Esoteerinen tantra

Uusi kurssi alkaa syyskuussa 2024. Myös online-mahdollisuus.

Tantra on koko elämän uudistava ihmisenä kehittymisen, syvän onnellisuuden, aidon rakkauden ja intensiivisen, tietoisen nautinnon polku. Tantra ei ole ainoastaan erotiikkaa, apua parisuhteeseen tai tunteiden käsittelyyn. Tantra on autenttinen henkinen polku, jolla voimme edetä oppimalla kaikista elämän kokemuksista. Tämä polku on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat elää täydemmin ja kokea syvällisesti kaiken, mitä elämällä on meille tarjottavanaan. Elämästä tulee tutkimusmatka, jossa mitään elämän osa-aluetta ei kielletä tai jätetä huomiotta. Matka alkaa siitä missä olemme juuri nyt!

Esoteerisen Tantran kurssi tutustuttaa meidät systemaattisesti ikiaikaisten tantristen opetusten saloihin. Nämä pyhät, aiemmin vain harvoille ja valituille annetut opetukset tarjotaan kurssilla nykyaikaiseen elämään sovitettuna, yhdistettynä moderniin tutkimukseen, jolloin hyödymme niistä välittömästi. Kurssi tarjoaa loppumattoman inspiraation lähteen kaikille, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä – ihmisinä, kumppaneina, miehinä ja naisina. Tantra tarjoaa meille avaimet tietoiseen ja ekstaattiseen elämään.

” When love is infinite,
impossible becomes
easily possible”

-Gregorian Bivolaru

Seuraavat kurssit

Helsinki:

 • Keskiviikkoisin 11.9.2024 alkaen klo 18:00-20:30 & online (avoinna uusille 2025 helmikuuhun saakka)
 • Aloitustarjous: syys- ja lokakuu yhden kuukauden hinnalla 
 • Voit tulla myös kertamaksulla (20€) tutustumaan. Jos jatkat kurssilla hyvitämme kertamaksun kuukausimaksusta.

Ilmoittautuminen

Kurssimaksut1 kk
Normaalihinta75 €
Opiskelija / työtön64 €

Online-mahdollisuus

Haluaisitko osallistua kurssille, mutta et asu pääkaupunkiseudulla? Olemme avanneet mahdollisuuden online-osallistumiseen kauempaa tuleville. Online-osallistuminen toteutetaan Zoom-yhteydellä livenä, eli osallistut salissa tapahtuvaan opetukseen. Osallistuminen netin välityksellä ei täysin vastaa fyysistä läsnäoloa, joten suosittelemme Nathalla käymistä ainakin kerran 2 kuukaudessa. Silloin saat myös tarpeellisen henkilökohtaisen ohjauksen mm. asanoiden oikeaan suoritukseen. Jos haluat ilmoittautua online-opetukseen, lähetä maksun yhteydessä sähköpostia suoraan opettajalle: honorat@natha.fi.

Mitä kurssilla tehdään?

Viikottaisen tantratunnin kesto on 2,5 tuntia, josta noin 1,5 tuntia on erilaisia tantrisen joogan harjoituksia ja tekniikoita kuten asanoita ja meditaatioita. Tämän jälkeen tunnilla syvennytään kunkin viikko-opetuksen aiheisiin teorian muodossa kuten esim. tantrisiin periaatteisiin, harjoitusten teoreettiseen pohjaan sekä tantrisen elämäntavan ja tantrisen erotiikan opiskeluun. Joka viikko syvennytään uuteen harjoitukseen ja tantriseen opetukseen. Sama ryhmä jatkaa opintoja yhdessä vuodesta toiseen tukien samalla toisiaan rakentavassa hengessä.

Saat itsellesi kirjallisen materiaalin kaikista harjoituksista ja opiskelluista aiheista, jotta niiden harjoittamista ja soveltamista on helppoa jatkaa itsenäisesti. Kaikki eroottiset harjoitukset tunneilta ja tapaamisista jäävät kotiläksyksi, ja pidämme huolta toisiamme kunnioittavasta ja lämpimästä ilmapiiristä.

