Ansio ja Toivo

Selittävä esittely termistä ANSIO

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Sana ansio on peräisin latinalaisesta termistä ’meritum’, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa jonkin osakseen saamista tai arvoa, jolla on myös merkitys ”olla jonkin arvoinen”. Sana ansio merkitsee kaikkea, mikä tekee ihmisestä kunnioituksen, ihailun ja arvostuksen arvoisen. Yhteiskuntaan ja valtaan liittyvissä yleisissä käsityksissä ansio on keskeinen arvo. Ansio osoittaa henkistä, paranormaalia tai moraalista arvoa, joka tunnustetaan tietyssä ihmisessä, joka on kykyjensä avulla saavuttanut tietyn sisäisen oivalluksen tason tai tietyn moraalisen oikeuden palkkioon, arvostukseen tai ylistykseen. Ansion katsotaan olevan verrannollinen niihin vaikeuksiin, joita on kohdattu tämän muutoksen saavuttamiseksi ja siihen liittyvään yrittämiseen. Ansion arvo tuntuu olevan läheisesti yhteydessä niihin ponnisteluihin, joita ihminen on tehnyt vaikeuksien voittamiseksi tai esteiden ylittämiseksi. Ansio on näiden ponnistelujen seurausta ja se tekee kyseisestä ihmisestä kunnioituksen, ihailun ja arvostuksen arvoisen.

Ihmisen ansiollisuuden tai hänessä ilmenevien useiden yliluonnollisten henkisten ansioiden olemassaolon voivat havaita sellaiset ihmiset, joilla on kyky tuntea ne tietyissä otollisissa olosuhteissa.

Esimerkiksi yhden tai useamman yliluonnollisen voiman (SIDDHIN) herääminen joogan harjoittajassa tekee hänestä arvostuksen arvoisen niiden erityisten ominaisuuksiensa vuoksi, jotka toisten ihmisten silmissä ovat arvostuksen, ylistyksen ja kunnioituksen arvoisia. Esimerkiksi, jos JOOGI on herättänyt itsessään tiettyjä yliluonnollisia voimia (SIDDHEJÄ), voimme sanoa, että hänellä on joitain henkisiä ansioita.

Jos ihminen on herättänyt ja aktivoinut itsessään tiettyjä olennaisia hyveitä, voimme sanoa että hänellä on tiettyjä ansioita. Voimme sanoa samaa ihmisestä, joka on lahjakas tai joka on saavuttanut viisauden. Toisessa ihmisessä olevat henkiset ansiot voi tunnistaa vain ihminen, joka on herättänyt jossain määrin samat ansiot itsessään. Esimerkiksi nero tunnistaa helposti toisen lahjakkaan ihmisen, jossa nerouden tila on alkanut orastaa. Mitä tulee viisaaseen mieheen, vain toinen ihminen, joka on myös herättänyt viisauden itsessään, voi tunnistaa tämän ansion (viisauden) ja arvostaa sitä. Jeesuksen opetuksissa ansion käsite tulee esiin, kun Jeesus sanoo; ”MONIA KUTSUTAAN, MUTTA HARVAT TULEVAT VALITUIKSI.” Kun hän puhuu noista ”valituista”, Jeesus viittaa epäsuorasti ideaan ansiosta. Hänen sanansa antavat meidän ymmärtää, että valitut olisivat epäilemättä niitä, jotka ovat herättäneet tiettyjä henkisiä ansioita, minkä vuoksi he ovat valittujen joukossa. Toisin sanoen herättämällä tiettyjä henkisiä ansioita, jotkut ihmiset erottautuvat ja näyttäytyvät muiden edessä salaisina valittuina.

Valittujen tunnistaminen tapahtuu aina niiden moraalisten, yliluonnollisten ja henkisten ominaisuuksien mukaan, joita he ovat herättäneet sisäisessä maailmankaikkeudessaan. Esimerkiksi kristillisen perinteen alkuvaiheessa Jeesuksen apostolit olivat valittuja ja jotkut heistä tulivat jopa tunnetuiksi siitä, että olivat harvoja ja valittuja, kuten esimerkiksi apostoli Johannes.

Myöhemmin kristillisessä perinteessä valittuja olivat suuret pyhimykset ja länsimaisessa henkisessä perinteessä suuret pyhimykset olivat ja tulevat aina olemaan valittuja. JOOGISESSA perinteessä suuret joogit, jotka saavuttivat JOOGAN henkisen kehityksen korkeimmat tasot, olivat ja tulevat aina olemaan valittuja. Käsite ”valittu”, joka on yhteydessä ansion käsitteeseen, tuo esiin salaperäisen yliluonnollisen arvon, jota jotkut ihmiset jossain määrin manifestoivat. Esimerkiksi miehellä, joka on jo onnistunut herättämään VIRAN tilan itsessään, on epäilemättä tiettyjä ansioita, ominaisuuksia, kykyjä ja lahjoja, jotka ovat heränneet suuressa tai keskivertaisessa mittakaavassa verrattuna tavalliseen mieheen, jolla nämä ansiot, ominaisuudet, kyvyt tai lahjat ovat yhä piileviä. Tapauksessa, jossa mies ei ole herättänyt edellisissä elämissä tiettyjä ominaisuuksia tai yliluonnollisia, henkisiä lahjoja, nämä ominaisuudet, kyvyt tai ansiot eivät ole vielä edes alkaneet itää verrattuna mieheen, joka on jo aktivoinut VIRAN tilan itsessään. Sellaisessa tapauksessa, jossa tietyt ansiot, kyvyt tai henkiset ominaisuudet ovat alkaneet itää jo edellisten elämien aikana, pystyy henkinen Opas henkilön kuvaa katsomalla havaitsemaan nämä nupuillaan olevat ominaisuudet, ansiot ja kyvyt. Sen tosiasian vuoksi, että muoto on ilmausta salaperäisestä välttämättömyydestä, voimme sanoa, että sekä kehon muoto että kasvojen ilme, ihmisen yleinen ryhti, vallitseva äänensävy, salaperäinen vallitseva värähtelyn taajuus ja jopa hänen tyylinsä; jokainen noista puolista ja kaikki ne yhdessä edustavat tätä ihmistä kokonaisuudessaan, hänen edellisistä elämistään johtuvien ansioiden, ominaisuuksien ja kykyjen kanssa.

Siinä tapauksessa, että jotkut henkiset ominaisuudet, kyvyt tai ansiot ovat jo alkaneet itää, ne ilmaisevat itsensä tai toisin sanoen ne heijastuvat tarkasti kehon muodossa, silmissä, ihon laadussa, äänensävyssä, eleissä ja tyylissä, joka henkilöllä on. Tilanteessa, jossa kaksi vastakkaista sukupuolta olevaa ihmistä kohtaa toisensa ensimmäistä kertaa ja kanssakäyminen heidän välillään alkaa, he alkavat myös vaikuttaa toisiinsa yliluonnollisella ja välittömällä tavalla olemustensa yliluonnollisilla eri tasoilla ja hienovaraiset reaktiot, tietyt energeettiset tilat, tunteet jotka voivat usein olla mieltymystä, vastenmielisyyttä, ihailua, vetovoimaa, torjuntaa, ystävyyttä, rakkautta jne. ilmestyvät heidän sisäiseen maailmankaikkeuteensa. Ihmisen ansiot ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä voi periä. Hallitun ja tranfiguroivan rakastelun aikana rakastavaiset voivat siirtää ja moninkertaistaa ansioitaan toinen toistensa sisäiseen maailmankaikkeuteen. Tällä tavalla korkeammasta näkökulmasta tarkasteltuna hyvin älykkään miehen rakastellessa naisen kanssa, joka on intuitiivinen ja järkevä, miehen sisäinen nainen ja jalostunut ymmärryskyky ja intuitio, jotka siis ovat tämän miehen rakastaman naisen ominaisuuksia, heräävät vähitellen myös miehessä tämän täydentävän rakkaudellisen yhtymisen kautta. Mitä naiseen tulee, hän herättää vähitellen sekä sisäisen miehensä että tavattoman älykkyyden, jota mies spontaanisti ilmentää. Tällä tavalla rakastavaiset siirtävät ja moninkertaistavat toisissaan tiettyjä ominaisuuksia, poikkeuksellisia kykyjä ja saavuttavat nopean muutoksen toistensa avulla. Tämän prosessin olennainen päämäärä on herättää loistava androgyyninen tila. Tämä vastavuoroisen rakkauden, transfiguroinnin, pyhityksen ja hallitun rakastelun aikaansaama yliluonnollinen kasvun ja moninkertaistamisen prosessi on hämmästyttävän monimutkainen eikä sitä voi sanoin kuvata.

Kun ansioiltaan ja arvoltaan hyvin samankaltaiset rakastavaiset rakastelevat, he täydentävät toisiaan ja heidän auransa kasvaa, koska he samaistuvat toisiinsa. Yleisesti ottaen ihmisen transformaation kautta saamat ansiot toimivat oikeutettuina tunnusmerkkeinä kaikista niistä hyödyistä, joista hän saa nauttia ollessaan kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa sosiaalisessa ryhmässä.

Kaikki ihmisen itsessään herättämät ansiot ovat hänen itsensä aikaansaamia; toisin sanoen ei tule kysymykseen epäillä, ansaitsemmeko toisten ihmisten meistä jo löytämän ja arvostaman ansion. Ei tule esimerkiksi kysymykseenkään epäillä sellaisen ihmisen aitoutta, jota toiset ihmiset yhteen ääneen arvostavat nerona loistavien löytöjensä vuoksi. Sama pätee tapauksessa, jossa mies on jo herättänyt VIRAN tilan itsessään omassa sisäisessä maailmankaikkeudessaan herättämiensä ominaisuuksien ja ansioiden kautta; minkä vuoksi toiset VIRAN tilaan pyrkivät kokelaat arvostavat häntä. Tällainen mies pystyy helposti havaitsemaan ne ansiot ja ominaisuudet, jotka ovat jo alkaneet itää naisessa, joka pystyy helposti herättämään Shaktin tilan itsessään sellaisen sopivan menetelmän avulla, jota hänen tulee tehdä tarkkaavaisesti ja periksi antamatta saavuttaakseen lopulta päämääränsä. Siinä tapauksessa, että nainen on jo herättänyt Shaktin tilan itsessään, hän pystyy helposti aistimaan ja jopa tuntemaan empaattisesti tietyt ansiot, yliluonnolliset ominaisuudet ja poikkeukselliset kyvyt, joita joillakin miehillä (joita on kutsuttu herättämään VIRAN tila itsessään) on nupullaan. Täydellisesti VIRAN tilan itsessään herättänyt mies pystyy silloin helposti herättämään ja voimistamaan Shaktin tilaa sellaisessa naisessa, jolla on tiettyjä yliluonnollisia ansioita ja joitakin nupullaan olevia salaperäisiä ominaisuuksia. Tällainen saavutus on kuitenkin mahdollinen vain, jos mies on jo saavuttanut VIRAN tilan täydellisen heräämisen itsessään, mikä merkitsee seksuaalisen luovan potentiaalin täydellistä hallintaa. Henkisiä yliluonnollisia ansioita omaavat ihmiset herättävät huomiota manifestoimalla ansioitaan. Oikeaan aikaan manifestoituvat yliluonnolliset ansiot tuovat esiin ne, jotka ovat jo herättäneet kyseiset ansiot itsessään. Mikään yliluonnollinen ansio (SIDDHI) ei pysy piilossa manifestoituessaan. Yliluonnollisia ansioita, joilla jotkut ihmiset on varustettu, ei voida ottaa huomioon siinä tapauksessa, ettei ole ketään kykenevää ihmistä, joka huomaisi ne ja arvostaisi niitä.

Yliluonnolliset ansiot leviävät helposti kaikkialle.

Pyhimykset sanovat: ”Maan päällä ei ole suurempaa henkistä ansiota kuin se, että jatkuvasti välittää toisten ihmisten henkisestä edusta.” He sanovat myös, ettei tässä lyhytaikaisessa elämässä ole mitään vetoavampaa kuin nainen, joka on täysin herättänyt SHAKTIN tilan itsessään. Edistyneiden JOOGIEN yliluonnolliset kyvyt (SIDDHIT) ja henkiset ansiot toimivat hyvin suuresta välimatkasta huolimatta. Edistyneen JOOGIN ei välttämättä enää tarvitse puhua valtavista henkisistä ansioistaan sen jälkeen, kun monet ihmiset ovat hyötyneet niistä ja kaikki ylistävät niitä. Ne, joilla on kokemusta tietävät, että henkisten ansioiden tie on hyvin pitkä ilman joitain suotuisia hetkiä. Luonto herättää usein ansion ihmisessä ja suotuisat tilaisuudet saavat hänet toimimaan. Yliluonnolliset ja henkiset ansiomme vetävät puoleensa spontaanisti niitä arvostavien ihmisten kunnioituksen ja ihailun. Ihmiset palkitsevat ansioiden ilmenemisen ihailulla ja kunnioituksella.

