Opettajat

Jooga- ja tantrakoulu Nathan opettajina tärkeimpiin arvoihimme kuuluvat muun muassa rakkaus, myötätunto, ystävällisyys, valinnan vapaus sekä totuudellisuus. Nämä arvot pohjautuvat joogisiin periaatteisiin (Yamat ja Niyamat) joita pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin, niin opetuksissamme kuin elämässämme ja vuorovaikutuksessamme muutoinkin.  Me kunnioitamme opetuksissamme kaikkia eri uskomuksia, uskontoja ja elämänpolkuja ja tarjoamme sydämelllisen tuen kaikille, jotka etsivät aitoa henkistä opastusta. Opetamme välittääksemme oppilaillemme autenttista, ikiaikaisista opetuksista kumpuavaa  henkistä opetusta sekä edesauttaaksemme oppilaissamme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia, positiivisia ja pitkäkestoisia muutoksia – ei pelkästään kehon tasolla vaan myös tunteiden, ajatusten ja henkisen kasvun tasoilla. Pyrkimyksemme on tarjota henkistä opetusta  ja ohjausta, jota on helppo soveltaa moderniin elämäntapaan, tinkimättä henkisistä arvoista.

Opettajien koulutus

Kaikki Nathan opettajat ovat läpikäyneet Atman–liiton vaativan 2-4 vuotta kestävän kansainvälisen opettajakoulutuksen, joka on mahdollista aloittaa aikaisintaan 3.vuosikurssilla.  Kaikilla valmistuneilla opettajilla on siis vähintään viiden vuoden kokemus joogasta tai tantrasta. Tämä takaa omaan kokemukseen pohjautuvan inspiroivan ohjauksen sekä todellisen valmiuden tukea oppilaita heidän henkilökohtaisessa transformaatiossaan (henkisessä kehittymisessään).

Opettajakoulutus antaa tarvittavat välineet opettamiseen, mutta oppiminen jatkuu myös koulutuksen jälkeen ja koulutusta ylläpidetään säännöllisillä tapaamisilla. Opettajamme jatkavat joogan ja tantran harjoittamista omilla vuosikursseillaan sekä henkilökohtaisessa harjoituksessaan, pyrkien syventämään oppeja teoriassa ja (etenkin) käytännössä.

Innostuneet opettajat

Opettaminen ei ole meille ansiotyö, vaan se perustuu vapaaehtoistyöhön, tai joogisin termein  karmajoogan, eli pyyteettömän toiminnan periaatteisiin. Monella innostus opettamiseen on lähtenyt halusta välittää ja jakaa muille samoja arvokkaita harjoituksia ja opetuksia, joista olemme päässeet itse kursseilla nauttimaan ja joista hyödymme päivittäin monin tavoin elämässämme.

Kannustamme oppilaita kysymään rohkeasti lisää harjoituksista ja opetuksista. Käytäntö on usein paras opettaja, mutta älä silti epäröi kääntyä oman tai kenen tahansa muun opettajan puoleen, mikäli kohtaat harjoituksissa haasteita  tai mikäli ne herättävät uusia kysymyksiä. Viikottaisten kurssien lisäksi voit tavata meitä erilaisissa työpajoissa ja muissa koulun vaihtuvissa tapahtumissa.

Scroll to Top