Yang-spiraalimeditaatiot

Kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Gregorian Bivolaru (Grieg) on romanialaisen MISA-joogakoulun perustaja. Spiraalimeditaatio on hänen kehittämänsä meditaatiomuoto.

Yang-spiraalimeditaatiot ovat romanialaisen joogakoulun (MISA) ensimmäistä kertaa käyttöön ottamia. Tämä aloite on yhdenmukainen niiden maailmanlaajuisten yritysten kanssa, joita tehdään planeetan tietoisuuden nostamiseksi ja ihmiskunnan kehityksen korkeampaan vaiheeseen astumiseksi.

Tämä ryhmämeditaatio, jota MISA Romaniassa, Natha Suomessa ja muut MISAn sisarkoulut ympäri maailmaa organisoivat, tähtää niihin osallistuvien yksilöiden ja ryhmien herättämiseen, jotta tietoisuuteen tuotaisiin Kosmisen Tietoisuuden läsnäolo. Tämän kokemuksen avulla jokaisella yksilöllä voi olla pääsy siihen universaaliin ulottuvuuteen, joka on potentiaalina jokaisessa sielussa.

Yin-yang -käsite

Itämaisessa filosofiassa ja myös nykyaikaisessa tieteellisessä paradigmassa Universumin manifestaatioon sisältyy aina kaksoisaspekti: valo ja pimeys, taivas ja maa, positiivinen (+) ja negatiivinen (-), solaarinen (auringosta tuleva) ja lunaarinen (kuusta tuleva). Itämaisessa ajattelussa solaarista, positiivista, miespuolista aspektia kutsutaan yangiksi, ja lunaarista, negatiivista, naispuolista aspektia kutsutaan yiniksi. Nämä kaksi käsitettä ilmentävät itse asiassa universaalia toisiaan täydentävyyttä ja dualismia. Kaikkein selvin esimerkki tästä kaksinaisuudesta on sähkövirta: tiedämme kaikki, että sähkövirta edellyttää positiivista napaa ja negatiivista napaa. Vain yhdessä ne voivat tuottaa sähkövoimaa. Kumpikaan niistä ei ole parempi tai huonompi kuin toinen. Sama asia pitää paikkansa yin-yang –käsitteen kohdalla. Yiniä ja yangia ei voida erottaa toisistaan; juuri niiden salaperäinen rytmi, niiden hienovarainen vaihtelu saa aikaan elämän Universumissa.

Itämaisessa ajattelussa on hyvin yksinkertainen ja silti hyvin syvällinen symboli, joka kuvaa tätä yinin ja yangin universaalia vaihtelua. Tämä symboli on erittäin tunnettu t’.ai-ki (tai-chi).

Hyvin yksinkertaisesti ja hyvin yleisestä näkökulmasta selitettynä tämän symbolin tärkeimmät merkitykset ovat seuraavat:

(1) Kaikki, mitä Universumissa on, on polarisoitunutta, so. muodostunut yangista – solaarisesta (+) ja yinistä – lunaarisesta (-).

(2) Näiden toisiaan täydentävien vastakkaisten parien läsnäolo luo jännitteen. Elämä syntyy tästä jännitteestä. Tämän jännitteen (ja siten elämän) ylläpitämiseksi yhden navoista täytyy olla vallitseva. Tämä vallitsevuus johtaa liikkeeseen, muutokseen, muodonmuutokseen.

(3) Manifestaation kaksi napaa sisältyvät suunnattomaan suureen ympyrään, joka pitää ne yhdessä (piirroksessa ulkokehän pitäisi olla suunnattoman suuri, mutta tila huomioonottaen tämä ei ole käytännössä mahdollista tässä artikkelissa). Tämä symbolisoi Transsendentaalisen Periaatteen läsnäoloa. Tämä Periaate kontrolloi ja hallitsee korkeammalta tasolta käsin. Vain tällä tavoin Luominen on mahdollista. Jos Transsendentaalinen Periaate ei pakottaisi näitä kahta napaa pysymään yhdessä, ne palaisivat Ykseyteen, Näkymättömyyteen, Ei-manifestaatioon.

(4) Kumpikin polaarisuus sisältää siemenenä oman vastakohtansa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki on suhteellista. Kaikki on eräällä syvällä, salaperäisella tavalla oma vastakohtansa. Jokaiseen elämän hetkeen sisältyy jollain tavalla ominaisuuksia, jotka ovat täysin vastakkaisia niille, jotka ovat selvästi näkyvillä. On tunnettu totuus, että ihminen on alkuperäisin androgyyninen (miespuolisia ja naispuolisia ominaisuuksia yhdessä). Tämän takia elämän kannalta välttämätön tasapaino mies- (+) ja nais(-) –hormonien välillä on mahdollista kaikissa ihmisissä sukupuolesta riippumatta. Mies on vallitsevasti solaarinen; hänen siemenensä (sperma) on lunaarista (-). Nainen on vallitsevasti lunaarinen (-); hänen siemenensä (munasolu) on solaarinen (+).