Selittävä esittely termistä TOIVO

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Sana toivo tulee latinalaisesta termistä SPERARE, mikä vastaa verbiä ”spirare” puhaltaa, hengittää ja aspiroida. Vertauskuvallisesti sanottuna toivo on sielun hengitystä. Eikä ole sattumaa, että latinalaisilla on sanonta ”Dum spiro, spero” (’Kun hengitän, toivon.’) Yleisesti ottaen toivolle on luonteenomaista vahva tunne ja luottamus siihen, että tulevaisuus tuo mukanaan hyvää ja menestystä. Kun keskitämme toivomme johonkin positiiviseen ja selkeästi määriteltyyn asiaan, se ilmenee maailmankaikkeudessamme kokovaltaisena tilana; vahvana, elävänä ja vallitsevana tunteena. Metonymian mukaan se voi olla asia tai ihminen, joka on määrätty tämän tunteen kohteeksi.

Tässä muutamia esimerkkejä: ”Jooga on minun toivoni”, ”Päättäväinen sitoutuminen täynnä aspiraatiota henkiselle polulle on minun toivoni”, ”Rakastettuni on toivoni.”, ”Vapautumisen korkein tila on toivoni”, ”Toivoni on Shaktin tilan saavuttaminen”, ”Toivoni on Viran tilan saavuttaminen”. Toivo on yksi kolmesta hyveestä, jotka usein mainitaan kristillisessä teologiassa. Kristinuskossa toivo on tärkeä hyve, jonka ansiosta kristitty odottaa, kestävästi ja varauksettomasti luottaen, voivansa vastaanottaa Jumalan Armon tässä maailmassa ja ikuisen Kunnian toisessa maailmassa. Ihmisen tulisi olla tietoinen kahdesta synnistä, jotka toimivat toivoa vastaan. Nämä synnit ovat: ensinnäkin omahyväisyys (mahtailu), joka muun muassa harhauttaa silmämme eli toisin sanoen saa huomiomme kohdistumaan liiallisella ja itsekkäällä tavalla omaan itseemme sekä toiseksi epätoivo, jota luonnehtii täydellinen toivon puuttuminen. Toivo merkitsee odottavaa, yleisesti hyödyllistä tilaa ja sen ylläpitämistä sekä samaan aikaan sitä, että aktiivisen toiminnan ja tuhoamattoman uskomme kautta odotamme hyvää tapahtuvaksi; nämä yhdessä synnyttävät siihen liittyvän tietynlaisen tunteen. Objektiiviset toiveet tai toisin sanoen oikeudenmukaiset toiveet pitävät sisällään yleisen odottavan päättäväisyyden, joka rohkaisee hyödyllisten toiveittemme toteutumista tietyllä hetkellä. On tärkeää pitää mielessä, että kaikki hyödylliset toiveet, joita ruokimme, sisältävät jatkuvan nöyryyden tilan ilmentymisen.

Jokainen toiveemme edellyttää, että joka kerta toivoessamme jotain täynnä luottamusta ja nöyryyttä, meidän täytyy myös olettaa, että lopulta Jumala tekee aina viimeisen päätöksen asiasta. Jatkuvan ja vahvan toivon tunteen ilmeneminen merkitsee aina kärsivällisyyttä odotuksemme aikana. Toivo on harmonisen ja tasapainoisen ihmisen luonnollinen tila. Se on psykologinen välttämättömyys, joka on elämän ja sisäisen tasapainon edellytys. Hyödylliset, ylevät, jumalalliset ja ihanteelliset toiveet ovat merkki ihmisen halusta tulla täydelliseksi jumalalliseksi ihmiseksi. Se, että on täysin ilman toivoa, vastaa aina eräänlaista kuolemaa ennakoivaa asennetta, joka syntyy ihmisissä, jotka antavat itsensä täyttyä epätoivolla. Vahvat ja jatkuvat toiveet saavat aikaan sisäisessä universumissamme salaperäisen ja yliluonnollisen resonanssiprosessin, minkä ansiosta toiveemme muuttuvat lohduttaviksi ja pyyhkivät nopeasti pois kaikki pelkomme riippumatta siitä, mihin toiveemme kohdistuvat. Hyödyllisten ja täysin oikeudenmukaisten toiveiden puuttuminen on luonteenomaista kyyniselle, hyvin epäilevälle, demoniselle, saatanalliselle, ateistiselle ja materialistiselle ihmiselle, joka on eristänyt itsensä Jumalasta ja vieraantunut Hänestä omien vallitsevien sisäisten tilojensa vuoksi. Jokainen toive, jota ihminen ilmentää sekä ravitsee jatkuvasti ja hellittämättömästi, saa aikaan hänen sisäisessä maailmankaikkeudessaan yliluonnollisia resonanssiprosesseja, jotka ovat jatkuvia ja kumulatiivisia. Ei ole sama asia toivoa armottomasti vain rahan merkitsevän kaikkea tai että tässä maailmassa vain sosiaalisella asemalla ja omaisuudella on merkitystä, kuin toivoa päättäväisesti, jatkuvasti ja kestävästi uskoen, että kaiken toivomme tulisi kohdistua Jumalaan tai että nykyisen elämämme perustavanlaatuinen toivo on henkinen polku, jota olemme päättäväisesti ja täynnä aspiraatiota sitoutuneet seuraamaan saavuttaaksemme autuuden ja henkisen vapautumisen tilan ilman mitään viivästyksiä. Näiden paljastusten jälkeen meidän tulisi oivaltaa, että jos meillä ei ole riittävästi erottelukykyä, viisautta eikä intuitiota henkisten arvojen suhteen, on mahdollista ruokkia toiveita, jotka saavat aikaan huonoja tiloja sisäisessä maailmankaikkeudessamme. Tämä voi puolestaan saada meidät harhautumaan siltä oikealta tieltä, joka johdattaa meidät kaikkein korkeimpiin henkisiin ihanteisiin, jotka sallivat meidän löytää Jumalan, Taivaallisen Isän.

Yleisesti ottaen on kahden tyyppisiä toiveita:

  1. Jumalallisia, universaaleja, hyödyllisiä, todellisia toiveita, jotka eivät koskaan johda harhaan eivätkä petä meitä. Tällaisia toiveita voimme ruokkia jatkuvasti ja pelottomasti, sillä ne edistävät täysin sisäistä henkistä muutostamme ja kiihdyttävät sisäistä kehitystämme.

Tarjoamme seuraavassa joitakin esimerkkejä tällaisista jumalallisista ja universaaleista toiveista, joita on aina hyvä ruokkia.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive siitä, että kun täynnä rakkautta ja nöyryyttä pyydämme Isä Jumalan apua ja inspiraatiota, Hän auttaa meitä joka kerta, aina suhteessa aspiraatiomme määrään.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että hyödymme avusta, jota jumalallinen armo meille tarjoaa joka kerta, kun sen ansaitsemme.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive siitä, että Viran tilan herättäminen ja aktivoiminen miehessä saa aikaan runsaita, syviä ja peruuttamattomia henkisiä muutoksia hänen sisäisessä maailmankaikkeudessaan.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että Shaktin tilan herättäminen ja aktivoiminen naisessa saa aikaan runsaita, syviä ja peruuttamattomia henkisiä muutoksia hänen sisäisessä maailmankaikkeudessaan.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että loistavan androgyynisen tilan herääminen panee alulle kyseessä olevan ihmisen sisäisessä maailmankaikkeudessa niin tiettyjen hyödyllisten, yliluonnollisten, uinuvien voimien (SIDDHIEN) heräämisen kuin myös kokonaisen perustavanlaatuisten sisäisten muutosten ketjun.

*Päättäväinen, luja ja häviämätön toive hyödyistä, jotka pannaan alulle sisäisessä maailmankaikkeudessamme herättäessämme ja aktivoidessamme itsessämme joitakin olennaisia hyveitä kuten myötätunto, usko Jumalaan, oikeus, voittamaton hyvän energian voima, kohtuullisuus, viisaus, rakkaus, epäitsekkyys.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että Ikuisen Korkeimman Itsen, (ATMAN) rajoittamaton paljastuminen auttaa meitä löytämään Isä Jumalan sisäisen maailmankaikkeutemme sisimmässä olemuksessa.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että tieto Perimmäisestä Jumalallisesta Totuudesta tulee aina ja ilman poikkeusta vapauttamaan meidät ja auttaa meitä ylittämään kaikki harhat ja rajoitukset.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että väsymätön, jatkuva ja sinnikäs rakastelun harjoittaminen, joka perustuu molemminpuoliseen rakkauteen, seksuaaliseen kontinenssiin ja transfigurointiin sekä sitä edeltävään pyhitykseen joko Isä Jumalalle tai yhdelle 10 Suuresta Kosmisesta Voimasta tai Shivalle, on tärkeä tapa edistää oman olemuksemme syvällistä ja pysyvää muutosta ja kehittyä henkisesti.

*Päättäväinen, jatkuva ja kestävä toive jokaisen suunnitellusti toteutetun tapaksen yliluonnollisesta tehokkuudesta; sellaisen tapaksen, jonka taustalta löytyy kiihkeä aspiraation tila; joka kohdistetaan ja pyhitetään Isä Jumalalle, Suurelle Kosmiselle Voimalle tai Shivalle ja joka suoritetaan loppuun asti niin kuin etukäteen oli suunniteltu (tämän tapaksen johdonmukaisen toteutuksen alussa).

*Päättäväinen, jatkuva ja kestävä toive niistä syvistä henkisistä muutoksista, jotka pääsevät valloilleen seksuaalisen yhtymisen aikana kahden rakastavaisen sisäisessä maailmankaikkeudessa ja jotka edellyttävät MAITHUNA-rituaalin oikeaa ja menestyksellistä toteuttamista.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että joidenkin houkutusten ja testien menestyksellinen läpäiseminen vie eteenpäin henkisillä askelmilla, mikä on selvää sekä henkilölle itselleen että kykeneville ja ystävällisille ihmisille, jotka pystyvät huomaamaan näihin hyppäyksiin liittyvät selvät henkiset muutokset.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että hyödyllisen energian massiivinen kerääntyminen JOOGIN sisäiseen maailmankaikkeuteen päästää oikealla hetkellä valloilleen erinomaisia henkisiä hyppäyksiä, jotka muuttavat syvällä ja ratkaisevalla tavalla näkökulman sekä ympäröivään ulkoiseen todellisuuteen että sisäiseen todellisuuteen.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että Jumalallinen Hyvä voittaa aina ja ilman poikkeusta.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että ennemmin tai myöhemmin totuus tulee esiin ja voittaa.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että siellä missä on rakkautta, on myös Jumala. Ja missä Jumala manifestoituu, siellä on myös läsnä ja havaittavissa paljon puhuva suuri rakkaus.

*Päättäväinen, jatkuva ja tuhoamaton toive siitä, että ilman mitään poikkeusta, ei ole olemassa henkisyyttä, joka olisi korkeampi kuin totuus.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive jokaisen tuhatvuotisen joogamenetelmän ja -tekniikan henkisestä tehokkuudesta.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive tehokkuudesta, jonka jokainen autenttinen henkinen initiaatio suo niille, jotka lakkaamatta harjoittavat initiaatiossa saamiaan opetuksia.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että totuudenmukainen ja syvällinen tieto jumalallisista yliluonnollisista manifestaation energioista, auttaa meitä tuntemaan Jumalan luomakunnan mysteerit ja paljastaa meille myös Hänen jatkuvan ja salaperäisen läsnäolonsa koko manifestaatiossa.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että jokainen synkronismi, joka ilmenee sekä meidän elämässämme että niiden ihmisten elämässä joista välitämme, tuo salaperäisiä jumalallisia viestejä, joiden merkitys meidän tulisi vastaavasti ymmärtää.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että jokainen hyvä teko jonka teemme, tullaan palkitsemaan asianmukaisesti oikealla hetkellä.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että hyödymme poikkeuksetta avusta, kaikesta inspiraatiosta ja tuesta, jotka ansaitsemme suhteessa kokonaisvaltaiseen sisäiseen henkiseen muutokseemme.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että jokainen syvästi hyödyllinen teko, jonka me teemme, tuottaa sisäiseen maailmankaikkeuteemme tiettyjä vaikutuksia, jotka ilmestyvät vastaten kaikkia näitä kestäviä henkisiä muutoksia.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että syvällinen ja vankka tieto salaperäisestä resonanssin laista on universaali avain jumalallisen manifestaation mysteerien aistimiseen, mikä kaikkinensa paljastaa Isä Jumalan meille.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että kun otamme ensimmäisen askeleen kohti Jumalaa täynnä rakkautta ja nöyryyttä, Jumala ottaa sen jälkeen kymmenen askelta meitä kohti.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että jokaisen sisäisessä maailmankaikkeudessamme olemassa olevan seitsemän hienovaraisen voimakeskuksen kokonaisen ja harmonisen heräämisen ansiosta, me pääsemme perille tietoisuuden seitsemän vaiheen mysteereistä.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että tiettyjä henkisiä hyppäyksiä ilmenee ja ne vastaavat sisäisessä maailmankaikkeudessamme aikaan saamiamme syviä ja kestäviä muutoksia.

