FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Mitä joogaa Natha opettaa?

Natha opettaa perinteistä joogaa, jonka ydin tulee tantrisesta perinteestä. Se on ottanut opetukseensa myös vaikutteita muista henkisistä perinteistä. 

Mitä tantra on?

Tantra on henkinen polku joka pyrkii henkiseen kasvuun ja lopulta Itseoivallukseen. Sen olennaisiin piirteisiin kuuluu hyväksyvä asenne, jossa kaikki elämän elementit voidaan ottaa mukaan henkiseen transformaatioon. 

Korostuuko seksuaalisuus Nathan opetuksissa?

Holistisena harjoitusmuotona tantra ja esoteerinen jooga lähestyvät seksuaalisuutta olennaisena osana olemustamme. Tämän takia osa Nathan opetuksista käsittelee myös seksuaalisuutta, mutta ei voida väittää sen olevan erityisen korostunut. Yli kaksikymmentä vuotta kattavassa joogakurssin opetuksessa seksuaalisuutta käsittelee vain muutama opetuskerta. Laajassa tantrakurssissa seksuaalisuuden rooli on myös vähäinen, se mainitaan arviolta alle 5%:ssa teorioiden sisällöstä.

Erityisesti tantriseen seksuaalisuuteen keskittyvät Nathan Eroottisen tantran yksipäiväiset työpajat, jotka eivät edellytä aiempaa kokemusta joogasta tai tantrasta ja niihin voi osallistua yksin tai pariskuntana. Näissäkään ei keskitytä ainoastaan erotiikkaan, vaan käsitellään myös tantran filosofiaa ja universaaleja periaatteita, koska ne ovat tärkeitä ymmärtää erootisen tantran menestyksekkäälle soveltamiselle käytännössä. Kursseilla ei ole alastomuutta ja eroottiset harjoitukset jäävät kotiläksyksi.

Mitä jooga- ja tantratunneilla tehdään?

Jooga- ja tantratunnit koostuvat normaalisti n. 1,5-2 tunnin joogaharjoituksista ja n. 30-60 minuutin teorialla. Tarkoituksena ei ole antaa kuivaa mentaalista tietoa, vaan käsitteellinen viitekehys omassa harjoittelussa saavutettujen tilojen ja kokemusten ymmärtämiseksi.

Nathan kursseilla tarjotaan näkemys universaaliin henkisyyteen, jossa kaikilla perinteillä on annettavaa henkiselle etsijälle. Tämän takia kursseilla on viittauksia mm. Tiibetin buddhalaisuuteen ja esoteeriseen kristillisyyteen. Tämä auttaa harjoittajaa ymmärtämään, että samaan päämäärään voi olla useita erilaisia polkuja.

Mitä on Hathajooga?

Hathajoogan tunnit yhdistävät käytännöllisellä tavalla hathajoogaa, syvärentoutumista ja meditaatiota. Jokaisella 90 minuutin tunnilla tehdään lämmittelyharjoitukset ja asanaharjoitus, joka koostuu perinteisen joogan yksinkertaisemmista liikkeistä.

Toisin kuin muille kursseille, Hathajoogan tunneille voi tulla kertamaksulla. Se keskittyy myös ainoastaan joogaharjoituksiin, eikä näillä tunneilla ole teoriaopetusta. Hathajooga sopii niille, joille ei ole mahdollisista osallistua jatkuville jooga- tai tantrakursseille. Samalla se tarjoaa jatkuville kursseille osallistuville oppilaille mahdollisuuden osallistua useammin ohjattuun harjoitukseen.

Mitä tantratyöpajoissa tehdään?

Viikonloppuisin pidettävät Eroottisen Tantran työpajat koostuvat luennoista, ryhmässä tehtävistä harjoituksista ja meditaatiosta. Luennot sisältävät tietoa mm. tantrisen perinteen filosofiasta, eroottisuudesta, parisuhteesta ja rakkaudesta. Työpajoissa ei ole alastomuutta ja eroottiset harjoitukset jäävät kotiläksyksi.

Voiko kurssille tulla kertamaksulla?

Hathajooga-tunneille voit ostaa 1-25 kerran kortin. Laajan tantrakurssin ja Esoteerisen joogakurssin vähimmäismaksu on yksi kuukausi, koska yksi kerta ei tuo riittävää kokemusta näiden kurssien luonteesta. Niihin voi tutustua maksutta joka kuukausi järjestettävillä maksuttomilla kokeilutunneilla. Esoteerisen joogan kurssi ja Laaja tantrakurssi sisältävät maksuttoman ja rajoittamattoman pääsyn Hathajoogatunneille.

Minkälainen koulutus Nathan opettajilla on?

Kaikki Nathan opettajat ovat innostuneita ja kokeneita koulumme oppilaita. Kaikki opettajat käyvät kansainvälisen joogaliitto Atmanin opettajakoulutuksen. Siihen sisältyy kaksi tasokoetta ja päättötyö, joiden avulla varmennetaan koulutukseen osallistuvien pätevyys opettajina.

Miksi Nathalla tehdään vapaaehtoistyötä?

Kaikkien Atman-liiton koulujen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Tämä ei ole pelkästään käytännön syistä tehty järjestely vaan kuvastaa yhteisömme henkisiä arvoja. Toimimalla kiinnipitämättömästi pystymme oppimaan, kuinka egon itsekkäiden motiivien takaa löytyy puhdas ja vapaa sydän, jonka toimintaa ohjaa hetken ja ympäristön aito tarve. Se, ettei opettajan ja oppilaan välille muodostu taloudellista sidettä, auttaa opettajaa suhtautumaan oppilaaseen kiinnitymättömällä tavalla ja opastamaan tätä hänen omien etujensa mukaisesti.

Onko Nathan jooga uskonnollista?

Nathan opetus perustuu universaaliin henkisyyteen, eikä se nojaudu mihinkään uskontoon tai edellytä minkään asian sokeaa uskomista. Opetus perustuu harjoittajan omiin harjoituksista saamiin kokemuksiin, eikä uskonnollisiin opinkappaleisiin. On kuitenkin olennaista huomata, että jooga on perusolemukseltaan henkinen harjoitusmuoto, eikä sitä voida menestyksekkäästi lähestyä ilman tiettyä jalostunutta uteliaisuutta, avoimmuutta ja halua henkiseen transformaatioon.