme hämmästyneinä, että valtamerenkaltainen rakkaus ja monipuolinen tieto kulkevat tämän kehon lävitse, mutta eivät rajoita itseään siihen. Vasta silloin oivallamme, että tämä on alkuperäinen olotila, joka on todellisuudessa aina ollut olemassa olemuksessamme, mutta aiempi tietämättömyytemme on aina piilottanut sen. Nyt oivallamme, että tietämättömyyden verho on täydellisesti hajonnut.”

Oivaltaaksemme kehityksemme asteen, jonka olemme tähän mennessä saavuttaneet, seuraava ote hänen opetuksestaan voi olla suureksi avuksi: ”Se, että on hyvin huolellinen meitä ympäröivien asioiden, ihmisten, rakkaidemme, itsemme tai tiettyjen seikkojen suhteen, testaa myös älykkyyttämme, rakkauttamme, tietoisuuttamme, henkistä valaistumistamme ja tietoisuuttamme kehityksemme tasosta.” Kun asenteemme henkistä Opasta kohtaan on avoin ja rehellinen, ymmärryksemme ja tietomme lisääntyvät kiistämättä laajuudessaan ja syvyydessään. Tällä tavalla henkisen oppaan olemuksesta voi tulla valon lähde jokaisen tietoisuudelle. Ja se, että seuraamme häntä ehdoitta, johtaa meidät lähemmäs luonteenomaista kokelaan tilaa. Olemassaolomme sellaisenaan, henkisinä kokelaina, täytyy olla kaiken aikaa tietoista, sillä ainoastaan tällä tavalla, ”kun sinusta tulee opetuslapsi ja seuraat henkistä opasta, sinusta tulee yhtä hänen kanssaan.” Henkisen Oppaan asenne, hänen täydellinen harmoniansa kaikissa tilanteissa sisältää sinut samassa määrin kuin avoimuutesi, rehellisyytesi ja voimasi kommunikoida sisäisesti hänen kanssaan. Jos mikä tahansa osa hänen opetuksestaan, ja missä ja milloin tahansa häneltä saatu pienikin neuvo, valaisee meitä tehokkaasti saaden meidät näkemään elämän kokonaisuutena, selvemmin ja auttaen meitä aina harmonisempaan suuntaan, ei ole mitään epäilystä siitä, että olemme oikealla polulla. Kun vastaanotamme hänen opetuksiaan tällä tavalla, oivallamme, että kaikki mitä vastaanotamme ja kaikki mitä meille tapahtuu, on osa suunnatonta lahjaa, jota hän meille anteliaasti tarjoaa, jotta voisimme muuttua ja kykenisimme tulkitsemaan Perimmäisen Totuuden. Tämän paljastuksen aitouden vahvistamiseksi kysyin häneltä kuinka kauan hän aikoo tehdä tätä? Hän vastasi rauhallisesti ja vakuuttavasti: ”Loppuun saakka.” Lopuksi voimme sanoa, että ensinnäkin se, kuinka kokelas suhtautuu henkiseen Oppaaseensa ja kunnioittaa häntä, täytyy aina olla selvänä kokelaan mielessä ja sydämessä.             

artikkeli englanniksi