*Päättäväinen, jatkuva ja häviämätön toive, että jokainen henkinen ponnistus, jonka teemme, huolimatta siitä kuinka vähäpätöinen se on, päästää jälkeenpäin valloilleen tiettyjä vastaavia vaikutuksia olemuksemme MIKROKOSMOKSESSA, ja joiden pysyvyys on suhteessa aikaisemmin tekemäämme ponnistukseen.

2. Typerät, petolliset, epätodelliset, kuvitellut toiveet, jotka ennemmin tai myöhemmin aiheuttavat sisäisessä maailmankaikkeudessamme epätoivon, katumuksen, kärsimyksen, taantumisen, alenemisen, särkymisen, kaaoksen, anarkian ja sairauden tiloja. Näitä niin sanottuja toiveita viisaat nimittävät petollisiksi toiveiksi. Tämänkaltaiset petolliset toiveet ovat toiveita, joita tietämättömillä ihmisillä on kaikesta, mikä on lyhytaikaista, nopeasti haihtuvaa tai ilman jumalallista arvoa.

Tarjoamme seuraavassa joitakin esimerkkejä petollisista toiveista:

*Typerä ja petollinen toive, että raha tuo onnellisuutta.

*Ääliömäinen ja katkera toive, ettei Jumalaa ole olemassa.

*Typerä toive, että lopulta paha voittaa.

*Ääliömäinen toive, että kaikki on meille sallittua ilman poikkeusta, johtuen siitä harhaluulosta, ettei Jumalaa ole olemassa.

*Harhaanjohtava toive, että voit tehdä minkä tahansa teon, johon liittyy mustaa magiaa, joutumatta koskaan kärsimään pahojen tekojesi väistämättömiä seurauksia.

*Vaistonvarainen ja tyhmä toive, että olet vapaa tekemään kaiken mitä haluat, johtuen siitä tosi asiasta, ettei Jumalaa ole olemassa.

*Hullu ja typerä toive, että voit olla samaan aikaan ja vuorotellen yhteydessä sekä saatanan tai Luciferin että Isä Jumalan kanssa, hyödyntäen yhtä tai toista niin kuin sinua huvittaa.

*Joidenkin mustaa magiaa harjoittavien tyhmä ja hölmö toive, että he voivat käskeä joko demoneita tai paholaisia pakottaen ne tekemään mitä he haluavat niiden tekevän, ilman pahoja, myrkyllisiä seurauksia, joita nämä teot saavat aikaan näiden ihmisten sisäisessä maailmankaikkeudessa.

*Idioottimainen toive, ettei kuoleman jälkeen ole elämää ja että kaikki saa loppunsa niin sanotun fyysisen kehon kuoleman hetkellä.

*Pettävä toive, että lyhytaikainen voima, joka suodaan menestyksestä sosiaalisessa elämässä, on kaikki kaikessa.

*Typerä ja pettävä toive, ettei juoruilu ja panettelu, johon monet ihmiset antautuvat, tuota mitään myrkyllisiä ja yliluonnollisia seurauksia heidän sisäiseen maailmankaikkeuteensa.

*Henkisesti sokeiden vähä-älyinen ja hullu toive, että he voivat vapaasti rikkoa lupauksia ja valoja, joita he ovat tehneet Isä Jumalan edessä, joutumatta kärsimään seurauksista ja jumalallisista rangaistuksista jälkeenpäin.

*Typerä toive, että Jumala antaa kaiken anteeksi ja niinpä voit tehdä niin paljon virheitä kuin haluat ilman, että se aiheuttaa mitään seurauksia sisäiseen maailmankaikkeuteesi.

*Niiden ihmisten, jotka alkavat taantua, hullu toive, ettei valtava henkinen ego vaikuttaisi mitenkään heidän myöhempään henkiseen kehitykseensä.

* Toukkamaista elämää elävien ihmisten mielenvikainen toive, ettei heidän olemassaolollaan ole mitään merkitystä ja että elämä tällä planeetalla on sattuman kauppaa.

*Typerä toive, että voit saavuttaa henkisen kehityksen ylevimmät tasot ilman, että sinun täytyy ylittää egosi.

* Henkisesti sokeiden ja hukassa olevien hullu toive, että he ovat pysyvästi vapaita tekemään mitä vain haluavat, koska tämä olisi ”korkein henkinen vapautuminen”.

*Typerä toive, että henkisen egon kasvamisella ei ole vaikutusta ihmisen pohjimmaiseen henkiseen kehitykseen. Typerä toive, ettei joogan avulla saavutetuilla demonisilla tiloilla ja jumalallisilla tiloilla ole mitään eroa.

*Ääliömäinen toive, ettei epäonnistuminen suuremmissa henkisissä testeissä vaikuttaisi ratkaisevasti tietynlaiseen henkiseen taantumiseen, joka on leppymätöntä seurausta henkisistä testeistä, joissa epäonnistuimme.

*Typerä toive, että voisit helposti käyttää yliluonnollisia voimia (SIDDHEJÄ), joita sinulla on, saadaksesi yksinomaan rahaa ja materiaalista hyötyä ilman, että nämä yliluonnolliset voimat (SIDDHIT) koskaan katoaisivat.

*Typerä toive, että voit harjoittaa joogaa ”menestyksekkäästi” ilman, että on tarpeen noudattaa tämän järjestelmän olennaisia JOOGISIA opetuksia, jotka ovat YAMA ja NIYAMA.

*Typerä ja petollinen toive, että on olemassa hyvin korkea henkisen oivalluksen taso, joka sallii sinun tehdä joko paljon hyvää tai paljon pahaa, niin kuin itse haluat, koska et ole enää ehdollistettu KARMAN laille.

*Petollinen toive, että voit olla ja pysyä turhamaisena, ahdasmielisenä, itsekkäänä ja olla samaan aikaan edistynyt JOOGI, joka on saavuttanut korkean henkisen tason.

*Typerä toive, että voit tehdä monia kompromisseja henkisellä polulla ilman mitään vaikutuksia tulevaan henkiseen kehitykseesi.

*Typerä toive, ettei nöyryyden puuttuminen ole tärkeää niin sanottujen JOOGIEN tapauksessa, jotka katsovat olevansa edistyneitä.

*Hullu toive, ettei selvä edistymisen puute seksuaalisessa kontinenssissa (erityisesti miesten kohdalla) olisi este ihmisen syvälle ja kiihtyvälle muutokselle.

*Idioottimainen toive, että on mahdollista harjoittaa JOOGISEN meditaation (DHYANAN) tehokkaimpia muotoja ilman, että on tarpeen harjoittaa itseään mentaalisesti saavuttaakseen tietyn tason mentaalisessa keskittymisessä (DHARANASSA).

*Petollinen toive, että voit harjoittaa JOOGAA menestyksellisesti ja saavuttaa korkeita henkisiä tasoja ilman, että edistyt yhtään huomion keskittämisen hallinnassa.

*Typerä toive, ettei mikään henkisellä polulla tekemistämme kompromisseista vaikuttaisi sisäiseen muutokseemme ja henkiseen kasvuumme vastaavasti jälkeenpäin.

*Typerä toive, ettemme tee syntiä pysyessämme suhteessa, joka on valtaosaltaan seksuaalinen ja harjoittaessamme seksuaalista kontinenssia tämän vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, joka on jo lakannut rakastamasta meitä.

*Typerä toive, ettemme tee syntiä emmekä harjoita prostituutiota silloin, kun olemme sitoutuneet seksuaaliseen kontinenssiin perustuvaan suhteeseen, joka kuitenkin suurimmaksi osaksi perustuu vain seksuaalisuuteen ja sellaisen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, jota emme rakasta, mutta joka rakastaa meitä.

*Typerä toive, ettemme tee syntiä silloin kun sitoudumme nk. ”suhteeseen” sellaisen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, jonka eleet, teot ja mielentilat todistavat epäilyksettä, ettei hän rakasta meitä.

*Ääliömäinen toive, että sitoutumisemme rakkaussuhteeseen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, joka rakastaa meitä ja jota me rakastamme, mutta joka ei halua alkaa harjoittaa kontinenttia rakastelua, olisi rinnastettavissa rakkaussuhteeseen, joka perustuu vastavuoroiseen rakkauteen, pyhitykseen ja transfigurointiin, ja jossa kaksi rakastavaista harjoittaa jatkuvasti ja järkähtämättömästi seksuaalista kontinenssia.

*Typerä toive, että voisimme sitoutua seksuaaliseen kontinenssiin perustuvaan suhteeseen, vaikka näemme, ettei toinen rakasta meitä. Tai antaa toisen huijata meitä petollisilla lupauksillaan siitä, että on hyvä aloittaa suhde, joka perustuisi tällä hetkellä vain seksuaalisuuteen ja odottaa, että rakkaus välillämme heräisi.

*Typerä toive, että toinen rakastaa meitä, antaen hänen huijata meitä petollisilla selityksillään, jotka ovat silmiinpistävästi ristiriidassa hänen tekojensa tai eleittensä kanssa ja joita hän koko ajan toistaa tässä niin sanotussa rakkaussuhteessa.

*Typerä toive, että siellä missä on iso ja vahva ego tai valtavaa turhamaisuutta, niin siellä olisi myös suurta rakkautta.

*Typerä toive, että juoksemalla pakoon rakkautta, jonka tunnemme kasvavan ja laajentuvan sisällämme tai jota itsepäisesti tukahdutamme, me pääsemme eroon jumalallisesta rakkauden tilan kokemuksesta, jonka on tarkoitus herätä olemuksessamme.

*Typerä toive, ettemme tee virhettä tai syntiä, kun uteliaisuudesta sitoudumme olemaan ihmisen kanssa, jota emme rakasta mutta joka rakastaa meitä.

*Typerä toive, että voimme sitoutua yksinkertaisiin seksuaalisiin suhteisiin, jotka perustuvat seksuaaliseen kontinenssiin ihmisen kanssa, joka rakastaa meitä, toivoen että rakkauden tila, jota ei tällä hetkellä ole olemassa, herää meidänkin sisällämme.

*Typerä toive, että voimme hyötyä toisen voimakkaasta, syvästä ja mittaamattomasta rakkaudesta silloinkin, kun oma rakkautemme on vähäistä, toivoen että tällainen sitoumus sallii meidän käyttää hyväksi sitä rajatonta rakkautta tai ihailua, jota toinen jatkuvasti manifestoi.

*Typerä toive, ettei suuri egomme vaikuttaisi negatiivisesti suhteen voimakkuuteen, syvyyteen ja laatuun sellaisessa suhteessa, jossa toinen kuitenkin rakastaa meitä loputtomasti.

