Kashmirin Shaivismi

Uusi kurssi alkaa syyskuussa 2024 maksuttomalla esittelytunnilla (29.9.klo 16-18).

Kashmirin Shaivismi on kaikkien alaan perehtyneiden mukaan syvällisin, jalostunein ja puhtain tantran muoto. Se sisältää rikkaan, laaja-alaisen, käytännöllisen ja samalla syvästi syntetisoivan viitekehyksen elämän kaikkien ilmiöiden ymmärtämiseksi. Tästä yhdistävästä ja valaisevasta ymmärryksestä kumpuaa usein hämmästyttävänkin nopeasti oivalluksia ja voima tietoisuuden laajentamiseen. Kaikkien Kashmirin Shaivismin harjoitusten tarkoitus on aina valaistuminen eli todellisen itsen (ātman) paljastaminen.

Parashakti

Shaktin eli energian käsite on shaivismissa keskeinen; tie Shivan (korkeimman itsen, alkuperäisen tietoisuuden) luokse käy Shaktin kautta. Toisin sanoen rajattoman ja täydellisen vapaan tietoisuuden paljastaminen omassa olemuksessa on mahdollista vain voimakkaiden ja hallitusti suunnattujen energioiden avulla. Kuitenkin harjoittajalle paljastuu että Shakti ja Shiva ovat erottamattomasti yhtä, Perimmäinen todellisuus on yksi ja jakamaton. Tämä shaivismin muoto tunnetaan määreellä advaita (”ei-kaksi”) eli ei-dualistinen shaivismi.

Shaivismin noin tuhat vuotta sitten Pohjois-Intiassa Kashmirin alueella kukoistanut henkinen perinne on nyt erityisesti Atman-koulujen opetuksen myötä elpymässä ja vaikuttamassa vahvasti länsimaissa henkisen opetuksen terävimpänä keihäänkärkenä.

Kaikki ovat tervetulleita kurssille, mitään esitietoja tai kokemusta aiheeseen liittyen ei tarvita.


Kashmir Shaivism has penetrated to that depth of living thought where diverse currents of human wisdom unite in a luminous synthesis.
 

 – Rabindranath Tagore

Käytännössä

Kurssi sopii kaikille, mitään esititetoja ei tarvita. Oppitunnit ovat kahden viikon välein, joka toinen sunnuntai alkaen 6.10. (kellonaika on vielä avoinna, tod.näk. klo 16-19)). Oppitunnit kestävät noin kolme tuntia vartin tee-tauolla. Hinta on 26€/oppitunti (opiskelijat ja työttömät 21€). Voit liittyä mukaan koska vain syksyllä 2024 tai viimeistään tammikuussa 2025.
Kurssi jatkuu keväällä 2025, tunnit edelleen joka toinen sunnuntai.

Osoite: Mäkelänkatu 56, Helsinki
Jos asut kauempana Helsingistä (tai olet matkoilla), on kurssille mahdollista osallistua myös videoyhteyden kautta, zoom-sovelluksella.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: jooga(a)natha.fi

Opiskeltu asia jaetaan tunnin jälkeen englanninkielisinä kurssimonisteina (noin 8-10 sivua per oppitunti), suullinen opetus ja powerpoint-esitykset ovat suomeksi. Kurssi jatkuu niin pitkään kuin osallistujilla on innostusta ja halua jatkaa. Tällä hetkellä on Suomessa shaivismin opiskeluryhmiä 11. vuoteen asti. Voit käydä oppitunneilla niin pitkään kuin haluat, maksu aina ennen tuntia, paikanpäällä tai verkkokaupassa.

Jos osallistut zoomilla, pyydämme että maksat tunnin allaolevan verkkokaupan kautta viimeistään 15 minuuttia ennen oppitunnin alkua. Saat pian maksun jälkeen automaattisessa paluupostissa linkin ja tunnukset zoom- osallistumiseen

Kurssi alkaa shaivismin peruskäsitteiden, historian ja kokonaiskuvan hahmottamisella. Ensimmäisten kuukausien aikana opiskelemme henkisen polun 3+1 perusvaihetta, mihin kukin näistä poluista perustuu ja minkälaisia askeleita ja harjoituksia ne sisältävät. Luomme yleiskatsauksen todellisuuden energeettiseen perustaan, resonanssiin ja tattvoihin eli energian taajuuksien ja laatujen kategorioihin. Ensimmäisen vuoden loppupuolella aiheena on myös  valaistuminen esteettisten kokemusten ja henkisen taiteen avulla.

Tunneilla tehdään harjoituksia ja meditaatioita antamaan suoria kokemuksia esitetyistä asioista. Shaivismin opiskelussa on keskeistä jalostaa mielen avulla omaksuttua tietoa kohti intuitiivista näkemystä ja yhdistää tämä intuition valaiseva voima meditaatioiden ja elämäntilanteiden antamaan kokemukselliseen tietoon.

Vähitellen opit ymmärtämään miten ihminen toimii ja miten maailmankaikkeus toimii ja mikä näitä yhdistää, jatkuvasti ja kaikkialla.