Siten t’ai-ki (tai chi) on täydellinen symbolinen yhteenveto Universumista ja Ihmisestä, ja se määrittelee mestarillisella tavalla Joogatieteen ytimen. Kuvaus kahdesta navasta – solaarisesta (+) ja lunaarisesta (-) – tasaveroisina on ihanteellinen näkökulma. Täydellinen tasapaino johtaa jännitteen poissaoloon, siten ei-manifestaatioon. Manifestoituneissa maailmoissa on aina ja täytyy olla vallitseva napa. Voimatila ilmaantuu, kun kaksi napaa ovat hyvin lähellä täydellistä tasapainoa. Voimakas tasapainon puute niiden välillä johtaa heikkouteen, kärsimykseen, sairauteen, itsekontrollin puutteeseen ja voimattomuuteen.

Toinen tärkeä piirre on, että yang on keskihakuinen (se etenee koti keskusta tai akselia)ja liikkuu energiapyörteinä, jotka kääntyvät vastapäivään, kun taas yin on keskipakoinen (se etenee keskustasta ja akselista poispäin) ja liikkuu energiapyörteinä, jotka kääntyvät myötäpäivään. Yang on järjestyksen, rakenteen, entropian pienenemisen periaate. Yin on kaaoksen, rakenteen puuttumisen, entropian lissäntymisen periaate.

Spiraali on ladattu moninaisilla symbolisilla merkityksillä. Moniin näistä merkityksistä sisältyy yinin ja yangin välinen dynaaminen vuorovaikutus.

Yang-spiraali ilmentää valoisaa, solaarista, dynaamista ja optimistista energiaa. Liikuttaessa tämän spiraalin kierteessa vastapäivään, on luonnollista saavuttaa keskusta, joka edustaa Luomisen Lähdettä, josta kaikki olemassaoleva alkoi ja johon se tlee palaamaan. Yang-spiraali edustaa siten ympyrämäistä keskihakuista Keskustaan palaamisen liikettä, kun taas yin-spiraali liittyy surkastumiseen ja jälleensyntymien kehään kahlittuna olemisen, sillä se loittonee Keskustaastan. Yang-spiraalilla on yhteys hengellisen kehityksen liikkeeseen, joka johtaa jälleensyntymien kehästä vapautumiseen, kun taas yin-spiraalilla on yhteys jälleensyntymisen kehään ja kahlehdittuna olemisesta, koska se etenee kauemmas Keskustasta.

Spiraali tavataan usein luonnossa: kotilon kuori on hyvin tunnettu esimerkki. Tieteellisesti spiraalin symbolismi perustuu matemaattiseeen teoriaan logaritmisesta spiraalista ja Kultaiseen Lukuun tai Fibonaccin sarjaan. Tämän Kultaisen Luvun löysi italialainen matemaatikko Leonardo Fibonacci (n. 1170 - n. 1240), jota kutsuttiin myös Pisan Leonardoksi.

Fibonaccin luvuilla on monia kiinnostavia ominaisuuksia ja niitä käytetään laajasti matematiikassa. Luonnossa esiintyvät mallit, kuten joidenkin puiden lehtien kasvu spiraalimuodossa, ovat usein esimerkkejä Fibonaccin sarjoista. Erittäin tunnetut fraktaalirakenteet ja fraktaaligeometrian keksiminen ovat niiden luonnollista seurausta.

Yang-spiraalimeditaatiot

Tässä meditaatiossa osallistujat (mies-nainen -pareina) pitävät toisiaan käsistä ja heidät on järjestetty eläinradan 12 astrologisen merkin mukaiseen peräkkäiseen järjestykseen. Tämän järjestelyn tuloksena tapahtuu monitasoinen resonanssi-ilmiö sekä yang-energian hyvää tekevän vaikutuksen että 12 eläinradan merkin ja niitä vastaavien hallitsevien planeettojen hienovaraisen vaikutuksen kanssa. Sen seurauksena jokaisen osallistujan hienovarainen aura latautuu suotuisalla energialla, joka tasapainottaa ja parantaa hyvin syvällä tasolla ja kiihdyttää samalla tietoisuuden hengellistä kehitystä. Suoraan verrannollisesti spiraalin kokoon (alueeseen) ja osallistujien lukumäärään jokaisella henkilöllä voi siten olla suora kokemus voimakkaasta autuuden tilasta. Jokainen henkilö edustaa silloin Täydellistetyn Kosmisen Ihmisolennon pienoiskokoista vastinetta. Tämän yang-spiraalin aikana jokainen osallistuja (riippumatta astrologisesta merkistään) voi kokea kaikkien eläinradan 12 merkin suotuisat aspektit.