*Typerä toive, että voimme sitoutua suhteeseen joko sellaisen ihmisen kanssa, joka ei sovi arvollemme tai ihmisen kanssa, joka ei ansaitse meitä, koska hän on selvästi taantumassa. Tässä yhteydessä meidän tulisi huomata Jeesuksen sanojen salattu merkitys: ”RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIINKUIN ITSEÄSI.” Sana ”LÄHIMMÄINEN” kätkee tässä merkityksen, joka meidän täytyy huomata. Sana ”LÄHIMMÄINEN” paljastaa salaperäisen merkityksen, joka koettaa saada meidät ymmärtämään, että kahden rakastavaisen täytyy ansaita toisensa. Toisin sanoen ihminen, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, tuntee rakkautta ja rakastunutta vetovoimaa spontaanisti toiseen vastakkaista sukupuolta olevaan ihmiseen, jolla on myös joitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja kykyjä. Tällaisessa suhteessa kaksi rakastavaista ansaitsee toisensa ja he tunnistavat toisensa tulevaa ennakoiden ja tuntevat, että molemmilla on jotain tarjottavaa toisilleen. Tällainen rakkaussuhde, joka perustuu vastavuoroiseen rakkauteen, transfigurointiin ja molempien osapuolten jo heränneiden tai piilevien ominaisuuksien löytämiseen, myötävaikuttaa ainutlaatuisen rakkaussuhteen muodostumista, joka on täynnä jaloja, syviä ja rikastavia kokemuksia. Tällainen rakkaussuhde, jossa molemmat rakastavaiset ovat toistensa lähimmäisiä monessa suhteessa, tekee heidän rakkaudellisesta kokemuksestaan hedelmällisen ja ainutlaatuisen heille molemmille. Näiden paljastusten valossa on tärkeää olla hyvin valikoiva jokaisessa suhteessa, johon sitoudumme tai jonka hyväksymme, vaikka tuntisimme rakkautta. Siten, jos meidän arvomme ihmisenä on 1000, on meidän oltava hyvin valikoivia ja kun sitoudumme rakkaussuhteeseen, meidän on oltava tarkkoina toisen ihmisen arvosta tai hänen ansioistaan, jotta ne olisivat mahdollisimman lähellä tai samanarvoisia kuin omat sisäisessä maailmankaikkeudessamme olevat ansiot. Kun tiedämme tämän, on tärkeää, että sitoudumme ilman poikkeusta rakkaussuhteeseen sellaisen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, joka ansaitsee meidät kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä merkitsee sitä, että meidän tulisi sitoutua rakkaussuhteeseen sellaisten vastakkaista sukupuolta olevien ihmisten kanssa, jotka ovat mahdollisimman lähellä omaa sisäisen muutoksen tasoamme. Esimerkiksi tapauksessa, jossa meidän maaginen arvomme on 1000 ja sitoudumme rakkaussuhteeseen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, jonka arvo on 100; tämä maaginen moninkertaistamisen prosessi, joka on ehdoton kahden rakastavaisen välillä, olisi: 1000×100= 100 000. Sen mukaisesti 100 000 tulee olemaan tämän parin yhteinen maaginen voimasumma. Toisin sanoen tämä tulee olemaan heidän maaginen arvonsa, joka manifestoituu pienin vaihteluin joka kerta, kun he rakastelevat. Katsotaanpa nyt mitä tapahtuu, jos sama ihminen sitoutuu rakkaussuhteeseen vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, jolla on arvo 970. Tässä tapauksessa heidän välillään ilmenevä maaginen moninkertaistamisen prosessi tulee olemaan: 1000×970 = 970 000. Tämän mukaisesti 970 000 tulee olemaan tämän parin kokonaisvaltainen maaginen voimasumma. Nyt pyydän teitä ajattelemaan suurta eroa, joka ilmenee ensimmäisessä tapauksessa, kun lopullinen voimasumma on 100 000 ja toisessa tapauksessa, jossa lopullinen voimasumma on 970 000. Tämä valtava ero antaa meidän intuitiivisesti ymmärtää miksi kahden rakastavaisen täytyy ansaita toisensa. Tietäen nämä näkökohdat ja vertaamalla mitä tapahtuu ensimmäisen parin kohdalla ja toisen parin kohdalla, voimme ymmärtää, että maaginen arvo 970 000 on esimerkkinä siitä mitä Jeesus tarkoitti käyttäessään sanontaa: ”RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIINKUIN ITSEÄSI.” Toisen esimerkin tapauksessa on itsestään selvää, että rakastavaiset ovat arvollisesti paljon lähempänä toisiaan ja siitä johtuva maaginen moninkertaistamisen prosessi, joka ilmenee heidän välillään kun he rakastelevat kontinentisti ja transfiguroiden, tulee olemaan hyvin korkea johtuen siitä, että he ovat hyvin lähellä tai vastaavat toistensa maagista arvoa. Tämä seikka auttaa meitä ymmärtämään maagisesta näkökulmasta tarkasteltuna, miksi kahden rakastavaisen täytyy ansaita toisensa.

Vanhassa Testamentissa ihmisten toivon perusta suhteessa Jumalaan oli Taivaallisen Isämme vala ja Hänen lupauksensa: ”PYYTÄKÄÄ TÄYNNÄ NÖYRYYTTÄ NIIN TEILLE ANNETAAN, KOPUTTAKAA OVELLE TÄYNNÄ NÖYRYYTTÄ NIIN TEILLE AVATAAN, ETSIKÄÄ NIIN TE LÖYDÄTTE.” Jumalallinen, universaali toivo viittaa erityisesti henkisiin, näkymättömiin ja tuleviin aarteisiin (älkää unohtako, että emme voi enää toivoa mitään sellaista, minkä olemassaolon voimme jo nähdä).

Uskovien toivo ei koskaan perustu ainoastaan heidän puhtauteensa, vaan erityisesti heidän vahvaan uskoonsa JUMALAAN. Toisin kuin kyynisille tai epäileville ihmisille tai niille ”JOILLA EI OLE YHTÄÄN TOIVOA”, uskoville on luonteenomaista elävä toivo, jonka avulla monet heistä voivat syntyä uudestaan. He, joilla on vahva usko ja jotka ovat täynnä toivoa, odottavat aktiivisesti ISÄ JUMALAN koko suunnitelman toteutumista. Silloin HÄN on täysin läsnä heissä kaikissa, kun he saavuttavat jumalankaltaisen tilan.

Uskovat toivovat pääsevänsä osallisiksi tulevaisuuden maailman jumalallisiin voimiin.
Sen vuoksi he eivät tavoittele ainoastaan joitakin katoavia iloja.

Jumalalliset toiveet, jotka ovat universaaleja, kannustavat heitä saavuttamaan jumalankaltaisen tilan, tulemaan pyhiksi ja sen vuoksi he pyrkivät puhdistamaan elämänsä ja läpäisemään kaikki kiusaukset ja henkiset testit, joita heidän tielleen osuu. JUMALAN löytyminen itsestämme on toive jumalallisesta suuruudesta, jota tavoittelemme. Jumalalliset, universaalit toiveet ovat tärkeitä psykologisia välttämättömyyksiä ihmisen yrityksille ennustaa tulevaisuutta. Jopa silloin, kun ei ole mitään järjellisiä syitä toivoa, ihmisen täytyy jatkaa ja toivoa päättäväisesti ja vahvasti, ruokkien jumalallisia, universaaleja toiveita. Tällaiset jumalalliset, universaalit toiveet ovat hyvin luonnollisia silloinkin, kun ne eivät vaikuta oikeutetuilta. Erityisesti epäilijät ja materialistit pitävät toiveita lyhytkestoisina ja epätodellisina. On hämmästyttävää kuinka usein toivo on määritelty runoilijoiden ja joidenkin kirjoittajien toimesta lisänimillä kuten ”EPÄMÄÄRÄINEN”, ”VAPISEVA”, ”EPÄTOIVOINEN”, ”HARHAINEN”, ”HEIKKO”. Joskus termiä toivo käytetään sovinnaisella tavalla. Raamatussa sanotaan, että kyntäjällä täytyy kyntäessään olla toivoa, sillä toivo rikkaasta sadosta tekee työstä miellyttävämpää. Suurin osa jumalallisista ja universaaleista toiveista, joihin raamatussa viitataan, on jotain hyvin erilaista verrattuna pettäviin, lyhytkestoisiin toiveisiin, joita suurimmalla osalla ihmisistä on.

Verrattuna jumalallisiin ja universaaleihin toiveisiin, petollisia ja lyhytkestoisia toiveita ei voi pitää toivona. Tietyt antiikin ajan epäilevät ajattelijat eivät pitäneet jumalallisia ja universaaleja toiveita ilmaisuina joistakin hyveistä, vaan pitivät niitä joinakin väliaikaisina illuusioina. Apostoli Paavali antoi täsmällisen kuvauksen pakanoista sanoessaan, ettei heillä ole lainkaan toivoa.

Pääasiallinen syy tähän uskoon oli se, että hänen mielestään pakanat olivat ”VAILLA JUMALAA”. Siellä missä on vahvaa ja päättäväistä uskoa Jumalaan – joka toimii ja puuttuu joskus ihmeellisellä tavalla ihmisen elämään (tästä esimerkkinä synkronismit ja elämässämme tapahtuvat ihmeet) ja jonka voimme luottaa täyttävän lupauksensa – siellä universaalit, jumalalliset toiveet tulevat mahdollisiksi ja jopa välttämättömiksi. Tällainen jumalallinen, universaali toivo ei ole koskaan luonteesta johtuva asia, eikä se koskaan riipu siitä mitä ihminen omistaa, mitä hän voisi tehdä itsensä hyväksi, eikä siitä mitä joku toinen ihminen voisi tehdä hänen hyväkseen.

Esimerkiksi Avramin tilanteessa ei ollut mitään, mikä olisi oikeuttanut hänen Jumalallisen toiveensa siitä, että Sara synnyttäisi pojan, mutta kaikesta tästä huolimatta, kun hän uskoi hyvin vahvasti ja päättäväisesti JUMALAAN, tämä ihme tuli mahdolliseksi. Koska hän toivoi ja koska hän pystyi uskomaan ”TOIVOMAAN HYVIN VAHVASTI, YLI KAIKEN TOIVON”. Jumalallista, universaalia toivoa ei näin ollen voi erottaa vahvasta ja vankasta uskosta JUMALAAN. Seurauksena siitä kaikesta mitä JUMALA teki ihmisten puolesta menneisyydessä ja siitä mitä JUMALA edelleen jatkuvasti tekee, he jotka vahvasti uskovat Häneen, toivovat ja uskaltavat odottaa tulevaisuudelta paljon siunauksia, jotka ovat tässä hetkessä vielä näkymättömiä.

Kaikille niille, jotka uskovat hyvin päättäväisesti JUMALAAN ja rakastavat Häntä, kaikki mikä on hyvää ja mitä ISÄ JUMALA voi heille antaa, muuttuu todeksi. Heidän Jumalallinen, vahva ja jatkuva toivonsa on olemassa, kun he meditoivat JUMALAN toimia. JUMALAN avulla tapahtuva oma lopullinen pelastuksemme turvautuu jatkuvasti tällaiseen jumalalliseen toivoon. Vahva jumalallinen toivo ei koskaan ole kuin leija, joka nousee taivaalle ja joutuu mielivaltaisesti epävakaisten tuulten armoille, sillä toivo on ja pysyy ”USKOVAN SIELUN LUJANA JA VAHVANA ANKKURINA”, joka tunkeutuu syvälle ikuiseen ja näkymättömään maailmaan.

Vahvan ja lujan toivonsa vuoksi ihminen saavuttaa vakuuden ja suuren varmuuden, että hänen toivomistaan hyödyllisistä asioista tulee lopulta totta.

Jeesuksen jumalallisissa ja täynnä viisautta olevissa opetuksissa ei ole mitään selvästi määriteltäviä ja täsmällisiä viittauksia jumalalliseen toivoon. Silti Hän opettaa oppilaitaan olemaan koskaan pelkäämättä tulevaisuutta, sillä kun ihmiset rakastavat JUMALAA ja pyytävät Hänen apuaan, heidän tulevaisuutensa muotoutuu niin, että se on läheisesti yhteydessä heidän toiveisiinsa, aivan kuin he olisivat hyvän ja rakastavan isän käsissä. Jeesus myös neuvoo oppilaitaan toivomaan hyvin vahvasti ja odottamaan vastaanottavansa uudistuneen henkisen voiman JUMALALTA, joka antaa heille mahdollisuuden tehdä paljon ihmeitä, jopa suurempia kuin ne, joita Hän teki.

Monet JUMALAN tekemät ihmeet paljastivat Hänen voimansa historiassa ennen kuulumattomalla tavalla.

Kun pyydämme ja sitten tunnemme täysin itsessämme JUMALAN meille jokaiselle antaman inspiraation ja tuen, kaikki paniikki ja epätoivo katoaa. Kristillinen usko on pääasiallisesti lujaa ja vahvaa uskoa JUMALAAN. Tätä kaikkivoipaa JUMALAA, joka suuntaa uskonsa, rakkautensa ja toivonsa monille ihmisille, kutsutaan joskus ”TOIVON JUMALAKSI”, joka voi täyttää ilolla ja syvällä rauhalla kaikki, jotka uskovat Häneen ja rakastavat Häntä. Ihmiselle, joka vahvasti uskoo JUMALAAN, JUMALA on hänen Toivonsa, nyt ja ikuisesti.

Tämän vahvan, jumalallisen toivon olemassaolo tekee mahdottomaksi ihmisten tyytymisen vain lyhytaikaisiin iloihin. Tämä jumalallinen toivo toimii myös virikkeenä mitä tulee elämän puhdistumiseen. On hyvä huomata kuinka usein vahva jumalallinen toivo yhdistetään Uudessa Testamentissa ”KÄRSIVÄLLISYYTEEN” tai ”KESTÄVYYTEEN”. Tämä hyve (toivo) on hyvin erilainen kuin stoalaisten kestävyys, sillä se on varmasti yhteydessä jumalalliseen toivoon, joka oli tuntematon stoalaisille. Näiden paljastusten valossa ei ole ollenkaan yllättävä tosiasia, että vahva jumalallinen toivo mainittiin niin usein tärkeänä ilmiönä, joka liittyy JUMALAAN kohdistuvaan vahvaan uskoon. JUMALAAN uskovat sankarit ovat ainutlaatuisia johtotähtiä, jotka opastavat vahvaan ja jumalalliseen toivoon. Se tosiasia, että vahva toivo yhdistetään jatkuvasti rakkauteen ja vahvaan, lujaan uskoon, on myös merkittävä. Tämä kolmois-yhdistelmä uskon, vahvan jumalallisen toivon ja rakkauden välillä ei ole lainkaan sattumaa. Vahva jumalallinen toivo on täysin vapaa pienimmästäkin itsekkyydestä, mikä johtuu sen mystisestä yhteydestä loputtomaan rakkauteen. Ihminen ei toivo vastaanottavansa siunauksia vain itselleen, sillä samaan aikaan hän toivoo jakavansa nämä siunaukset toisten kanssa. Kun hän rakastaa läheisiään loputtomasti, ihminen toivoo hyvin vahvasti, että myös he saavat nauttia kaikista niistä ihanista lahjoista, joita hän tietää JUMALAN aina olevan halukas tarjoamaan. Vahva ja luja usko, jatkuva toivo ja loputon rakkaus ovat siten erottamattomia. Nämä kolme ovat kestäviä aarteita ja yhdessä toimiessaan ne muovaavat ihmisten elämäntavan täysin erilaiseksi.

