Tehokkaita tekniikoita huomiokyvyn lisäämiseksi

 - Tutki yhden esineen kaikkia puolia ja määrittele sen suhdetta muihin esineisiin sen läheisyydessä. Analysoi kaikkia sen ominaisuuksia: muoto, laatu, tila, alkuperä, määränpää, syy, vaikutukset, historia jne.

- Tutki piirustusta tai muuta kohdetta, jossa on paljon yksityiskohtia, ja toista niitä niin monta kuin kykenet, ensin mielessä, ja sitten paperille, pyri muistamaan kaikki. Keskity ensin pääpiirteisiin, ja sitten toissijaisiin. Lopuksi muistat jopa pienimmätkin yksityiskohdat.
- Analysoi mielessäsi visuaalisia vaikutelmia (näkemistäsi kohteista tai maisemista, joita ihailit aikoinaan), asioita tai lauluja joita kuulit menneisyydessä, tuntoaistimuksia, ja lopulta haju- ja makuvaikutelmia.
- Ota selville valitsemasi henkilön luonteenpiirteet, tai hänen tuntemuksiaan äänensävyn, kehonmuodon, kasvonpiirteiden, asenteen tai eleiden perusteella.
- Poista käytöksestäsi kaikki turhat, kömpelöt tai mekaaniset eleet ja korvaa ne tasapainoisilla liikkeillä.
- Puhu harvemmin, keskittyen sanoihin ja ideaan, jota haluat ilmaista. Tee tästä harjoituksesta tapa ja poista kaikki negatiiviset painotukset sisältävät ilmaisut sanavarastostasi.
- Pidättäydy kaikista tahattomista kehonliikkeistä ja tarpeettomasta mielen aktiivisuudesta, toisin sanoen jätä pois kaikenlaiset kontrolloimattomat ja anarkistiset ajatukset. Palaa takaisin ajatuskulkusi alkupisteeseen, jossa ei ole poikkeavuutta, kaksijakoisuutta ja kiihtymystä.

Kaikkien näiden harjoitusten jälkeen arvosta muistojasi ja huomiosi todellista arvoa. Tee nämä harjoitukset useana päivänä peräkkäin ja kiinnitä huomiota kehitykseesi.

Viimeinen näistä seitsemästä harjoituksesta edustaa keskittymisen ja huomion kehittyneintä tilaa johtaen lopulta uusien sisäisten universumien avautumiseen. Niiden syvyys ja laajuus voivat rikastuttaa meitä valtavasti.

Pidä mielessä. Mielen keskittyminen paranee toimiessasi määrätietoisesti, kärsivällisesti, sitkeästi, valppaasti ja pitäessäsi jatkuvuuden taistelussa mielen epäjärjestystä ja kiihtymystä vastaan. Ajan ja harjoitukset myötä mielen voima lisääntyy poistaen turhat päähänpinttymät ja mielihalut. Jos vielä harjoittelet maunaa (hiljaisuuden harjoitus) tunnin tai pari päivässä pranamayan yhteydessä, yllätyt pian voimasta joka kasvaa sisälläsi.

Huomionarvoista. Mielen voima on käytännössä rajaton. Mitä keskittyneempi se on, sitä vahvemmaksi se tulee. Elämän perimmäinen tarkoitus on keskittyä Jumalaan. Se on kaikkien ihmisten korkein tehtävä.

Maya, kosminen illuusio saa meidät samaistumaan fyysiseen kehoomme, sosiaaliseen asemaan, nimeen ja unohtamaan jumalallisen olemuksemme loitontaen meitä tästä tärkeästä tehtävästä.

Tai, Swami Shivanandan sanoin:
”Kaikki mielihalut yhteensä eivät ole mitään verrattuna voimakkaaseen riemuun kokiessasi syvän meditaation ja keskittymisen tilan. Älä unohda tätä harjoitusta. Tee sitä kärsivällisesti, sitkeästi, ilolla, pitkäjänteisesti ja luottavaisesti ja menestyt.”