Yleisestä näkökulmasta katsoen se arkkityyppinen vaikutus, joka ilmenee yang-spiraalin aikana kunkin astrologisen merkin kautta, on seuraava:

Oinas kanavoi ikiaikaista impulssia ja loputonta intomielisyyttä;
Härkä kanavoi pitkään jatkettua luovaa ponnistusta;
Kaksonen kanavoi luomisen salaperäistä polaarisuutta;
Rapu kanavoi passiivisuuden ja kiintymyksen tilaa;
Leijona kanavoi elämän ja rakkauden energiaa sen kaikkein laajentumishakuisimmassa muodossa;
Neitsyt kanavoi arvostelykyvyn ja intuition voimaa;
Vaaka kanavoi seurallisuuden voimaa ja oikeaa keskitietä (jonka avulla vastakkaisuudet harmonisoidaan);
Skorpioni kanavoi aineen hajoamisen salaisuuksia ja syvällistä hengellistä muodonmuutosta;
Jousimies kanavoi vaistojen ja korkeampien hengellisten pyrkimysten välistä duaalisuutta ja tien löytämistä kohti luomisen lähdettä;
Kauris kanavoi transsendenssin prosessia;
Vesimies kanavoi korkeampia hengellisiä tietoisuuden tiloja;
Kalat kanavoi kykyä tutkia sisäistä maailmaa ja saavuttaa hengellisen vapautumisen tila;

Samalla härkien, neitsyiden ja kauriiden avulla yang-spiraalin osalllistuvat voivat kokea maaelementin (prthivi tattva) hienovaraiset energiat;

Rapujen, skorpionien ja kalojen avulla yang-spiraaliin osallistuvat voivat kokea vesielementin (apas tattva) hienovaraiset energiat;

Kauriiden, leijonien ja jousimiesten avulla yang-spiraaliin osallistuvat voivat kokea tulielementin (tejas tattva) hienovaraiset energiat;

Kaksosten, vaakojen ja vesimiesten avulla yang-spiraaliin osallistuvat voivat kokea ilmaelementin (vayu tattva) hienovaraiset energiat.

Siten voidaan ymmärtää, että maamerkeillä on vastaavuus aineellisuuden kanssa, vesimerkeillä on vastaavuus tunteellisuuden ja herkkyyden kanssa, tulimerkeillä on vastaavuus intohimon ja intomielisyyden kanssa, ilmamerkeillä on vastaavuus intellektualismin, laajenemisen ja lämpimien rakkauden tunteiden kanssa.

Yang-spiraaliin osallistuvien leijonien avulla kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin kautta auringon suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa taipumuksen taistella pimeyttä vastaan, kokea tietoisyyden jalostuminen, parantamiskykyjen kehittyminen, jumalallisen hengen (atman) paljastumisen.

Yang-spiraaliin osallistuven rapujen kautta kaikki muut osallistujat voivat resonanssin kautta kokea kuun suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa luovuutta, tunteiden vaivattoman hallitsemisen, harmonisen persoonallisuuden, tietoisuuden yhteiskunnallisesta tasosta, taipumuksen meditoida.

Yang-spiraaliin osallistuvien neitsyiden ja kaksosten avulla kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin avulla Merkuriuksen suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa lisääntynyttä älykkyyttä, halua oppia ja tietää, artikuloi kommunikaatiota, kykyä vakuuttaa ihmisiä, kekseliäisyyttä.

Oinaiden ja skorpionien avulla kaikki muut yang-spiraaliin osallistuvat voivat kokea resonanssin avulla Marsin suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa nopeat reaktiot, taipumuksen toimia spontaanisti, voimakkaan seksuaalisen kyvyn, väsymättömän energian, oikean arvostelun. Skorpionit resonoivat lisäksi Pluton kanssa, mikä antaa hengellistä uusiutumista, maagisia kykyjä, kyvyn nousta persoonallisuuden yläpuolelle, kristallinkirkkaan selkeyden.

Yang-spiraaliin osallistuvien härkien ja vaakojen avulla kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin avulla Venuksen suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa hienostuneen rakkauden, voimakkaan ja hienostuneen eroottisuuden, transfiguroivia ajatuksia, taiteellista inspiraation, viehtymyksen kaikkeen, mikä on kaunista ja harmonista, hyvää makua, hellyyttä.

Yang-spiraaliin osallistuvien jousimiesten kautta kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin avulla Jupiterin suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa mentaalisen ymmärryksen syvän tilan, ajattelun hienostuneisuuden, laajentumisen, intomielisyyden, taipumuksen tutkia / opiskella uskontoa käytännöllisellä tasolla, menestymisen kaikessa, ihmisen olemassaolon perimmäistä päämäärää koskevan intuition.