Raamatullisen näkemyksen mukaan vahva toivo on yksi ihmisen kolmesta pääasiallisesta ja erottamattomasta hyveestä. Niin kuin olemme jo osoittaneet, vahva toivo on yksi kolmesta aarteesta, jotka kestävät. Jotkut meistä saattavat kysyä itseltään: Kestääkö toivo jopa meidän ikuisessa elämässämme? Vastaus tähän kysymykseen on: Kyllä, epäilemättä. Voimme olla varmoja siitä, että toivo kestää ikuisesti: mutta sillä ehdolla, että katsomme ikuisuutta viisaasti, ei jonain staattisena, paikoilleen jähmettyneenä ja muuttumattomana, vaan ikuisena autuaallisena tulemisena ja jatkuvana mukautumisena niihin lahjoihin, joita JUMALA valmistelee heille, jotka Häntä rakastavat.

Johdonmukaisesti voimme sanoa, että jumalallinen toivo on huomattava, hyödyllinen tila, jota me ilmaisemme kun aiomme ja toivomme jotain hyödyllistä, mikä on mahdollista tai mikä on toteutumassa. Jumalallinen toivo merkitsee aina sitä, että odotamme aktiivisesti, ruokimme lakkaamatta tiettyä aikomusta tai aspiraatiota ja luotamme siihen, että juuri se mitä toivomme toteutuu. Toisin sanoen vahva toivo vastaa selkeää ja päättäväistä aikomusta, jota ilmennämme vaikka vain salaisesti.

Vahva jumalallinen toivo perustuu aina siihen tosiasiaan, että kun uskomme vahvasti tiettyyn asiaan, joka on meille hyödyllinen ja edullinen, se toteutuu. Uskominen vahvasti ja jatkuvasti vahvan jumalallisen toivon etuihin, on hyvin tärkeää maailmassa, joka on tällä hetkellä yhä tietämätön ja jossa emme ole valmistautuneet ilmaisemaan täydellistä luottamusta kaikkeen, mitä Makrokosmos, jonka takana ISÄ JUMALA on, voi meille tarjota. Jumalallinen toivo vetää puoleensa sisäiseen maailmankaikkeuteemme salaperäistä jumalallista valoa. Erittäin vahvasti ja jumalallisesti ilmaistu toivominen voi auttaa hyvin paljon tiettyjä ihmisiä hyväksymään elämänsä ja jatkamaan sitä. Se voi auttaa heitä toimimaan erityisellä tavalla ja tukea heitä, kunnes he tulevat tietoisiksi omasta jumalallisesta luonnostaan ja valtavasta luomisvoimastaan, jota he voivat toteuttaa energian avulla.

TOIVO

TÄRKEÄ KRISTILLINEN HYVE, JOKA MEIDÄN TULISI HERÄTTÄÄ SISÄLLÄMME JA SAADA KASVAMAAN NIIN PIAN KUIN MAHDOLLISTA

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Motto: ”Rientäessämme henkistä polkua pitkin sen kaikkine vaiheineen, elävä aspiraatio seuranamme, on meille tavattomasti apua siitä, että ruokimme hyödyllisiä, voimakkaita ja jatkuvia toiveita, jotta rohkenisimme tulla juuri sellaiseksi mikä jokainen meistä todella on: JUMALALLISEKSI OLENNOKSI, JOKA LUOTIIN JUMALALLISEN ISÄN (JUMALAN) KASVOJEN JA SAMANKALTAISUUDEN MUKAISEKSI.”

Ehdotamme, että luette huolellisesti käsitteitä Ansio ja Toivo koskevat tekstit, ennen kuin luette tämän tekstin.

Toivo on sielumme tunnelin päässä lepattava pikkuruinen valo, kun kaikkialla ympärillämme on pimeää. Kirjailija Edmond Rostand sanoi: ”On ihanaa uskoa valoon, erityisesti yöllä!” Silloin, kun tunnemme itsemme yksinäisiksi, olemme sairaita ja hylättyjä, kärsimme hyvin paljon tai olemme hyvin surullisia, onnistumme pääsemään pois tästä syöveristä, mistä itsemme löydämme, koska pystymme pitämään yllä toivoamme. Ihmiskunta kehittyy kuin sitä ohjaisi tämä ainutlaatuinen näkymätön lippu, joka sijaitsee sielumme syvyyksissä ja vain koska miehet, naiset ja lapset eivät ole menettäneet toivoaan elämänsä kaikkein kauheimpina hetkinä. Aivan kuten herkkä yrtti, toivokin tarvitsee tiettyä huolenpitoa ja juuri tämän takia sitä täytyy jalostaa. Toivo on kuin pieni kukka autiolla planeetalla, jota Pikku Prinssi kastelee lakkaamatta, jotta se eläisi ja olisi välttämätön todistaja rakkaudelle. Ranskalainen kirjailija Anatole France sanoi: ”VAIN SILLOIN, KUN VAHVASTI USKOMME RUUSUIHIN, SAAMME NE KUKOISTAMAAN NOPEAMMIN.” Lujan, jatkuvan ja täynnä rakkautta olevan huomion avulla, jonka kohdistamme olentoihin, tilanteisiin, asioihin ja jopa itseemme – kehityksestä tulee hedelmällistä, edistyminen alkaa itää vähitellen ja Luomakunta alkaa taas kukkia kaikkialla ympärillämme. Vaikka päällisin puolin näyttäisi siltä, että toivo paremmasta elämästä riittää, niin huolimatta siitä kuinka vahvaa toivo on, yksinään se ei riitä. Sen lisäksi meidän täytyy osata rakentaa sellainen elämä, jota kaipaamme, joten meidän täytyy toimia sopivalla tavalla, emmekä saa lakata unelmoimasta ja kaipaamasta. Toisin sanoen tämä merkitsee sitä, että tiedämme kuinka voimme kehittää itseämme ja saada aikaan vallankumouksen itsessämme.

On hyvä oivaltaa, ettei elämässämme tapahdu mitään vahingossa; tästä ei ole poikkeuksia. Mitään tärkeää ei tapahdu vahingossa. Silloinkin, kun oivallamme tämän, satunnaisen tapahtuman takana on itse asiassa salaperäinen välttämättömyys. Kuuluisa raamatullinen sanonta sanoo: ”Auta itseäsi päättäväisesti ja peräänantamattomasti, ja Taivas (JUMALA) auttaa sinua.” Nämä sanat ovat täynnä totuutta ja viisautta. Yhdessä kirjoituksessaan kiinalainen viisas Lao Tse sanoo: ”10 000 ASKELEEN MATKA ALKAA AINA ENSIMMÄISELLÄ ASKELEELLA.” Toivon säilyttäminen tarkoittaa sitä, että pystymme aina ottamaan seitsemän askelta enemmän, kohtaamistamme esteistä ja vaaroista huolimatta. Itse asiassa toivo, jota ilmennämme, heijastaa myös luottamustamme elämään. Tämä sisäiseen terveyteen tähtäävä perustavanlaatuinen toimenpide koostuu siitä, että löydämme selvän ja kirkkaan tietoisuuden, joka auttaa meitä muuttamaan sisällämme yhä olevan vahingollisen energian hyödylliseksi energiaksi. Tätä varten on välttämätöntä, että pystymme aina selkeästi päästämään irti kaikista ristiriitaisista tilanteistamme, kaikista hyödyttömistä hourekuvistamme ja kaikista ruokkimistamme hirviöistä, ja sitten tarkastelemaan kaikkea tätä jumalallisesta, luovasta ja hyödyllisestä näkökulmasta käsin. Kun pystymme tähän voimme huomata, että toivo sointuu oikein hyvin yhteen ENNAKOLTA ODOTTAMISEN kanssa. Meidän täytyy myös muistaa, että vahva, jatkuva ja elähdyttävä toivo täytyy jakaa.

Se on yksi kaikkien ihmisten sisälle kätketyistä aarteista ja sen vuoksi on tärkeää, että opimme ja löydämme sen tässä ja nyt, niin nopeasti kuin mahdollista. Vahvan ja jatkuvan toivon ilmentäminen tarkoittaa myös sitä, että kykenee hymyilemään.

Aforismeja ja ajatuksia

*Useimmiten ihmiset tuntevat itsensä yksinäisiksi, koska he rakentavat paksut vankilan muurit ympärilleen sen sijaan, että rakentaisivat ihania kommunikaation siltoja. Suurin epäonni, joka meitä voi kohdata on se, ettemme koskaan ole hyödyllisiä kenellekään. Kaikkein traagisin elämä on sellainen, joka ei palvele mitään hyvää. Tarpeeton elämä ennakoi kuolemaa. Yritä päivä päivältä tulla yhä rikkaammaksi mitä tulee iloa tuottaviin keinoihin, joita tarjoat anteliaasti muille. Jos tiettynä hetkenä huomaat, että elämästäsi puuttuu jotain olennaista, oivalla niin pian kuin mahdollista, ettet ole suunnannut huomiotasi niin korkealle kuin mahdollista kohti tähtiä, etkä ole vielä löytänyt Jumalaa, Joka odottaa kärsivällisesti tapaamistasi sielusi salaperäisiin syvyyksiin kätkeytyneenä. Jos uskot jumalalliseen hyvyyteen, nöyrään ja ylevään hyvyyteen, aarre jonka jätän teille, on se hyvä mitä minulla ei ollut aikaa tehdä, vaikka olisin halunnut Jumalan avulla tehdä. Hyvää riittää teille jokaiselle ja te voitte jakaa sitä tästä päivästä lähtien. Siten tulette suureksi iloksenne huomaamaan, että suuren osan siitä hyvästä ja onnellisuudesta, jota tarjoatte toisille, te tarjoatte samanaikaisesti itsellenne. Voitte tehdä tämän saman ikuisen rakkauden aarteen suhteen. Huomaatte välittömästi, että jokainen rakkauden aalto, jonka annatte toisille, on samaan aikaan teidän ja säilyy ikuisesti omananne.

*”Te huomiotta jätetyt nerot, jotka jäitte varjoon ja jopa hukuitte kyyneliin. Te jalot sielut, joita ei arvostettu teidän oikean arvonne mukaisesti. Te lapset, joita vanhempanne eivät hyväksyneet. Te viattomat maanpakolaiset, kaikki te, jotka tulitte elämään vaikeuksien kautta ja te, jotka löysitte kaikkialta vihamielisiä, kylmiä kasvoja ja jäätyneitä sydämiä, eikä kukaan kuunnellut teitä, älkää koskaan valittako! Jokainen teistä voi tuntea loputtoman ylenpalttisen ilon sillä hetkellä, jolloin sydän täynnä rakkautta avautuu teille, kun joku kuuntelee teitä ja saatte osaksenne tarkkaavaista ja ystävällistä huomiota. Vaikka vain yksikin sellainen päivä saa katoamaan kuin taikaiskusta kaikki onnettomat päivät, joita teillä on ollut sitä ennen…”

*Kirjailija Ullman sanoi: ”On mahdollista olla ja pysyä aina nuorena. Nuoruus ei ole vain tietty ajanjakso elämässä, vaan ennen kaikkea jatkuva ja ihana mielentila (tai toisin sanoen mielen salaperäinen resonanssiprosessi hienovaraisten hyödyllisten nuoruuden energioiden kanssa, niin kuin me joogit sen sanoisimme).

Se on korkeamman voimakkaan tahdon ihanaa vaikutusta ja luovan mielikuvituksen ihailtava ominaisuus. Se on suunnaton, hyödyllinen ja intensiivinen tunne sekä rohkeuden täydellinen voitto pelokkuudesta. Se on melkeinpä vastustamaton kutsu salaperäiseen seikkailuun, sen sijaan että valitsisi mukavuuden tarjoaman lämmön ja tyhmät ennakkoluulot. Et koskaan tule vanhaksi vain koska olet elänyt tietyn määrän vuosia.

