Ghaada

Aloitin joogan Nathalla syksyllä 1999 ja ensimmäiseksi hullaannuin hatha-joogaan. Nautin siitä, että jooga oli täsmällistä, tehokasta ja kokonaisvaltaista. Jo lyhyen harjoittamisen jälkeen sain siitä parantavia vaikutuksia. Olin aina harrastanut paljon liikuntaa ja nauttinut fyysisen kehoni monenlaisista mahdollisuuksista. Varjopuolena tässä innostuksessa oli se, etten osannut antaa itselleni rentoutumista, lepoa ja tavanomaista venyttelyä syvempää kehonhuoltoa.

Kaikki tämä ja paljon enemmän löytyi hatha-joogasta. Yhä edelleen, 15 vuoden jälkeen, koen hatha-joogajärjestelmän polkuni kulmakivenä. Hatha-joogan syvä ymmärrys ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, jossa yhdistyy  jumalallinen kipinä, Korkein Itse ja fyysinen taso sopii loistavasti aikaamme, jossa suuresti kaivataan kosketusta omaan kehoon ja taitoa rentoutua tietoisesti haastavissakin elämäntilanteissa. Tähän löytyy jokaiselle sopivia välineitä monipuolisista harjoituksista (asanat, pranayama, meditaatio). Arvostin myös alusta saakka sekä erittäin kattavaa kirjallista teoriaa, joka taustoitti ja perusteli harjoituksia, että opettajien henkilökohtaista ja lämmintä, mutta samalla hienotunteista suhtautumista oppilaisiin.

Vajaa vuosi siitä, kun aloitin joogan harjoittamisen tulin raskaaksi, minkä jälkeen vierähtikin yhteensä 5 vuotta joko lasta kantaen tai imettäen. Tämän ajanjakson aikana oli hatha-jooga edelleen osana elämääni ja koen saaneeni siitä valtavasti tukea odotusaikaan, synnyttämiseen ja niistä palautumiseen kaikkien 3 lapseni kohdalla. Kyseinen ajanjakso myös avarsi pikkuhiljaa ymmärtämään, että joogaharjoitus on elämä itse. Emme tee harjoituksia vain omassa rauhassamme, vastapainona jokapäiväisen elämän melskeelle, vaan jokainen hetki, onnellinen tai hankala yhtälailla, on mahdollisuus harjoittaa joogaa. Tämä vähittäisen kokemuksen kautta avautuva ymmärrys johdatti minua kohti tantra*- ja karmajoogan** harjoittamista.

Aiemmin olin kokenut, että harjoitus ja meditaatio edellyttävät ainoastaan omaa rauhaa ja sisäänpäin kääntymistä, mutta nyt minua alkoi kutsua intuitio siitä, että tämän sisäisen rauhan ja levollisen ykseyden kokemuksen voikin löytää tietoisesta toiminnasta. Ikään kuin pyrkiä viemään harjoituksesta löytämäni tyyneyden ja hyvänolon kokemus kaikkeen, mitä teen ja myös mahdollisuuksien mukaan jakaa siitä muille. Tämä ajatus luonnollisesti johti myös toiveeseen opettaa itse, välittää saamaansa hyvää eteenpäin muille ihmisille. Äitiys myös herätti paljon naiseuttani ja siksi kiinnostuin mahdollisuudesta työskennellä oman Shakti-energiani eli naisellisuuteni kanssa vapauttaen siinä piilevät voimavarat ja kauniit ominaisuudet. Kyseinen lähestymistapa on loputtoman kiehtova ja yksi Nathan ainutlaatuinen piirre onkin juuri se, miten sydämellisesti ja silti järjestelmällisesti ihmiset voivat työskennellä oman naiseutensa ja vastaavasti miehuutensa kanssa, turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä.

Harjoituksia Nathalla on valtavasti, sillä jokaisella tunnilla saadaan uusi tekniikka tai syventävää tietoa. Niiden kirjosta löytyykin jokaiselle ihmiselle ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia menetelmiä.  Harjoitus sinänsä ei ikinä ole itseisarvo, vaan väline, jota oikein ja peräänantamattomasti soveltamalla koko olemus ja sitä kautta olemassaolo muuntuvat. Uskon, että jokainen ihminen etsii elämälleen merkitystä, rajoitustensa ylittämistä, oppimista, sisäistä vapautta, tyyneyttä ja onnellisuutta sekä rakastavaa yhteyttä muihin ihmisiin. Pitkäjänteisesti ja oikealla asenteella harjoitettu jooga avaa mahdollisuuden tähän kaikkeen. Matkani varrella olen saanut usein sanoinkuvaamatonta ja korvaamatonta tukea opettajiltani ja henkiseltä oppaaltani, Griegiltä. Joogaa ei mielestäni voi harjoittaa yksin ja sen tarkoitus avautuu minulle yhä uudelleen ja uudelleen myötätuntoisessa, lempeässä ja rakastavassa yhteydessä itseen ja muihin ihmisiin, niin joogamatolla kuin sen ulkopuolellakin.

-Ghaada

*Tantrajooga on tietoisuuden laajentamisen joogaa. Aistikokemukset liitetään osaksi harjoitusta ja niiden jatkuva jalostaminen ja energian värähtelytaajuuden nostaminen johtavat tietoisuuden kohoamiseen.

** Karmajooga on toiminnan joogaa. Jokainen tietoisesti ja oikealla asenteella tekemämme teko, oli se kuinka arkinen hyvänsä, vie meitä lähemmäs Korkeinta todellisuutta. Karmajoogassa olennaista on teon epäitsekkyys ja siten toisen ihmisen rakastavan palvelemisen asenne ja hyvät teot ovat siinä keskeisessä asemassa.

Ghaada opettaa Nathalla muun muassa esoteerisen joogan kursseja ja eroottisen tantran työpajoja sekä pitää ajoittain hathajoogatunteja, erilaisia työpajoja sekä äityisjoogan lyhytkursseja.

Muiden opettajien kertomuksia