 

Kashmirin Shaivismin opiskelun vaikutuksia

 

Jo muutama ensimmäinen kurssi antaa henkisiä perinteitä yhdistävän selkeän kokonaiskuvan todellisuuden luonteesta ja rakenteesta. Nämä ”kartat” tarkentuvat ja näkökulmat niihin avautuvat kurssin edetessä ja laajentunut ymmärrys auttaa suuntaamaan huomiotamme oleelliseen sekä henkisissä harjoituksissa että elämän eri tilanteissa. Vähitellen oivallusten ja intuition kasvava voima paljastaa tietoisuutemme syvempiä tasoja kohti sen ydintä, ikuista, autuudellista ja täydellisen vapaata tietoisuuttamme (todellinen itsemme eli ajan ja tilan rajoituksista vapaa itse,  sanksriitiksi ātman).

Ensimmäiset oppitunnit perehdyttävät shaivismin peruskäsitteisiin, historiaan ja kokonaiskuvaan. Luomme yleiskatsauksen todellisuuden energeettiseen perustaan, resonanssin periaatteeseen ja 36 tattvaan eli energian taajuuksien ja laatujen kategorioihin. Oppitunnista viisi alkaen käymme läpi henkisen polun perusvaiheet, ensimmäisenä korkein, nopein (välitön) ’poluton polku’ (anupaya), sitten tietoisuuden polku (shambhavopaya) jne. Näihin henkisen polun vaiheisiin liittyen tutustumme yksityiskohtaisesti shaivismin perusteokseen nimeltä Shiva Sutrat (Vasugupta, 800-luku jKr). Ensimmäisen vuoden loppupuolella aiheena on myös estetiikka ja henkinen taide valaistumiseen johtavana kokemuksena.

Shaivismikurssilla opiskellaan syvällisesti ja kattavasti mm:

 • 3+1 henkisen polun vaihetta (yksilön polku, energian polku, tietoisuuden polku ja ’poluton polku’ – sanskriitiksi anavopaya, shaktopaya, shambhavopaya ja anupaya)
 • 36 tattvaa eli ihmisen ja universumin koostavat energian kategoriat – todellisuuden ’rakennuspalikat’
 • Logoksen eli luovan ilmaisun 3+1 tasoa (paravak, pasyanti vak, madhyama vak, vaikhari vak) ja näihin liittyvät
 • ns. luovat fonemaattiset energiat, joita  symbolisoivat sanskriitin kielen 50 äännettä (aakkosta) ja mantrojen merkitys.
 • Ucchara, mantran (mentaalisen ääntämisen) avulla meditoiminen ja tämän prosessin 12 vaihetta (laya-jooga meditaatio).
 • Shiva sutrat eli shaivismin keskeisen paljastuksen 77 sutraa, jotka kuvaavat henkisen polun 3+1 vaihetta ja näihin liittyviä tekniikoita.
 • Tantraloka ja Tantrasara, shaivismin nerokkaan ja henkisesti vapautuneen mestarin Abhinavaguptan avainteokset.
 • Vijnana Bhairava Tantra, anonyymi kokoomateos sisältäen 112 kategoriaa tekniikoita, jotka keskittyvät paljastamaan arkielämän tilanteita valaistumiseen johtavina keinoina.
 • Mahāmudrā (sisältäen myös Tibetiläisen tantrisen perinteen näkökulman: Dzogchen)
 • Initiaatio Sri Vidyan esoteeriseen perinteeseen;  Sri Yantra ja mantrat suuren kosmisen voiman Tripura Sundarin 15 nityaan.
 • Maithuna, eroottisen tantran keskeinen seremonia.
 • Spanda Karika, Pratyabijna-koulukunnan perusteos ohjaten välittömälle ja suoralle korkeimman itsen (atman) tunnistamisen polulle

36 tattvaa (energian kategoriaa)

By Visarga – https://en.wikipedia.org/wiki/File:The-36-tattvas-in-Kashmir-Shaivism.gif, CC BY-SA 4.0

Omaa ymmärrystä ja opetettujen asioiden omaksumista on mahdollista testata opiskeltuasi tietyn osuuden (n. 10-15 oppitunnin kokonaisuuden). Läpäistyäsi kunkin näistä kirjallisista kokeista, saat tuohon alueeseen liittyvän initiaation. Kokeet eivät ole välttämättömiä, niihin osallistuminen tai niiden läpäiseminen ei ole edellytys kurssilla jatkamiselle.

