Seitsemän syytä harjoittaa karmajoogaa

Monica Dascălu

KARMAJOOGA on kiinnittymättömän toiminnan polku, joka tekee mahdolliseksi aspirantin virittäytymisen loputtomien jumalallisten energioiden kanssa. Suorittamalla päivittäiset toimensa ja yhteiskunnalliset velvoitteensa ilman mitään kiinnittymistä tai halua niiden tuloksiin tai tekojen hedelmiin, karmajoogi jatkuvasti puhdistaa mieltään ja kiihdyttää omaa kehitystään.


KARMAJOOGA - kiinnittymättömän toiminnan jooga - on yksi pääasiallisista joogan muodoista. Tämän henkisen harjoituksen tarkoitus on yhteys Jumalan kanssa, henkinen vapautuminen, lopullinen täydentyminen. Karmajoogin tulisi muistaa niin usein kun mahdollista tämä harjoituksensa lopullinen tavoite ja muistaa, että itse asiassa kaikki mitä hän tekee näennäisesti muiden hyväksi, on lopulta hänen itsensä hyväksi: hän on tekojensa pääasiallinen edunsaaja - tekojen, jotka ovat oikealla tavalla henkiseen harjoitukseen integroituja eli ovat KARMAJOOGAA.

Todellinen joogi, vilpitön ja täynnä intoa oleva henkinen oppilas pyrkii muuttamaaan itseään joka hetki, edes pikkuisen - ollakseen illalla askeleen edempänä siitä mistä hän aloitti aamulla, yhden askeleen lähempänä Jumalaa. Erityisesti tällaisen asenteen omaava joogi arvostaa paljon KARMAJOOGAA, sillä tämä etuoikeutettu joogan muoto antaa hänelle mahdollisuuden muuttua todella nopeasti ja tulemaan tietoiseksi tämän muutoksen todellisuudesta.

KARMAJOOGA eroaa muista joogan muodoista, koska siinä emme harjoita tiettyjä tekniikoita vaan integroimme jokapäiväiset toimintomme erityisellä tavalla. KARMAJOOGAN avaintekijänä on pyhitys.

Pyhitys on teko, jossa ihminen antaa etukäteen tekojensa hedelmät (seuraukset) Jumalalle, Shivalle tai Suurelle Kosmiselle Voimalle. Pyhitys tulee tehdä aina ennen toiminnan aloittamista. Joogaharjoituksessa suositellaan, että on aina hyvä tehdä pyhitys ennen tärkeimpiä tekoja ja toimintoja, jotka tuottavat merkittäviä karmisia seurauksia. Jotta takaisimme harmonian ja henkisen integraation monissa toimissamme ja elämäntilanteissamma, voimme myös pyhittää tilan (esim tilan pyhitys erityistä initiaatiota varten) tai ajanjakson, jolloin viemme kyseistä prosessia eteenpäin. Voimme tehdä myös etukäteen pyhityksen kaikille suotuisille toimille, jotka teemme tietyn aikakavälin puitteissa, esimerkkinä aamulla suoritettu koko päivän pyhitys, josta tulisi muodostua hyvä tapa jokaiselle joogille. Silloinkin kun teemme tämän yleisluontoisen pyhityksen, on aina hyvä tehdä tärkeämmille ja merkittäville teoille oma erillinen pyhityksenä.

Seitsemän syytä harjoittaa kiinnittymättömän toiminnan joogaa, KARMAJOOGAA:

1. Karmajooga auttaa meitä muuttamaan itsemme todella nopeasti ja tulemaan tietoiseksi siitä, missä määrin henkinen harjoituksemme todella tuo tuloksia ja luo meissä pitkäkestoista muutosta.

"Ei riitä, että on hyvä. On oltava hyvä jossakin." Karmajooga auttaa meitä olemaan todella hyviä jossakin. Vaikutukset ovat mitattavissa, eivät kuvitteellisia!

2. KARMAJOOGA auttaa meitä kuromaan umpeen henkisen harjoituksemme ja muun elämämme (perhe, työ, muut velvollisuudet) välisen "kuilun". Monilla joogeilla ilmenee erottelu henkisen harjoituksen ja muun elämän kanssa ja tästä voi tulla kriittinen ja kipeä kohta. Se voi aiheuttaa tiettyjä epäharmonioita ja tasapainottomuutta, joka saa heidät tuntemaan, että ponnistuksista huolimatta edistyminen on hyvin hidasta.