Yang-spiraaliin osallistuvien kauriiden avulla kaikki yang-spiraaliin osallistuvat muut ihmiset voivat kokea Saturnuksen suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa vastuullisuutta, vakavuutta, rakkautta filosofiaa kohtaan, viisautta, vilpittömyyttä, kykyä sopeutua kaikenlaisiin vaikeisiin tilanteisiin.

Yang-spiraaliin osallistuvien vesimiesten avulla kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin kautta Uranuksen suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa seikkailuhenkeä, luomiskykyä, merkityksen etsimistä, keskittynyttä huomiokykyä, tahdonvoimaa, itsehallintaa.

Yang-spriraaliin osallistuvien kalojen avulla kaikki muut osallistujat voivat kokea resonanssin avulla Neptunuksen suotuisan hienovaraisen vaikutuksen, joka antaa syvää hengellistä intuitiota, tietoisuuden laajenemista, autuaallisen tyhjyyden suoraa kokemista, jumallista rakkautta ilman kohdetta, persoonallisuuden alempien rakenteiden ylittämistä, mystisiä paljastuksia, Jumalan armon vastaanottamista, kykyä projisoitua rinnakkaismaailmoihin.

Yhteenvetona voimme sanoa, että yang-spiraalin aikana resonanssi Venuksen hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen anteliaisuutta; resonanssi Jupiterin hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen kärsivällisyyttä; resonanssi Saturnuksen hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen kurinalaisuutta; resonanssi Marsin hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen kykyä ryhtyä oikeaan toimintaan; resonanssi kuun hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen kykyä meditoida; resonanssi Auringon hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen viisautta; resonanssi Merkuriuksen hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen kykyä käyttää oikeutetusti oikeita keinoja saavuttaa se, mitä haluamme; resonanssi Uranuksen hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen harmoniaa, joka auttaa saavuttamaan hengellisen päämäärän; resonanssi Pluton hienovaraisten energioiden kanssa kehittää vähitellen paranormaaleja kykyjä; resonanssi Neptunuksen hienovaraisten energioiden kanssa mahdollistaa vähitellen korkeimman hengellisen heräämisen, joka mahdollistaa tietoisen uudelleenyhtymisen Kosmiseen Tietoisuuteen.

Ihmiset, joiden kehot, tunteet ja mielet ovat kyllin puhdistuneita ja tasapainoisia ja jotka onnistuvat keskittymään ja osallistumaan aktiivisesti yang-spiraalimeditaatioon, jossa on suuri määrä osallistujia (3000-4000 ihmistä tai enemmän), voivat helposti päästä samadhi-tiloihin (kosmiseen ekstaasiin).

Jotta ymmärtäisit oman kokemuksen kautta, mitä yang-spiraalimeditaation aikana tapahtuu, sinun täytyy osallistua ainakin kolmeen yang-spiraaliin, jotka on järjestetty ja toteutettu pätevien opettajien suorassa valvonnassa.

Jotta voit kokea merkittäviä kokemuksia yang-spriaalissa, sinun on täytynyt levätä hyvin ja sinulla täytyy olla tarpeeksi vitaalisuutta. Ei ole väliä, jos kärsit sairaudesta – itse asiassa se voi parantua osittain tai kokonaan muutaman yang-spiraalimeditaation jälkeen. Sinun ei tarvitse harjoittaa joogaa hyötyäksi yang-spiraalimeditaatiosta.

Tyypillinen seikka, jonka ensimmäistä kertaa yang-spiraaliin osallistuvat ihmiset yleisesti tuntevat, on se, että he saattavat tuntea erittäin selvästi kehon ne alueet, jotka ovat epätasapainossa, hienovaraiset energiakeskukset, jotka ovat tukkeutuneet, ja olemuksen ne piirteet, joita täytyy kehittää. Vaikka tämä saattaa ilmetä lievästi epämiellyttävänä aistimuksena kyseisillä alueilla, seuraavissa meditaatioissa nämä vaikutukset vähenevät pikku hiljaa ja katoavat kokonaan seurauksena spiraalin aikana manifestoituvien suunnattoman suurien suotuisien energioiden parantavista ja tasapainottavista vaikutuksista. Yang-spiraalimeditaatiot ovat kaikille avoimia*) ja maksuttomia.

Seuraavat yang-spiraalimeditaatiot löydät Tapahtumat-sivulta.


*) Tärkeä huomautus:
Ihmiset, joilla on vakavia mielenterveyden häiriöitä (skitsofrenia, paranoia jne.), eivät saa missään olosuhteissa osallistua näihin meditaatioihin !!!