Tulet vanhaksi, kun et enää uskalla rakastaa intensiivisesti ja loputtomasti. Tulet vanhaksi, kun pelkuruutta osoittaen hylkäät jumalalliset ja ylevät ihanteet, ja kieltäydyt pyrkimästä niitä kohti täynnä innokkuutta. Vuosien kuluminen saa ihosi rypistymään. Luihu kieltäytyminen korkeimmista ihanteista aiheuttaa väistämättä sielusi rypistymisen. Kaikki vähäpätöiset kurjat kiinnostuksemme, jotka hallitsevat meitä, kaikki epäilykset, pelot ja epätoivo ovat salakavalia vihollisiamme, jotka vähä vähältä painavat meitä alaspäin ja saavat meidät vajoamaan kohti maata, pakottaen meidät muuttumaan pölyksi ja jätteeksi jopa ennen kuin kuolemme. IKUISESTI NUORENA SÄILYY VAIN IHMINEN, JOKA RAKASTAA JATKUVASTI JA LOPUTTOMASTI, JA JOKA ON SUURI KYSELIJÄ. HÄN IHMETTELEE LAKKAAMATTA JUMALAN HÄNELLE PALJASTAMIEN MYSTEEREIDEN EDESSÄ JA LÖYTÄÄ EKSTAASISSA MYSTEEREITÄ SIELTÄ MISSÄ TOISET IHMISET EIVÄT NÄE MITÄÄN IHMEELLISTÄ, MIKÄ JOHTUU HEIDÄN TYPERYYDESTÄÄN JA ERISTYNEISYYDESTÄÄN. Sellainen ihminen on kuin hyvin utelias ikuinen lapsi, joka kyselee itseltään ja muilta: ’miksi tämä tapahtuu?’ Hän saa aikaan JUMALAN avulla ihania tapahtumia optimistisen, luovan ja vahvan mielensä avulla, ja hän löytää aina uusia ilon aiheita jumalallisesta elämän leikistä. Hän mietiskelee hyvin tarkkaavaisesti kaikkia samanaikaisuuksia, synkronismeja, joita ilmenee aika ajoin hänen elämässään ja saa selville niiden salaiset merkitykset ymmärtäen myös, että kaikki tämä on vuoropuhelua ISÄ JUMALAN ja hänen itsensä välillä. Hän tietää, että todellisuudessa olet yhtä vanha kuin ikuinen rakkautesi sekä luja ja horjumaton luottamuksesi JUMALAAN. Hän on jo havainnut, että itse asiassa olet yhtä vanha kuin eristäytyneisyytesi, epäluulosi ja epäilyksesi. Hän tietää erittäin hyvin, että kieroutuneet tuomitsevat aina kaikki toiset ihmiset oman kieroutuneisuutensa mukaisesti. Hän tietää, että sekä kauneus että rumuus ovat katsojan silmissä. Hän tietää, että on mahdollista pysyä aina nuorena niin kauan kuin on ikuisesti rakastunut, parantumaton romantikko, rakastaa mittaamattomasti, on täynnä esimerkillistä hyväntahtoisuutta, iloinen, täynnä viattomuutta, puhdas, herkkä, hellä ja vastaanottavainen. Hän tietää, että on mahdollista olla tulvillaan onnellisuutta kymmeniä kertoja päivässä, kun on ja pysyy avoimena kaikelle mikä on hyvää, kaunista, suurta, totta, ylevää, kohottavaa ja jumalallista. Hän tietää, että vaikka elää maassa, on mahdollista olla samaan aikaan salaperäisessä paratiisissa silloin, kun on lakkaamatta vastaanottavainen sydämen salaperäiselle äänelle, ikuisen arvoitukselliselle kutsulle ja kaikille JUMALALTA tuleville salaperäisille viesteille. Ja jos jonain päivänä annat saatanan houkutella itseäsi ja sydäntäsi puree silloin kateus, pahuus, pessimismi ja sen perustaksi tulee lopulta pikkuhiljaa kyynisyys, epäilys tai ilkeys, koska et välittänyt näistä täynnä viisautta olevista ohjeista, käänny välittömästi JUMALAN puoleen ja ano Hänen armoaan jäätyneelle, eristäytyneelle, vanhalle sydämellesi! Tee sitten välittömästi lakkaamattomia ponnisteluja, jotta JUMALA kääntäisi kasvonsa sinun puoleesi.”

*Vain viisas tietää, ettei vain maailma tarvitse muutosta, vaan ennen kaikkea meidän täytyy muuttaa oma itsemme täysin ja syvästi. On paljon ihmisiä, jotka ihmettelevät mistä tämä uusi ja syvästi muuttunut jumalankaltainen ihminen tulee? Jokaisen meistä täytyy välittömästi ymmärtää, ettei hän ilmesty jostain ulkopuolelta. Jokaisen miehen ja jokaisen naisen, joka lukee näitä rivejä juuri nyt, täytyy välittömästi oivaltaa, että tämä syvästi muuttunut ja vallankumouksellinen ihminen täytyy jokaisen itse löytää omasta sisäisestä maailmankaikkeudestaan. Niin kuin raa’asta metallista poistetaan työlään prosessin kautta puhdas metalli, joka ei sisällä yhtään sintteriä, muuta itsesi ja tuo sitten välittömästi päivänvaloon tämä odottamaton ihminen. Täydellinen shaktin tilan herääminen naisessa, ja vastaavasti viran tilan herääminen miehessä, edustaa hyvin tärkeää vaihetta tämän uuden ja muuttuneen persoonan esiin tuomisessa. Siten jokaisesta naisesta ja jokaisesta miehestä voi tulla ihailtava ja ihmeellinen esimerkki toisille.

Jotta kaikki tämä voisi toteutua, on välttämätöntä tuoda päivänvaloon niin pian kuin mahdollista tämä uusi ihminen, joka jokaisella on piilossa omassa sisäisessä maailmankaikkeudessaan. Tätä varten on välttämätöntä, että kaikki toivovat hyvin vahvasti ja uskaltavat, niin pian kuin mahdollista, tulla sellaisiksi, joita todella ovat. Älkää menettäkö tätä mahdollisuutta vaan toimikaa tässä ja nyt, kun teillä on käytettävissänne koko elämä ja paljon kykyjä, joita JUMALA on teille antanut tullessanne maailmaan tiettyä tarkoitusta varten moninkertaistaaksenne ne. Jokaisessa ihmisessä on ihailtavia mahdollisuuksia, odottamattomia ansioita, hämmästyttäviä kykyjä ja lahjoja, jotka ovat jo puhjenneet kukkaan. Initioidut pystyvät näkemään kaikki sisäisessä maailmankaikkeudessanne olevat nuput, jotka odottavat kukkaan puhkeamistaan.

*Löydä niin pian kuin mahdollista tuo suunnaton luova voima, joka on kätkeytyneenä seksuaalisen potentiaalisi jokaiseen pisaraan. Käytä nuoruuttasi hyvin viisaasti, jotta sinusta tulisi esimerkki muille ja yritä saavuttaa minuutti minuutilta ansaitsemasi ainutlaatuinen onnellisuus. Tätä varten on välttämätöntä lausua lakkaamatta: ”SIIHEN TOSIASIAAN NÄHDEN, ETTÄ JUMALA ON KANSSANI JA AUTTAA MINUA KUN PYYDÄN HÄNEN APUAAN TÄYNNÄ RAKKAUTTA JA NÖYRYYTTÄ, ON VAIN MINUSTA ITSESTÄNI KIINNI SAADA KAIKKI TÄMÄ KÄYMÄÄN TOTEEN, JOTTA MINUSTA TULEE ELÄVÄ ESIMERKKI, JOTA IHMISKUNTA TARVITSEE HYVIN PALJON.” Tämän jälkeen on välttämätöntä toimia täynnä innostusta.

*Se, mikä vaikuttaa ensi näkemältä mahdottomalta, saavuttamattomalta ja sellaiselta mitä ei vielä voi toteuttaa, auttaa meitä ylittämään rajamme, ylevöittää meitä, muuttaa meidät, parantaa aspiraatiotamme ja toimii meille valona.

*Jumalallinen, universaali ja jatkuva toivo on myös salaperäinen resonanssiprosessi, joka jatkaa olemassaoloaan omassa sisäisessä maailmankaikkeudessamme. Tällainen toivo ravitsee sieluamme ja tarjoaa meille hienovaraisia energioita, jotka auttavat meitä muuttumaan yhä nopeammin. Kaikki se, mitä jokainen meistä kutsuu taivaalliseksi maailmaksi, edellyttää että ensinnäkin meidän täytyy aloittaa ja herättää, luoda ja aktivoida seuraavat ominaisuutemme: luova ajattelu, rakentava mielikuvitus, innokkuus, hyödylliset aikomukset, tahto, loputon rakkaus, hurmaava sensuaalisuus, elämän ilo, virkistävä huumori ja jumalalliset universaalit toiveet. Kaikista näistä ominaisuuksista sekä myös kaikesta muusta ihanasta sisällämme, täytyy tulla tämä taivaallinen maailma, joka kukoistaa sisäisessä maailmankaikkeudessamme. Kun jätämme tämän maailman lopullisesti niin sanotun kuoleman kautta, emme voi ottaa mukaamme toiseen maailmaan mitään muuta, kuin kaikki hyvät ja pahat kokemuksemme, joita olemme keränneet. Viisaat sanovat, ettei koko elämä ole minkään arvoista sellaisen ihmisen tapauksessa, joka jättäessään tämän maailman ei ole oivaltanut eikä täysin herättänyt itsessään tätä sisäistä taivaallista maailmaa.

Herätä TÄSSÄ ja NYT omassa sisäisessä maailmankaikkeudessasi tämä taivaallinen maailma ja voit olla varma siitä, että jättäessäsi tämän maailman lopullisesti, voit astua toisessa maailmassa oleviin taivaallisiin valtakuntiin. Tämä on yksi Jeesuksen viisaiden sanojen salaisista merkityksistä, kun Hän sanoi: ”MAALLISEN ELÄMÄSI AIKANA SINUN TULISI KERÄTÄ PYSYVIÄ AARTEITA TAIVAASEEN.”

*Edessäsi seisova voimakas tammi, joka täyttää taivaan ja herättää olemuksessasi elävää ihailua, syntyi pienen pienestä terhosta. Kymmenen kerroksen kortteli on alkanut valmistua sinä hetkenä, jolloin peruskivi laskettiin. Kymmenen tuhannen kilometrin pituinen hedelmällinen kävelymatka alkaa aina siitä ensimmäisestä askeleesta, jonka astumme talostamme ulos.

*Kaikesta huolimatta tämä maa on olemassa sinua varten ja se ilmenee sinulle niin kuin sinulle on ominaista se nähdä. Sinä olet se, jota varten aurinko ja kuu, tähdet ja kaksitoista eläinradan tähtikuviota, leijuvat yläpuolellasi ja loistavat sinulle taivaalta.

Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus sekä salaperäinen, taianomainen ja paratiisimainen, ovat olemassa lakkaamatta myös sinua varten. ISÄ JUMALA, joka syleilee sinua loputtomasti ja kuolemattomuuden tila, jonka myös sinä voit saavuttaa, ovat olemassa TÄSSÄ ja NYT jopa sinua varten.

*Loputon rakkaus on paljon voimakkaampaa kuin väkivalta. Rytmikkäästi putoavat vesipisarat ovat lopulta paljon voimakkaampia kuin basaltti. Kiltteys ja hellyys ovat paljon voimakkaampia kuin kovuus.

*”JEESUS SANOI: ÄLKÄÄ MUREHTIKO ELÄMÄSTÄNNE. ÄLKÄÄ HUOLEHTIKO SIITÄ, ETTEI TEILLÄ OLE SYÖTÄVÄÄ. ÄLKÄÄ TURHAAN HUOLEHTIKO KEHOSTANNE. ÄLKÄÄ MUREHTIKO, ETTEI TEILLÄ OLE MITÄ PUKEA YLLENNE. KATSOKAA VIISAASTI TAIVAAN LINTUJA; NE EIVÄT KYLVÄ, NE EIVÄT KORJAA SATOA, NE EIVÄT KERÄÄ MITÄÄN LATOIHIN. SIITÄ HUOLIMATTA TAIVAALLINEN ISÄMME RUOKKII NE JOKA PÄIVÄ! KUKA TEISTÄ VOI LISÄTÄ UUDEN PÄIVÄN ELÄMÄÄNSÄ, KUN ANTAA ITSENSÄ MYRKYTTYÄ HUOLILLA JA MURHEILLA? LAKKAA HUOLEHTIMASTA HUOMISESTA, SILLÄ HUOMINEN PITÄÄ KYLLÄ HUOLEN ITSESTÄÄN JA SIITÄ, ETTÄ KAIKKI ON NIIN KUIN PITÄÄ. JOKAISELLE PÄIVÄLLE, JONKA ELÄMME TÄSSÄ HETKESSÄ, RIITTÄÄ OMAT MURHEENSA, KOETTELEMUKSENSA JA OPPILÄKSYNSÄ.”