Kaikki opettajamme ovat läpäisseet ATMAN-liiton kahdesta neljään vuoteen kestävän jooga- tai tantraopettajakoulutuksen.

Mitä Tantra on? Klikkaa otsikoita

Tantriset harjoitukset ohjaavat harjoittajan kohti korkeinta hengellistä päämäärää, joka tunnetaan henkisissä perinteissä itse-oivalluksen käsitteenä.
Tantran tarjoamat metodit tähtäävät tietoisuuden laajenemiseen asteittain jokapäiväisten kokemusten tietoisen sisäistämisen ja syvällisen ymmärryksen avulla.

Tantrisella polulla edetessään harjoittajat kohtaavat monia tunteita ja sisäisiä tiloja kuten: onnellisuutta, harmoniaa, hyvinvointia, intensiivistä nautintoa, mutta välillä myös turhautumista, ahdistusta ja ärtymystä. Kaikissa näissä kokemuksissa tantrikot pyrkivät ankkuroitumaan omaan keskustaansa, kiinnittymättömänä havaitsijana, nauttien täysin kaikista elämän kokemuksista, mutta suhtautuen niihin täysin kiinnipitämättömästi.

Tietoisuuden asteittaisen laajentumisen kautta, harjoittajien on mahdollista muuntaa kaikki tunteet ja tilanteet kohottaviksi voimiksi, jotka edistävät henkistä kehitystä. Tämä tarkoittaa myös kielteisten tunteiden tiedostamista ja niiden korvaamista myönteisillä tunteilla. Harjoittajat tulevat myös tietoiseksi omista sisäisistä lahjakkuuksistaan ja oppivat jalostamaan niitä kunnes ne puhkeavat täyteen kukkaansa.

Tantra opettaa henkisen kehittymisen mekanismit jotka perustuvat universaaleihin lakeihin ja periaatteisiin. Nämä periaatteet osoittavat meille, mitä elämässä on mahdollista saavuttaa niitä soveltamalla. Tantra kuitenkin jättää täyden valinnan vapauden näiden oppien soveltamisen suhteen. Vain tuntemalla kaikki vaihtoehdot ja niiden seuraukset, on aidosti vapaa valitsemaan niiden väliltä.

Kurssi ei vaadi ketään uskomaan siihen tietoon mitä opetuksissa esitetään, vaan rohkaisee jokaista oppilasta harjoittamaan tantrisia tekniikoita käytännössä. Tehokkaimmin löydät vastaukset kysymyksiisi oman kokemuksesi kautta. Kaikki tieto mitä tantrakursilla tarjoamme, on vahvistettu tantrikoiden suoran kokemuksen kautta, jo tuhansien vuosien ajan. Parasta on kokeilla itse!

Sokea usko tai pelkkä älyllinen pohdinta ole riittävää aikaansaamaan syvällisiä muutoksia tai oivalluksia. Vaikka joku uskoisikin ihan kaikkeen mitä kurssilla opetetaan, se on arvotonta teoriaa ilman omaa kokemusta opiskelluista aiheista. Todellisuus universaalina kokonaisuutena paljastuu meille täsmälleen siinä suhteessa, jossa me harjoitamme Tantraa elämässämme.

Kun Tantraa harjoitetaan parisuhteessa, Tantrasta tulee ikään kuin pariskunnan yhteinen meditaatio, joka kumpuaa feminiinisen ja maskuliinisen energian yhteensulautumisesta.

Tantra ei ole vain lista erilaisia tekniikoita vaan ennen kaikkea rakkaudellinen elämänasenne. Se on kuin rukous, syvä rentoutuneisuus ja antaumuksellisuus sydämen tasolla joka ulottuu niin syvälle sisimpäämme, että sinä ja rakastettusi sulaudutte toisiinne kokonaisvaltaisesti, universaalin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden energioina.