3. Henkinen kehityksemme koostuu toistuvasta ponnistuksesta, joka joinain etuoikeutettuina hetkinä vie meidät henkiseen huippukokemukseen ja valaiseviin tiloihin (esimerkiksi eksemplifikaatio-meditaatioissa), jonka jälkeen meidän on sinnikkäästi ja lakkaamatta ponnisteltava , jotta näistä tiloista tulisi pysyviä. Yhdestä näkökulmasta katsottuna henkinen vapautuminen voidaan määritellä jatkuvana korkeiden hengellisten kokemusten tilana. Joogakirjoitukset mainitsevat yhtenä esimerkkinä päivittäisten hengellisten harjoitusten välttämättömyyden minimoidaksemme tämän väistämättömän vaikutuksen. (Se ei tarkoita kehityksessämme taaksepäin menemistä, mutta ilman joogaharjoituksia emme pysty ylläpitämään samoja tiloja) KARMAJOOGA auttaa meitä suunnattomasti tässä suhteessa - välttämään näitä sisäisiä ailahteluja, jotka luonnollisesti ovat, tietyssä mittasuhteessa, väistämättömiä.

4. KARMAJOOGAA on mahdollista harjoittaa keskeytyksettä. Kun harjoitamme KARMAJOOGAA, ei ole seisokkeja, hukattua aikaa, tylsyyttä, turhia toimintoja. Jokainen elämämme hetki voidaan käyttää henkisen kasvumme hyväksi. Toki muissakin joogan muodoissa (esim. JNANAJOOGA) on erityisiä tekniikoita, jotka auttavat meitä harjoittamaan joogaa kokopäiväisesti - yhtenä esimerkkinä nykyhetkessä eläminen - mutta kaikista näistä metodeista KARMAJOOGA on helpoiten lähestyttävä. JNANAJOOGAN menestykselliseen harjoittamiseen useimmat joogit tarvitsevat ainakin kymmenen vuoden joogaharjoittelun ymmärtääkseen ja soveltaakseen käytäntöön siihen kuuluvia menetelmiä.

5.KARMAJOOGA auttaa meitä saavuttamaan tavallisesta poikkeavia asioita. Kunnollisella ja esimerkillisellä tekojemme integroimisella KARMAJOOGAN periaatteiden mukaisesti, hyödymme erityisen hyvästä integraatiosta, jumalallisesta tuesta ja suuresta määrästä energiaa. Kaikki tämä voi johtaa merkittäviin saavutuksiin, erityisesti jos olemme sinnikkäitä ja noudatamme tiettyjä yleviä periaatteita.

6. KARMAJOOGA antaa meille tietyssä määrin sisäistä täyttymystä, huolimatta siitä mikä on yhteiskunnallinen statuksemme tai näennäinen tekemisemme tärkeys tai hyödyttömyys. Eikä pelkästään sen takia, että yllämme suuriin saavutuksiin vaan myös siksi, että vaikka näennäisesti tehtävämme ja roolimme olisikin pieni, niin niiden tarkoitus on meille itsllemme ilmiselvä ja antaa siksi meille täyttymyksen tilan. . Olemme oikea henkilö, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, ja se on mahtavaa.

7. KARMAJOOGA auttaa yhdistämään henkisen ryhmän ja saavuttamaan todellisen henkisen veljeyden tilan ryhmän sisällä. On paljon vaikeampaa muodostaa ryhmä keskustelujen tai ryhmätekniikoiden avulla. Helpoimmin ryhmä sulautuu yhteen yhteisen toiminnan kautta.

Yllä mainittujen syiden lisäksi KARMAJOOGA auttaa meitä herättämään joitakin olennaisia ominaisuuksia, kuten omistautuminen, kieltäymys, kiinnittymättömyys, epäitsekkyys, ystävällisyys, nöyryys. Kuka tahansa tämän menetelmän harjoittaja voi pian huomata kymmeniä muita hyötyjä, joita tämä ikiaikainen harjoitus tuo tullessaan. Ne kaikki muodostuvat erittäin vakuuttaviksi syiksi harjoittaa kiinnittymättömän toiminnan JOOGAA.

Copyright © yogaesoteric.net 2010