*Monien meistä tulisi oivaltaa, että jos olisi välttämätöntä aloittaa elämänsä uudelleen alusta, meidän tulisi ilmaista pyrkimyksiä, unelmia ja ihanteita, jotka ovat miljoonia kertoja suurempia kuin ne, joita ennen ilmaisimme. Jokaisen meistä tulisi havaita niin pian kuin mahdollista, TÄSSÄ ja NYT, että elämä niin kuin JUMALA sen suunnitteli, on rajattomasti kauniimpi, salaperäisempi ja suurempi kuin kukaan meistä voisi uskoa kaikkein inspiroivimmissa ja paratiisinkaltaisissa unissaan, mitä meillä koskaan on ollut.

*Herättämällä ja vahvistamalla itsessämme tarpeeksi rohkeutta, optimismia ja jumalallisia toiveita, sekä rakastamalla usein intensiivisesti, syvästi ja loputtomasti, emme enää tunne pelkoa, sillä pelko halvaannuttaa meidät ja usein tappaa mielemme ja olemuksemme. Pelko ja kaikenlaiset pelkuruudet saavat aikaan sisäisessä maailmankaikkeudessamme pienen kuoleman, joka sitten vähitellen johtaa pienenemiseemme ja lopulta täydelliseen katoamiseen. Herättämällä rohkeutemme täysin ja vahvistamalla sitä olemuksessamme, voimme kohdata kaikki pelkomme kunnolla. Kun rohkeuden salaperäinen energia on meissä riittävän vahva, voidaan kaikki pelot poistaa kuin taikaiskusta, välittömästi. Kun kaikki pelkomme on poltettu lähes välittömästi vahvan älykkyytemme tulessa, voimme todella ymmärtää, kuinka oli mahdollista, että älykkyytemme vielä uinuessa, hirviöt ilmenivät. Sen jälkeen, kun kaikki pelkomme on poistettu, voimme kääntää sisäisen silmämme, AJNA CAKRAN, kohti niitä polkuja, joita pitkin pelot tulivat luoksemme ja oivaltaa, että siellä mistä ne tulivat, ei ole enää mitään jäljellä. Ei mitään muuta kuin voittomme kaikista peloistamme.

*Tantrisen polun syleileminen vahvan aspiraation inspiroimana merkitsee varsinkin alussa sitä, että unelmoimme ja vahvistamme unelmia, jotka vaikuttavat ensi näkemältä mahdottomilta. Tämä edellyttää sitä, että ylitämme yhä useammin kaikki rajoituksemme. Tämä edellyttää, että hehkumme alun mahdollisessa luovassa olotilassa. Tämä edellyttää, että ylläpidämme aina yhteyttä ikuiseen alkuhetkeen. Tämä edellyttää, että antaudumme kohoten kohti salaperäisiä horisontteja ja maailmoja, joista toiset eivät edes uskalla unelmoida. Tämä edellyttää, että rakastamme usein loputtomasti. Tämä edellyttää, että rakastamme yhä enemmän, vaikka meistä vaikuttaisi siltä, että se on liikaa. Tämä edellyttää, että uskaltaa ja oivaltaa täysin kaiken, mikä on ihanaa ja kohottavaa, ja josta toiset eivät edes uskalla unelmoida. Tämä edellyttää, että pyrkii todella vahvasti saavuttamaan ihanat ja autuaalliset maailmat, jotka toisista vaikuttavat luoksepääsemättömiltä. Tämä on tantrikon innoittavaa etsintää, joka inspiroi häntä saavuttamaan tähdet muuttamalla hedelmällisiksi kaikki elämän hänelle anteliaasti tarjoamat mahdollisuudet. Tantrikolle, jota inspiroi vahva, ylevä ja pohjaton uteliaisuus, aika ei merkitse mitään, kun hän kokee äkillisesti hetkiä, jolloin ikuisuus paljastuu hänelle kaikessa paratiisimaisuudessaan ja sanoinkuvaamattomassa loistossaan. Hänessä ei ole sijaa epätoivolle, sillä hänen jumalallinen toivonsa on suunnaton. Pitämällä hallussaan jättiläismäistä energiaa, hän pystyy aina taistelemaan ja voittamaan kaikki vaikeudet ja vastoinkäymiset. Siten hänestä tulee legendaarinen sankari silloinkin, kun täynnä vaatimattomuutta ja nöyryyttä, hän ei pidä itseään sellaisena. Keskellä kaikkia taisteluja, joita hänellä on pahuuden voimien kanssa, hän on ja pysyy täynnä optimismia ja iloa, ja hänen sydämensä on rauhallinen.

Hän ei ole koskaan onneton, sillä hänen olemuksensa palaa jatkuvasti kuin soihtu, silloinkin kun ihmisten, jotka aloittivat samalla polulla kuin hän, liekit ovat sammuneet tai ne tuskin enää lepattavat. Hän on jatkuvasti jalon ihanteensa inspiroima, mikä auttaa häntä saavuttamaan kaiken, mikä toisista vaikuttaa ilmeisen saavuttamattomalta: ylitsevuotavan mysteerin, jossa ISÄ JUMALA on olemassa ja paljastuu hänelle.

*Jos koskaan tunnet olosi surulliseksi, hylätyksi ja yksinäiseksi, huolimatta siitä missä päin maailmaa olet, sulje silmäsi ja keskitä huomiosi hyvin päättäväisesti salaperäiseen keskukseen sydämessäsi (ANAHATA CAKRAAN). Pyydä sitten hartaasti täynnä nöyryyttä ja toivoa ISÄ JUMALAA auttamaan sinua. Odota sitten tyynesti niin saat huomata, kuinka uusi energia leviää olemukseesi ja uudistaa sinut. Täytä sitten jokainen solusi tällä JUMALAN rakkauden euforisella energialla, totuttele sitten herättämään ja vahvistamaan itsessäsi tätä loputonta energiaa, joka tulee ISÄ JUMALALTA ja yritä havaita, että tämä tila tarjoaa sinulle myös ihanaa henkistä energiaa, jota on saatavillasi koko ajan. Mietiskele transfiguroivalla tavalla valoa, jota mietiskelet taivaan tähdissä yöllä ja yritä ladata olemuksesi henkisellä energialla, jota aurinko tarjoaa ja on anteliaasti tarjonnut maapallolle jo miljoonien vuosien ajan.

*Ruoki jumalallisia toiveita sisäisessä maailmankaikkeudessasi, jotta tulisit oman elämäsi inspiroituneeksi runoilijaksi. Rohjetkaa vetää näkökenttäänne niin paljon sinistä kuin mahdollista ja vahvistakaa hienovaraisen sinisen virtausta aurassanne. Rohjetkaa vetää ihanaa onnellisuuden vaaleanpunaista sydämiinne ja antakaa hienovaraisen vaaleanpunaisen virtauksen kasvaa aurassanne, jolloin on mahdollista tarjota myös muille osa suuresta onnellisuudestanne. Rohjetkaa herättää ja vahvistaa kaunista oranssia väriä kaikissa puhtaan, intensiivisen ja kohottavan nautinnon sensuaalisissa, virkistävissä kokemuksissanne ja näin kasvatatte hienovaraista oranssia virtausta aurassanne, mikä vahvistaa elämän iloa olemuksessanne. Rohjetkaa houkutella yhä enemmän keltaista olemuksenne mikrokosmokseen virkistävällä ja tarttuvalla naurulla, joka muuttaa ihmeellisesti vallitsevaa sisäistä värähtelyänne. Tämä voi vahvistaa aurassanne hienovaraista keltaista virtausta, joka samaan aikaan harmonisoi hienovaraista voimakeskusta MANIPURA CAKRAA. Mutta ennen kaikkea, rohjetkaa rakastaa pelottomasti ja mittaamattomasti, kun rakkaus herää teissä yllättäen ja saa siten hienovaraisen kardinaalin punaisen virtauksen kasvamaan ja vahvistumaan aurassanne. Antakaa uudistuneelle hellyydelle mahdollisuus ilmentyä pysyvästi jokaisessa eleessänne. Rohjetkaa kiittää ISÄ JUMALAA täynnä nöyryyttä ja kiitollisuutta kaikesta, mitä Hän teille joka päivä tarjoaa.

Kun teissä on jo herännyt välttämätön puhtauden ja viattomuuden tila, saatte joka kerta huomata kuinka JUMALA vastaa teille ja täyttää olemuksenne päästä varpaisiin laskeutuvalla salaperäisellä, euforisella ja ylitsevuotavalla väristyksellä. Tekemällä näin monta kertaa päivässä, houkuttelette auraanne perustavanlaatuista hienovaraista kirkasta valkoista valoa ja saatte sen virtauksen samalla kasvamaan ja vahvistumaan. Kiinnittäkää myös erittäin paljon huomiota kaikkiin eleisiinne. Älkää koskaan unohtako paljastusta, jonka enkelit antoivat unkarilaiselle naiselle Gitta Mallaszille: ”Kiinnitä suurta huomiota kaikkiin eleisiisi ja yritä oivaltaa, että itse asiassa jokainen eleesi vaikuttaa pian sen jälkeen ja saa aikaan joitakin vastaavia salaisia resonanssiprosesseja ihmisissä. Jopa heikko tai vakava ele saa aikaan vaikutuksia, jopa huvittava tai huoleton ele saa aikaan vaikutuksia. Jokainen ele toimii silloinkin, kun et ole siitä tietoinen. Jopa raivoisa ele tai villi tai aneeminen ele, jopa pehmeä ele tai ele täynnä hellyyttä, toimii. Kun ihminen toimii, ehdottomasti kaikki, ihan jokainen ele, vaikuttaa salaperäisellä tavalla. Ole erityisesti hyvin tarkkaavainen, kun tietyllä hetkellä tunnet ISÄ JUMALAN puhuvan kauttasi, ja erityisesti silloin, toimi. Spontaani, jopa lämmin hymy saa seitsemän sielua loistamaan ja kukoistamaan. Tietäessäsi kaiken tämän ole tarkkaavainen ja pidä huolta siitä, että melkein jokainen eleesi on jumalallinen, vapauttava ele.”

*Kun olet täynnä jumalallista toivoa, analogisesti sanottuna, olet kuin kaunis kuusi ja myös pysyt sellaisena, olet kuin oksa, neulanen, metsän puu. Silloin kukkiva sydämesi näkee itsensä ja mietiskelee itseään kaikessa siinä, mitä se tarjoaa elämälle siitä super-yltäkylläisyydestä, jota se vastaanottaa JUMALALTA juuri niin kuin puu, joka ylittää varjonsa ja kohoaa kohti aurinkoa. Yhteytä olemukseesi aina identifioitumiseen saakka kaikki salaperäiset, paratiisinomaiset tuulet, jotka sieppasit oksillasi. Kaipaa lakkaamatta kehosi jokaisella solulla niin kuin puun lehdet pyrkivät ahneesti kohti aurinkoa.

*Yö ei ole koskaan absoluuttinen, ei vaikka muilla olisi taipumus ajatella näin. Ihmiselle, jolla on vahva toivo, on aina olemassa valonsäde. Vain ihmiselle, joka toivoo ja elättää tällä tavalla jumalallisia odotuksia, on aina olemassa säteilevä ikkuna, joka aukeaa. Hänelle, joka vahvistaa jumalallisia odotuksia, on aina olemassa ylevöittävä unelma ja pyrkimys. Hänelle on olemassa hyvää tekevä toive, joka täyttää sisäisen tyhjyyden tai toteuttaa ihanan välttämättömyyden; vain hänelle on olemassa valtava nälkä, joka täytyy tyydyttää; vain hänelle, jolla on vahva toivo sielunsa syvyydessä, ilmestyy oikealla hetkellä antelias sydän, ojennettu käsi, anteliaasti avautuvat sormet, välittävät ja täynnä lämpöä olevat silmät. Ja niin alkaa elämä, jossa nautimme täysin kaikesta, jonka jaamme tai joka jaetaan kanssamme. Kasvoillemme ilmestyy silloin toteutuneen toivon hymy.

*Huolimatta siitä kuinka vaatimattomalta ja mitättömältä elämäsi sinusta vaikuttaa, yritä kohdata se rohkeasti, optimistisesti ja elää sitä täysillä, jopa kiihkeästi, kehittäen itsessäsi elävää uteliaisuutta ja seikkailun janoa. Älä koskaan yritä vältellä elämän ihania kokemuksia. Koeta ymmärtää, että kun solvaat elämää, todistat tyhmyytesi. Vaikka et oivaltaisikaan sitä tällä hetkellä, elämä ei ole koskaan pahaa; sillä kaikissa olosuhteissa, joissa syytät elämää, sinä itse asiassa vain projisoit oman turmeltuneisuutesi ja pahanilkisyytesi siihen. On ristiriitaista, että erityisesti rikkaista ihmisistä elämä vaikuttaa usein lattealta, yksitoikkoiselta ja köyhältä. Se, joka katsoo vain auringossa olevia pilkkuja, haluten vain arvostella, löytää arvosteltavaa jopa Taivaasta. Viisas sanoo: ”VIISAS TUNTEE OLONSA HYVÄKSI JOPA HELVETISSÄ. MUTTA TYHMÄ KÄRSII JOPA SILLOIN, KUN HÄN ON TAIVAASSA.”