Tantra on kutsu löytää sisimmästämme pyhä intiimi ulottuvuus, jossa keho, sielu ja tietoisuus yhdistyvät, saaden aikaan täydellisen täyttymyksen ja harmonian tilan, jota me kaikki etsimme. Tässä syvässä rakkaudessa ja yhteydessä on alku, mutta sillä ei ole loppua.

Tätä ei voida saada aikaan yhdessä päivässä vaan Tantra on elämänmittainen polku. Tantra on kyky elää jokainen hetki siten kuin se olisi viimeisemme.

Tantrinen elämäntapa sisältää kaiken; Miten me kävelemme, puhumme, syömme, hengitämme, nukumme, reagoimme, rakastamme ja rakastelemme. Kaikki on yhteydessä kaikkeen, jonka myötä myös sinä olet yhteydessä kaikkiin ympärilläsi ja koko maailmankaikkeuteen. Tantra ei ole abstrakti filosofia, vaan kyky elää elämäämme kokonaisvaltaisesti. Se ei ole jotain mitä tiedät, vaan jotain mitä teet.

Tantra opettaa, miten kaikki on mahdollista mutta ei välttämättä ole hyväksi. Se selkeyttää omien valintojemme seuraukset ja auttaa ottamaan vastuun omasta elämästämme kokonaisvaltaisella tavalla.

Tantra paljastaa meille jatkuvasti enemmän ja syvemmin. Kun olemme kokeneet syvyyden, se vie meidät yhä syvemmälle. Kun olemme kokeneet jotakin intensiivistä, tantra kuljettaa meidät kohti vieläkin intensiivisempää.

Tantra on paljon enemmän kuin suitsukkeita ja kama sutra -asentoja. Se on paljon muuta kuin katsoa toista syvälle silmiin. Se on vieläkin laajempaa kuin rakastella kasvavalla intensiivisyydellä, syvässä sydänyhteydessä. Se on enemmän kuin yksinkertaiset venyttelyharjoitukset, rituaalit tai meditaatio tekniikkiikat.

Tantra on paljon muuta kuin vain mahdollisuus päästä käsiksi eroottisen energian suunnattomaan voimaan ja saavuttaa moniorgastisia, ekstaattisia kokemuksia. Tantra johdattaa meidät oivallukseen sisimpämme olemuksesta mielen ja persoonallisuutemme yläpuolella, henkisen sydämemme ytimeen, Itseoivallukseen.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille, jotka etsivät ”jotakin syvempää”: Tantra sekä herättää että tarjoaa vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin kuten: Kuka minä olen? Mikä on elämäni syvempi merkitys? Mistä minä tulen ja mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen? Myös kaipuu syvällisempään yhteyteen parisuhteessa ja rakkauselämässä on erinomainen lähtökohta!

Autenttista henkisyyttä etsiville: Tantra on tehokas polku kaikille, jotka haluavat nopeuttaa henkistä kehitystään. Kurssi tarjoaa muinaisten salaisten oppilinjojen tekniikoita ja metodeja, joiden avulla on mahdollista saavuttaa korkeimmatkin henkisyyden tavoitteet.

Itsensä kehittämisestä kiinnostuneille: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat parantaa terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisäämään luovuutta ja mielen hallintaa sekä niille, jotka haluavat herättää koko piilevän potentiaalinsa. Useimmat oppilaistamme ovat tulleet kurssille ammentaakseen aidosta tantrisesta tiedosta ja oppiakseen erilaisia tekniikoita tietyn päämäärän tai syvän elämänmuutoksen aikaansaamiseksi. Jossakin vaiheessa tantrista polkua kulkiessaan he ovat todenneet oman kokemuksensa kautta, että jooga, meditaatio ja tantriset tekniikat ovat paitsi auttaneet heitä saavuttamaan tavoitteensa, myös auttaneet heitä löytämään elämästä täysin uudenlaisia suuntia. Tulokset puhuvat puolestaan ja parasta onkin kokeilla itse! Monet oppilaamme ja opettajamme ovat harjoittaneet joogaa ja tantraa jo yli 20 vuotta, joiden tarjoamien oppien avulla he edelleen, jatkuvasti kehittävät itseään ja syventävät henkistä kasvuaan.

