Natha, Gregorian Bivolarun pidätys ja eri osapuolien eettinen vastuullisuus

MEDIATIEDOTE 4.12.2023
Romanialainen joogaopettaja Gregorian Bivolaru pidätettiin Ranskassa 28.11.2023. Koska häneen ja kansainväliseen Atman federaation jäsenkouluihin liittyvät mediajulkaisut usein toistavat muista, kansainvälisistä medialähteistä kopioituja ja käännettyjä sisältöjä, jää monia ihmisoikeuksien ja eettisen vastuullisuudenkin näkökulmasta tärkeitä faktoja nousematta laajempaan huomioon. Olemme alle koostaneet tiiviin yhteenvedon lähdeviitteineen. 

NATHA, NATHAN OPETUKSET, ATMAN FEDERAATIO JA GREGORIAN BIVOLARU

Natha jooga- ja tantrakoulu Ry on taloudellisesti ja hallinnollisesti täysin itsenäinen, ainoastaan omasta toiminnastaan vastaava, voittoa tavoittelematon suomalainen yhdistys. Gregorian Bivolaru on yksityishenkilö, joka ei johda Natha joogakoulua tai sen toimintaa. 

Gregorian Bivolaru on yksi opetusmateriaalin luojista, joita kansainvälisesti hyödynnetään Atman federaation (The International Federation of Atman Yoga and Meditation) jäsenkouluissa, myös jooga- ja tantrakoulu Nathalla. 

Nämä materiaalit koostuvat lähes 20 000 sivusta jooga- ja tantraopetusmateriaalia, joiden hyvää tekevät vaikutukset on todennettu maailmanlaajuisesti kymmenien tuhansien, säännöllisesti näitä harjoituksia tekevien joogaoppilaiden toimesta, sekä viitaten heidän parempaan terveyteen, elämänhallintaan ja vahvistuneeseen yleiseen hyvinvointiin. (Yleisellä tasolla todettakoon, että myös kymmenet tuhannet vertaisarvioidut tieteelliset tutkimukset ovat todentaneet joogan ja meditaation positiiviset vaikutukset mm. stressin vähentämisessä sekä negatiivisten ajatusten ja tunteiden vähentämisessä, eivätkä jäsenkoulujemme tarjoamat opetukset ole olleet näistä havainnoista poikkeus).

Atman federaatio on itsenäisten, useissa eri maissa toimivien joogakoulujen yhdistys, joka tarjoaa jäsenkoulujensa käyttöön opetusmateriaaleja ja kouluttaa jooga- ja tantraopettajia. Jokainen Atman federaation jäsenkoulu on organisoitunut toiminta maansa lakien ja säädösten mukaisella tavalla ja toimii täysin itsenäisesti, Atman federaatiosta riippumattomasti, niin taloudellisesti kuin hallinnollisestikin. 

ASIANTUNTIJAT OVAT TODENTANEET, ETTÄ EMME OLE LAHKO

Toivomme lukijan kiinnittävän huomiota siihen, että parhaillaan ajankohtaisissa tapahtumissa ja media julkaisuissa on läsnä samankaltaisia piirteitä ja sisältöjä kuin toistuvasti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, siitä huolimatta, että moni virallinen taho (mm. yksittäiset tutkijat, ihmisoikeusjärjestöt ja Euroopan Parlamentti) on pyrkinyt tähän puuttumaan (katso viitteet 1-7).

Lisäksi nostamme esiin, että viimeisimmissä ihmiskauppaan liittyvissä syytteissä (2017-2021) kaikki syytteessä olleet henkilöt (Gregorian Bivolaru ja 21 muuta henkilöä) vapautettiin kaikista syytteistä (viite 8). Syytteissä olleet henkilöt veivät heihin kohdistuneet toimenpiteet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn, jonka päätöksellä Romanian valtio määrättiin maksamaan syytetyille huomattavia rahallisia korvauksia (viite 9).    

Liittyen mediassa usein esiin nostettuihin syytteisiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jossa mm. joogien koteja ratsattiin Romanian poliisien toimesta vuonna 2004 (jonka tapahtumat joogit veivät oikeuteen ja heille maksettiin kompensaatioina satoja tuhansia euroja (viite 9)),  oikeuskäsittelyn myötä Romanian viranomaiset tuomitsivat Gregorian Bivolarun 17.5-vuotiaan Madalina Dumitrun alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Madalina Dumitru on viimeiset kaksikymmentä vuotta nostanut aktiivisesti esiin Romanian poliisin painostaneen häntä kuulusteluissa ja on hiljattain julkaissut aiheesta teoksen “Broken Flight”, jonka voi saada käyttöönsä tästä online linkistä (viite 10). Tämä on ainoa tapaus, josta Gregorian Bivolaru on tuomittu.   