Kokeiden läpäisyyn liittyviä initiaatioita ovat mm:

 • kshurika mantra – Shaivismin perinteeseen liittyvä mantra brahmarandhran avaamiseen, mikä mahdollistaa välittömän pääsyn yksilöllisen ja rajallisen tilan taakse ja salaisen ”tietoisuuden siirtämisen” tekniikan harjoittamisen (Tibetiläisen perinteen Phowa-tekniikka) (1. kokeen läpäisy, oppitunnit 1-10)
 • esoteerinen eroottisen tantran menetelmä,  maithuna (2. koe, oppitunnit 11-20)
 • Sundaryalahari-teoksen salaiset esoteeriset metodit (3. koe, oppitunnit 21-35)
 • salainen mantra kaikkien rajoitusten ja karman ylittämiseen (4. koe, oppitunnit 36-50)
 • perinteinen henkinen seremonia Shivan palvontaan (5. koe)
 • salaiset mantrat herättämään kukin kolmesta valtavasta, mutta yleensä kätketystä Shiva lingamin voimasta omassa olemuksessamme  (6. koe)

Koko maailmankaikkeus ja kaikki sen osat ovat energiaa eli aaltoliikettä tai värähteleviä kenttiä. Kaikki ilmiöt perustuvat resonanssin lakiin, jonka mukaan samantaajuiset ja tahdissa olevat värähtelijät voimistavat toisiensa värähtelyä. Virittymällä tietoisesti tiettyyn energiaan (esim. vakaaseen ajatukseen tai tunteeseen) voit voimistaa sitä omassa olemuksessasi. Tämä antaa mahdollisuuden lähes rajattomasti vahvistaa haluamiasi ominaisuuksia.

Tantrinen maailmankuva sisältää myös ns. vastaavuuden lain eli ymmärrykseen siitä, että ihminen on energian ja tietoisuuden laatujen suhteen kopio maailmankaikkeudesta, eli ihminen pystyy resonoimaan kaikkien universumin energianlaatujen kanssa. Se mitä on maailmankaikkeudessa, löytyy myös pienessä mittakaavassa jokaisesta meistä. Ja toisin päin: kaikki mitä on meissä löytyy myös maailmankaikkeudesta. Olemme saumattomasti osa luontoa ja koko universumia. Meillä on elävä yhteys resonanssin kautta ympäristöömme.

Kurssilla opit, kuinka tätä tietoa voi soveltaa harjoituksissa ja elämäntilanteissa henkiseen kasvuun. 

Nicolae Catrina
Kurssin on koostanut joogaopettaja ja tutkija Nicolae Catrina (Adinathananda). Hänellä on yli 30 vuoden kokemus joogan opettamisesta ja hän on luonut, kehittänyt ja opettanut shaivismikurssia lähes 30 vuoden ajan. Kurssi tarjoaa useissa Euroopan maissa tuhansille oppilaille ainutlaatuisen rikkaan ja syvällisen henkisen perinteen länsimaiselle mielenlaadulle sovitettuna. Adinathanandan laaja tietämys ja mielenkiinto useita aitoja henkisiä järjestelmiä kohtaan yhdessä henkisen intuition kanssa on auttanut häntä luomaan useita muitakin ainutlaatuisia kursseja, kuten Tantrinen Alkemia, Enneagrammi, Esoteerinen I Ching, Tibetiläinen Tantrajooga (Vajrayana). Hän on myös perustanut ainutlaatuisen ja helposti lähestyttävän supramentaaliseen tietoisuuteen perustuvan metodin Todellisen Jumalallisen Itsen (atman) paljastamiseksi, mikä on auttanut ja inspiroinut tuhansia oppilaita saavuttamaan henkisen olemuksensa.

Osa näistä kursseista on saatavissa online-opetuksena ja osa myös on-demand palveluna.

Adinathananda on kirjoittanut lukuisia kirjoja shaivismista, joogasta, tantrasta ja henkisestä taiteesta. Sanskriitin kielen tutkijana hän on kääntänyt useita keskeisiä joogan ja tantran teoksia kuten: SaundaryalahariShiva SamhitaGheranda Samhita ja erityisesti Shiva Sutrat, Spanda Karika ja Vijnana Bhairava Tantra, joihin oppilailla on shaivismikurssilla  mahdollisuus tutustua syvällisesti.

Shaivismikurssin tavoitteena on Shivan Armon avulla elvyttää tämä tuhat vuotta sitten kukoistanut henkinen polku. Kurssi ei sisällä ainoastaan tietoa Kashmirin Shaivismin metafysiikasta, vaan myös meditaatioita ja initiaatioita harjoituksiin ja erityisiin tietoisuudentiloihin.

Vuosittain järjestetään myös kaikille avoimia kansainvälisiä shaivismi-leirejä ja Vijnana Bhairava Tantran opiskeluleirejä:

Suomen kurssi:

Syksyllä 2024 Suomessa alkavan kurssin opettajana toimii Johanes Dragonoff, joka on opiskellut Nicolae Catrinan shaivismikurssilla vuodesta 2004 ja valmistunut kansainvälisestä Kashmirin Shaivismin opettajakoulutusohjelmasta vuonna 2019 ja Atmanin joogaopettajakoulutuksesta vuonna 2008. Johanes on opettanut esoteerista joogaa yli 20 vuotta ja kashmirin shaivismia kahdeksan vuoden ajan.

 

Kaikki on Energiaa. Ja täydentävästä näkökulmasta kaikki on Tietoisuutta. Energia ja Tietoisuus ovat jatkuvassa intiimissä vuorovaikutuksessa keskenään.

Kurssimaksu

Kurssi sopii sinulle, mikäli tavoittelet

Aikataulu

Scroll to Top