Mitä voin oppia kurssilla?

 • Kuinka rakkaussuhde ja eroottisuus tarjoavat tehokkaan polun henkiseen kasvuun
 • Muuttamaan arkiset kokemuksesi syväksi ymmärrykseksi itsestäsi, muista ja ympäröivästä maailmankaikkeudesta
 • Kyvyn hallita ja suunnata eroottista energiaa, mikä mahdollistaa sekä ekstaattisia eroottisia kokemuksia, että tämän energian ohjaamisen henkisen kasvun tueksi

Uskallusta luottaa elämään ja ottaa rohkeasti vastaan sen tuomat opetukset

 • Vahvistamaan keskittymiskykyä ja laajentamaan tietoisuutta, joka mahdollistaa pääsyn syvään meditaation tilaan
 • Uskallusta luottaa elämään ja ottaa rohkeasti vastaan sen mukanaan tuomat opetukset
 • Kyvyn löytää kauneuden ja harmonian arkisistakin asioista sekä elää sydämestä ja rakkaudesta käsin
 • Kyvyn pysyä tyynenä ja kiinnipitämättömänä elämän myrskyjen pyörteissä sekä käytännönläheisiä menetelmiä omien tunteiden työstämiseen ja hallintaan
 • Ikiaikaisia Tantrisia initiaatioita henkiseen kehitykseen

Minkälaisia vaikutuksia Tantralla on?

Harjoitusten avulla voi saavuttaa harmonian ja terveyden sekä fyysisesti että myös tunteiden ja ajatusten tasolla. Omien piilevien voimavarojen vähittäinen herääminen mahdollistaa tavoitteiden ja unelmien toteuttamisen.
Tantran soveltaminen arkielämään ja ihmissuhteisiin lisää onnellisuutta ja kykyä rakastaa. Se syventää eroottista elämää ihmeellisiksi, ekstaattisiksi kokemuksiksi ja tuo täyttymyksen muillekin elämän osa-alueille. Sisäinen kasvu johdattaa huomaamaan, että sisimmässämme lepää autuus, ikuisuus ja ykseys, jota kautta olemme jatkuvassa yhteydessä kaikkeen ja kaikkiin muihin, koko maailmankaikkeudessa.

Ensimmäisen vuoden sisältöä

 • Uusi näkökulma joogaan, mielen hallintaan sekä tantrisiin asenteisiin koko elämässä
 • Tantran käsitteiden ja perusperiaatteiden ymmärrys ja soveltaminen elämään, mm. polariteetti ja vetovoima maskuliinisen ja feminiinisen energian välillä, resonanssin laki, vastaavuuden laki, ym.
 • Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oma suhde ympäröivään maailmaan
 • Käytännön harjoitukset eroottisen energian hallintaan, itseluottamuksen ja tahdonvoiman kehitykseen, empatian ja rakkauden lisäämiseen, keskittymiseen, meditaatioon, rentoutumiseen ja moniin muihin aiheisiin
Ensimmäinen vuosi jakautuu jaksoihin, joissa itsetuntemuksen mallina perehdytään hienovaraisiin energiakeskuksiin (chakroihin) ja niiden vaikutuksiin. Chakrat ovat olemuksemme hienovaraisia energiakeskuksia, jotka tarjoavat tarkan kartan itsetuntemuksemme syventämiseksi. Jokaista chakrajaksoa opiskellaan n. 1,5 kuukautta, jonka aikana tehdään harjoituksia tietyn energiakeskuksen voimistamiseksi ja tasapainottamiseksi. Harjoituksilla on syvällisiä vaikutuksia terveyteemme ja hyvinvointiimme.
Scroll to Top