Natha mediassa

Natha on vuodesta 2013 ollut julkisuudessa hyvin negatiivisessa valossa liittyen poliisitutkintaan, joka on kohdistunut joihinkin Nathan toiminnassa mukana oleviin henkilöihin. Yksipuolinen julkisuus on aikaansaanut kohtuutonta haittaa koulun toiminnalle. Vaikka poliisi tutkii yksityishenkilöiden toimintaa, mediassa epäily on kohdistettu Jooga- ja tantrakoulu Nathaan. Median luoma julkisuus on ollut kohtuutonta ottaen huomioon että kyseessä on vain esitutkinta, eikä mitään syytteitä ole nostettu. Asianomaiset ja Natha ovat tukeneet poliisitutkintaa kaikin tavoin, jotta epäilyt sekä niiden luoma negatiivinen julkikuva voitaisiin puhdistaa.

Vuonna 2012 aloitettiin keskusrikospoliisin johtama tutkinta, joka käynnistettiin yksittäisen henkilön ilmoituksesta. Tutkinta kohdennettiin muutamaan Jooga- ja tantrakoulu Nathan toiminnassa mukana olevaan henkilöön. Asianomaiset joutuivat heti tutkinnan alkamisen jälkeen kiristyksen kohteeksi. Nimettömässä viestissä varoitettiin että jos kiristäjälle ei toimitettaisi pyydettyä summaa syntyisi “suurempi skandaali, siinä tapauksessa jos mitä poliisi tekee teille nyt ei ole tarpeeksi”. Myöhemmin tutkintapyynnön tehnyt henkilö kertoi väitteistään julkisuudessa, YLE:n MOT-ohjelmassa. Vaikka tutkinta on ollut kohdennettuna yksityishenkilöiden toimintaan, mediassa on syntynyt vääristynyt kuva siitä, että Natha joogakouluna olisi epäiltynä rikoksista. Asianomaiset ovat alusta alkaen kiistäneet epäilyn tukien samalla poliisitutkintaa kaikin mahdollisin tavoin.

Yksipuolinen julkisuus

Julkisuus mediassa johti eräänlaiseen esitutkinnan “mediakäräjöintiin”* jossa syyttömyysolettamaa ei otettu huomioon. Vaikka julkisuudessa esitettiin hyvinkin vakavia väitteitä joogakoulun toiminnasta, Nathalla tai asianomaisilla ei lain mukaan ole ollut lupaa kommentoida tutkintaan liittyviä asioita julkisesti. Tutkinnan jatkuvasti pitkittyessä Natha ei täten voi myöskään puhdistaa mainettaan.

Negatiivisen julkikuvan vaikutukset

Median luoma negatiivisen julkikuvan varjo on ollut Nathan toiminnan yllä jo vuosia.  Paikoin hyvin skandaalinhakuinen julkisuus on myös merkittävästi haitannut Nathan toimintaa. Yhtenä valitettavana esimerkkinä on Helsingin kaupungin liikuntaviraston päätös lopettaa yhteistyö Nathan kanssa NYT-hankkeessa. Liikuntavirasto päätti lopettaa yhteistyön julkisuudessa esitettyjen väitteiden takia, vaikka olikin saanut paljon hyvää palautetta Nathan järjestämistä joogatunneista. Natha on opettanut joogaa ja tantraa sadoille tyytyväisille osallistujille jo yli 15 vuoden ajan ja laajentanut toimintaansa Vantaalle, Porvooseen ja Tampereelle kasvaneen kysynnän myötä.

Avoin ja läpinäkyvä Natha

Nathalla on edelleen varsin vähäiset mahdollisuudet muuttaa negatiivista julkikuvaansa, muutoin kuin jatkamalla toimintansa avoimuuden ja läpinäkyvyyden osoittamista käytännön keinoin, kuten käynnistämällä edelleen yhteistyötä eri tahojen ja viranomaisten kanssa. Positiivista kuitenkin on, että negatiivisessa julkisuuskuvassa usein esiin nostetut Nathan sisarkoulun MISA:n perustajaan Gregorian Bivolaruun kohdistetut syytteet on kumottu oikeudessa Romaniassa 11.2.2015.

*) Artikkeli “mediakäräjöinnin” ilmiöstä; Trial by newspaper / Fredman & Månsson

 

Avoin kirje Suomen medialle ja päättäjille   -UUTTA-

Romanialainen kansalaisjärjestö LAYMS (Anti-Defamation League for Yoga and Spiritual Movements) julkaisi sivuillaan 10.6.2015 avoimen kirjeen liittyen Nathan julkisuuteen mediassa. Järjestö on seurannut pitkään kansainvälisten joogakoulujen kohtelua esityisesti Romaniassa ja viimeisen vuoden ajan myös Suomessa. Katso myös LAYMSin tutkimus Romanian mediasta.
 

Lue myös
Romanian koulu MISA ja Gregorian Bivolaru