Tähän samaan oikeustapaukseen (Madalina Dumitru 2004, Romania) perustuen, Ruotsin korkein oikeus myönsi Gregorian Bivolarulle poliittisen turvapaikan Ruotsista vuonna 2005 (viite 11).  Tapauksen Romanialaisessa oikeuskäsittelyssä todettiin niin vakavia laillisuusperiaatteen loukkauksia, että ne asettivat Romanian tuolloin haussa olleen EU-jäsenyyden vaakalaudalle (viite 11). 

Ruotsin korkein oikeus pyysi tapausta käsitellessään myös lausunnon johtavalta ruotsalaiselta uskonnollisten lahkojen asiantuntijalta, Karl Erik Nylundilta. Lausunnossaan Nylund toteaa mm. näin: “MISA ei täytä vaarallisen uskonnollisen lahkon tunnusmerkkejä” sekä “Havaitsin, että syytteet Bivolarua vastaan olivat ilmeisen virheellisiä ja itsessään osoitus poliittisesta vainosta (viite 12).

ERI OSAPUOLTEN EETTINEN VASTUULLISUUS

Tämänhetkisen Ranskan poliisitutkinnan yksityiskohdat ovat vielä tuntemattomia, mutta haluamme korostaa seuraavia asioita: Pyydämme sekä lukijaa että mediaa hyödyntämään täysin julkisia, kaikille avoimia ja helposti löydettäviä tiedonlähteitä aikaisempien oikeustapausten lopputuloksista (katso viitelistaus tiedotteen lopussa). Lisäksi nostamme esiin kysymyksen miksi medialähteinä faktojen sijaan edelleen käytetään vanhoja, epämääräisiä ja usein nimettöminä tehtyjä kertomuksia? Lisäksi toivomme, että median edustajat kantavat uutisoinnissaan myös eettisen vastuunsa, journalistisia ohjeita noudattaen.  

Esimerkiksi vuoden 2004 ratsian yhteydessä kansainvälisessä mediassa esitettiin omituisia syytöksiä aseiden hallussapidosta, huumekaupasta ja ihmiskaupasta, joista mikään ei pitänyt paikkaansa. Mitään todisteita väitetyistä rikoksista ei löydetty, vaikka poliisi tutki ja takavarikoi käytännöllisesti katsoen joogien koko omaisuuden. Usein medialta kuitenkin jää uutisoimatta nämä faktat. Käykö median tällä hetkellä lietsomille syytöksille kidnappauksesta, vapaudenriistosta, mentaalisesta manipuloinnista ja lahkolaisuudesta samoin? 

Jooga- ja tantrakoulu Nathan ainoa tavoite on edesauttaa oppilaidensa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ihmisenä kehittymistä, tarjoamalla systemaattista opetusta, voittoa tavoittelematta.

Jälleen kerran ilmaisemme, ettemme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista epäasiallista käytöstä, vallan väärinkäyttöä, manipulaatiota tai painostusta. Jokaisen päätös osallistua kursseillemme ja tapahtumiimme on luonnollisesti aina täysin vapaaehtoista, samoin kuin missä tahansa urheiluseurassa tai kansalaisjärjestössä. Epäasiallisesta käytöksestä seuraa yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti henkilön välitön erottaminen toiminnastamme. Kunnioitamme johdonmukaisesti kaikkien oppilaiden henkilökohtaisia, fyysisiä ja psyykkisiä rajoja ja ylläpidämme turvallista tilaa, ilmapiiriä kaikessa vuorovaikutuksessa, opetuksissa ja tapahtumissa. 

Jokaiselle on taattu uskonnon ja omantunnon vapaus Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, jonka länsimaiset demokratiat ovat kirjanneet omiin perustuslakeihinsa. Olemme sitoutuneet toiminnassamme siihen, että kuka tahansa voi oman kokemuksensa kautta todentaa joogan todellisen arvon. Lisäksi toivotamme lukijan lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan joogakoulumme tapahtumiin, toimintaan, toimitiloihin, opetuksiin, kirjastoon ja yhteisöömme. 

Natha Ry


Atman Press release 3.12.2023:
https://atmanyogafederation.org/the-truth-of-our-esoteric-yoga-movement-press-release-of-natha-denmark/

MISA Press release 30.12.2023:
https://atmanyogafederation.org/after-almost-20-years-history-repeats-itself/

 

Viitteet:

 1. Yoga in the Courts: the Legal Battles about MISA, by Gabriel Andreescu. Analysis of the abuses that were made in the legal cases related to Gregorian Bivolaru and MISA. See also the Presentation- A paper presented at “The 2016 International Conference”, Pocheon City, Republic of Korea, 5-10 July 2016.https://www.cesnur.org/2016/daejin_andreescu_paper.docx
 2. The Movement for the Spiritual Integration into the Absolute. Facets of an identity: minority of conscience, minority of sexual practice, and minority born of repression. Gabriel Andreescu (communist dissident and professor) proposes that, taking in consideration the discrimination done upon MISA, it should receive protection as a minor group. By Gabriel Andreescu – A paper presented at “CESNUR 2013 Conference”, Falun, Sweden 21-24 June, 2013. https://www.cesnur.org/2013/swe-andreescu.doc
 3. MISA, Gregorian Bivolaru & Yoga Practiotioners in Romania. Willy Fautré, director of Human Rights Without Frontiers International (Brussels), speaks about how the long judicial harassment of Gregorian Bivolaru on numerous charges, the questionable proceedings and the conduct of many Romanian media outlets are a matter of grave concern for the HRWF International. The persecutions faced by yoga practitioners for over 20 years have been amplified by an escalating social panic on television, radio and press. By Willy Fautrè June 2013: https://www.academia.edu/5201337/MISA_Gregorian_Bivolaru_and_Yoga_Practitioners_in_Romania
 4. Scholars Discuss Human Rights in MISA case, Soteria International, Webinar, April 27 2022: https://www.soteriainternational.org/scholars-discuss-human-rights-and-justice-in-misa-case-video
 5. The Romanian judicial system scrutinized in the European Parliament. Member of European Parliament will bring it further to the European Commission: https://www.soteriainternational.org/press-release-1142012
 6. Review of the book recently published by Massimo Introvigne Magazine on Religious Liberty and Human Rights. 24.6.2022: https://bitterwinter.org/misa-and-gregorian-bivolaru-by-massimo-introvigne/
 7. “Sacret Sexuality within Contemporary Esoteric Groups. From Early 20th Century Origins to MISA”. Academic analysis of Massimo Introvigne, sociologist of religion and intellectual property attorney. MISA, founded by Gregorian Bivolaru is the largest group teaching sacred eroticism today. One of the reasons of the scandals that were launched against it and its founder is the association between spirituality and eroticism, thus challenging general worldviews. In reality, the courses on love, eroticism and sexuality represent a very small part of the teachings of the school. 25 May 2018, Houston: https://youtu.be/VkR4DzMh02o
 8. 2017: ECtHR – Bivolaru v. Romania (No. 28796/04) The leader of the Movement for Spiritual Integration in Absolutno (MISA), Mr. Gregorian Bivolaru, won almost €7,000 in compensation from the European Court of Human Rights because he was decision to release from custody unlawfully deprived of liberty.

  2018: The European Court of Human Rights found a violation of the right to a fair trial within a reasonable time and ordered the Romanian state to pay Mr. Gregorian Bivolaru €6,200 in moral damages and court costs.

  2021: Acquittal and termination of the trial in the case of 21 persons who are members or sympathizers of the MISA organization.
  https://vedemjust.ro/yoga/

  https://adevarul.ro/stiri-locale/alba-iulia/guru-gregorian-bivolaru-primeste-50000-euro-daune-2314008.html

 9. ECHR Unequivocally states that Romanian Authorities have majorly violated human rights when handling the case of MISA. The European Court of Human Rights ordered the Romanian state to pay €291,000 in non-pecuniary damages to 26 people who were members or sympathizers of the MISA organization as compensation for the injustice they were subjected to in 2004.
  https://www.soteriainternational.org/echr-unequivocally-states-that-romanian-authorities-have-majorly-violated-human-rights-when-handling-the-case-of-misa
 10. The “Broken Flight” book by Madalina Dumitru: https://nathabooks.com/product/the-broken-flight/
 11. Sweden grants asylum to citizen from EU candidate Romania, 12.6.2006: https://euobserver.com/rule-of-law/20661

  The Journal of CESNUR, Volume 6, Issue 4, July – August 2022, pages 62—74. The Swedish Asylum Case of Gregorian Bivolaru, 2005 Rosita Šorytė FOB (European Federation for Freedom of Belief)
  https://cesnur.net/wp-content/uploads/2022/07/tjoc_6_4_4_soryte.pd

 12. Vicar Karl-Erik Nylund’s report on Misa: https://www.soteriainternational.org/vicar-karl-erik-nylunds-report-on-misa

Lisäksi:

MISA, an Overview, by Massimo Introvigne – A material (PPT) presented at “The 2016 International Conference”, Pocheon City, Republic of Korea, 5-10 July 2016.
https://www.academia.edu/28659603/MISA_An_Overview

Helsinki Natha Yoga School Controversy: History, Causes and Context.A scholarly article by Liselotte Frisk, a Swedish religious researcher who in 2018 studied the Natha Yoga Center in Helsinki in the context of absurd accusations in the Finnish media.
https://cesnur.net/wp-content/uploads/2024/01/tjoc_8_1_1_frisk.pdf

A thorough and precise timeline and presentation of MISA and its founder, Gregorian Bivolaru made by Massimo Introvigne. Published on 1 June 2017 in the World  Religions & Spirituality Project (WRSP) – which was established in 2010 at Virginia Commonwealth University. 
https://wrldrels.org/2017/05/31/movement-for-spiritual-integration-into-the-absolute/

Soteria International – Spiritual Human Rights: https://soteriainternational.org/

Human Rights Without Fronteers: https://hrwf.eu/ 

Scroll to Top