Ole täynnä universaalisti paikkansapitäviä jumalallisia toiveita ja rakasta elämää huolimatta siitä, kuinka köyhä olet materialistisessa mielessä. Älä unohda että: ”HÄN, JOKA ON KÖYHÄ ALEMPIEN, HYÖDYTTÖMIEN TOIVEIDEN SUHTEEN, ON RIKAS TYYTYVÄISYYDESSÄ JA VOI HELPOSTI TULLA ONNELLISEKSI.” Kun paratiisi on kerran herätetty sisäisessä maailmankaikkeudessamme, ei mikään eikä kukaan voi ottaa meitä pois tästä Paratiisista ja voimme kokea intensiivistä, syvää onnellisuutta. Meillä voi olla hämmästyttäviä, intohimoisia ja kohottavia kokemuksia, vaikka olisimme köyhien ihmisten turvapaikassa. Aurinko heijastuu päivänkoitteessa maagisesti sekä turvapaikan ikkunoihin että miljonäärin todellisen luksushuvilan valtaviin ikkunoihin.

Kun kevät tulee, lumi sulaa yhtä kauniisti jokaisen oven edestä. Ihminen, joka oivaltaa tämän, ja on täynnä tyyneyttä ja tyytyväisyyttä, kykenee kokemaan paljon harvinaista täyttymystä ja tuntee myös onnellisuutta, tyydytystä ja iloa, jotka ovat läheisesti yhteydessä niihin ajatuksiin, joita hän ilmentää huolimatta siitä, asuuko mökissä vai unelmiensa palatsissa.

*Olemuksessamme on erityislaatuinen voimakas kokemus, joka manifestoi itseään lakkaamatta sekä silloin, kun teemme hyviä tekoja että kaikkein mitättömimpien päivittäisten tilojen ja tuntemusten aikana. Lisäksi joinakin etuoikeutettuina hetkinä olemuksessamme ilmenee ekstaattisia välähdyksiä mystisen Ikuisuuden todellisuudesta.

Joskus ilmenee tiloja, joista nautimme sopusoinnussa ISÄ JUMALAN arvoituksellisen, valtavan, valtamerenkaltaisen ja salaperäisen ilon kanssa. Kun tunnemme pysyvästi olevamme JUMALAN syleilyssä, me poikkeuksetta oivallamme, ettemme koskaan ole yksin. Rakastaessamme täysillä ja ilman rajoja, kokiessamme euforisia ja ylitsevuotavia rakastuneen ekstaasin tiloja ja nauttiessamme kaikesta, mikä on kaunista sekä ympärillämme olevissa ihmisissä että luonnossa; havaitsemme salaperäisen sopusoinnun avulla samoja tiloja, jotka ovat värittyneet sadoilla miljardeilla sävyillä niiden ihmisten toimesta, jotka elivät edellisten vuosisatojen aikana tai elävät täällä ja nyt, nykyhetkessä. Kaikki nämä seikat antavat meidän nauttia täysin universaalista, kosmisesta elämästä, jonka haluamme jakaa toisten kanssa JUMALAN avulla. Kaikki tämä paljastaa meille jumalallisen elämän hämmästyttäviä mysteerejä ja saa meissä aikaan syvää ja ylitsevuotavaa ihmetystä. Sellaisten ihmisten tapauksessa, jotka ovat saavuttaneet joitakin henkisten taitojen tasoja, elämä vaikuttaa olevan hyvin kaunista ja täynnä kiehtovia mysteerejä. Se paljastuu meille ollen täynnä merkityksiä ilmeisessä absurdiudessaan. Sille, joka on saavuttanut viisauden, elämän jokaisella aspektilla on merkityksensä ja missä toiset näkevät vain sattuman tai yhteensattuman, viisas mietiskelee salaperäistä välttämättömyyttä. Synkronismit, joita ilmenee sekä hänen elämässään että toisten ihmisten elämässä, paljastavat hänelle salaperäisiä merkityksiä, jotka saavat hänet löytämään arvoituksellisen vuoropuhelun, jota JUMALA käy jumalallisessa leikissään koko luomakunnan kanssa. Kokemiensa valaistumisen tilojen avulla hän havaitsee, että kaikki, ilman poikkeusta, heijastuu hänen sisäiseen maailmankaikkeuteensa täydellisessä yhteydessä universaaliin elämään, joka tavalla tai toisella aina muodostaa täydellisen kokonaisuuden.

Hän huomaa, että hylätessämme itsepintaisesti sen, mikä on hyvää ja välttämätöntä tai halutessamme päästä eroon tietyistä, itse asiassa olennaisista ja jumalallisista elementeistä, syleillessämme vain alempia ja itsekkäitä nautintojamme ja antaessamme periksi oikuille ja sille, mikä on katoavaa, antaessamme tietyn elämän aspektin hallita liikaa toisen aspektin vahingoksi tai torjuessamme tyhmästi ja sinnikkäästi tietyn olennaisen jumalallisen aspektin, me pilaamme samaan aikaan oman olemuksemme ja elämästämme todellakin tulee absurdia. Varsinkin kun kokonaisuuden jumalallinen harmonia menetetään, kaikesta tulee meille sattumanvaraista.

*Elätä jatkuvasti jumalallisia ja voimakkaita toiveita. Älä koskaan ohita tilaisuutta, jonka elämä sinulle tarjoaa oikealla hetkellä. Muista, että kohtalo auttaa niitä, jotka ovat urheita ja rohkeita. Ole aina paratiisimaisen onnellisuuden väsymätön metsästäjä. Ota vastaan ilman epäilyä ja epäröintiä kaikkien hyvien ja jumalallisesti integroitujen tekojesi riskit. Toimimalla tällä tavoin voit olla varma, että voit odottaa onnistuvasi usein.

*Jos avaudutte yhä enemmän ja alatte rakastaa sekä ihmisiä ympärillänne että koko luontoa, jossa elätte, alatte silloin rakastaa kaikkea, mikä on kaunista, yksinkertaista, puhdasta, harmonista, viehättävää ja jopa sitä, mikä useimpien ihmisten mielestä on pientä ja merkityksetöntä. Tällöin tulette vähitellen havaitsemaan rakkautenne voiman ja jatkuvan transfigurointinne kautta, että kaikesta siitä, mikä kiinnittää huomionne, tulee teille hämmästyttävän suurta, loputonta ja niin isoa, ettei sitä voi verrata mihinkään. Tietyllä hetkellä tulette myös huomaamaan, että teidän on mahdollista laajentaa intensiivinen, syvä ja mittaamaton rakkautenne kaikkeen mikä teitä ympäröi. Jos hyväntahtoisuuttanne ja nöyryyttänne vahvistamalla yritätte saavuttaa täyden luottamuksen siihen, mikä muista ihmisistä vaikuttaa kurjalta ja arvottomalta, ja tätä kautta herätätte itsessänne palvelijan asenteen, silloin kaikki mikä vaikuttaa teistä nyt mahdottomalta tulee helpommaksi ja harmonisemmaksi. Tämä jatkuva asenne herättää teissä itsessänne odottamatonta onnellisuutta.

*Toivon, että niin monet teistä kuin mahdollista, alkavat rakastaa intensiivisesti, syvästi ja mittaamattomasti. Toivon, että mahdollisimman monet teistä täyttyvät jumalallisella hulluudella, joka saa teidät uskomaan järkähtämättömällä voimalla, että maailman voi muuttaa nopeasti oman esimerkkinsä avulla. Jokaisen teistä pitäisi yrittää olla ja muuttua, niin pian kuin mahdollista, ainutlaatuiseksi ihmiseksi ja samanaikaisesti eläväksi esimerkiksi muille. Saadaksenne, niin pian kuin mahdollista, todellisen inhimillisen veljeyden heräämään toisissa, olkaa aina itse hyviä, rakastavia, nöyriä, täynnä hyvää tahtoa, rehellisiä ja täynnä sympatiaa niitä kohtaan, jotka ovat ihailtavia ja ihania. Joka hetki tässä hengessä toimien, teidän on hyvin helppo olla yhä veljellisempiä. Voidaksemme muuttaa maailmaa ja saadaksemme todella aikaan vallankumouksen maailmassamme ja siinä ilmapiirissä, jossa elämme, on meidän ihan ensimmäiseksi muutettava itseämme ja saatava aikaan vallankumous omassa itsessämme syvällä, aidolla ja pysyvällä tavalla.

Tullaksemme soihduiksi toisten tietämättömyyden ja itsekkyyden yöhön, omassa olemuksessamme olevan elävän liekin on tultava erittäin voimakkaaksi, sillä vain tällä tavalla voimme tarjota toisille omasta super-yltäkylläisestä valostamme. Voidaksemme saavuttaa tämän, on meidän ennen kaikkea toivottava ja uskallettava. Toivon teidän pitävän valppautenne elävänä ja muuttumattomana keskellä yötä, ilmaisevan vapaasti voimaanne uneksia silmät auki ja olevan täynnä kaipuuta kohti jaloja ja kohottavia jumalallisia ihanteita. Ja jos joillekin teistä tähtien kiehtova kirkkaus vielä vaikuttaa olevan kaukana, toimikaa tavalla, joka saa sisäisen visionne uudistumaan hengityksenne voimasta, mikä auttaa teitä havaitsemaan, että itse asiassa mikä tahansa aspekti ilmestyy meille aina sen mukaisesti, kuinka voimakas sisäinen visiomme on. Stimuloivan esimerkkinne voimalla pystytte sytyttämään sisäisen soihdun liekin myös niissä, jotka ovat siihen valmiita. Olkaa täynnä innokkuutta. Antakaa rohkeuden kasvaa itsessänne. Älkää koskaan lakatko elättämästä jumalallisia, kohottavia toiveita, pitäkää aina saatavillanne suuret varastot toivoa, optimismia, aspiraatiota ja innokkuutta.

Huomaatte onnistumisen olevan teille helppoa, kun samaan aikaan joidenkin toisten polvet antavat myöden, myrkylliset epäilykset halvaannuttavat heidät ja heidän sydämensä kovettuvat, kun he joutuvat kaikenlaisten houkutusten saaliiksi. Jumalallisten toiveiden uudistava tuli voi palaa vain sellaisissa ihmisissä, jotka pitävät tuon liekin elossa ja vahvana. Toivon elävä tuli toimii meissä kaikissa kuin peili, josta voimme tunnistaa itsemme todellisina ihmisinä toisten ihmisten joukossa. Älä koskaan pysähdy vain itkemään haudan äärelle. Ole täysin varma, että haudassa on jäljellä vain tässä maailmassa eläneen ihmisen luuranko. Vertauskuvallisesti sanottuna itkiessäsi jonkun haudan äärellä toimit samoin kuin joku, joka itkee rannalla vaatteiden luona, jotka toinen henkilö on jättänyt rannalle siksi aikaa, kun hän meni mereen uimaan. Kun seisot jonkun haudan äärellä, voit olla täysin varma siitä, ettei kyseinen henkilö ole siellä. Ole varma siitä, ettei kyseinen henkilö nuku niin sanottua ”ikuista unta” tuossa haudassa. Ole täysin varma, ettei edessäsi olevassa haudassa ole sen ihmisen sielua, joka kerran eli täällä maassa. Ole täysin varma, että ihminen jonka sanotaan kuolleen, on itse asiassa lähtenyt tästä maailmasta elääkseen erilaisessa energeettisessä tilassa, niin sanotussa ”toisessa maailmassa”, jonka initioidut tuntevat valtavana astraalitason universumina. Hän, joka on todellakin lähtenyt tästä maailmasta niin sanotun kuoleman kautta, jatkaa olemassaoloaan ja elämäänsä toisessa maailmassa, missä hänet ympäröi astraalitason universumin biljoonat salaperäiset hienovaraiset energiat. Kun herätät olemuksessasi joitakin yliluonnollisia aisteja, sinun on helppo kommunikoida sellaisen henkilön sielun kanssa, joka on lähtenyt tästä maailmasta lopullisesti ja siten voit vakuuttua, että on olemassa salaperäinen elämä niin sanotun kuoleman jälkeen.

*He, jotka jättävät tämän maailman niin sanotun kuoleman kautta, jatkavat elämistä toisessa maailmassa; kauniissa universumissa, joka on tehty näkymättömistä maailmoista ja joissa manifestoituu monia näihin maailmoihin kuuluvia ihania värejä ja sävyjä. Sen sijaan, että itkee hyödyttömästi ja tyhmästi niiden perään, jotka ovat todella jättäneet tämän maailman niin sanotun kuoleman kautta, on paljon mielekkäämpää tarjota heidän hyväkseen valoa ja antaa tuo kynttilöiden valo, jonka heille pyhitimme, toiseen maailmaan, missä tästä valosta tulee heidän ravintoaan. Tuosta valosta tulee sekä kohottava impulssi kohti Yhtä Kaikkein Korkeinta että iloa, inspiraatiota ja sen kaltaista ihanaa substanssia, joka pystyy muuttamaan, puhdistamaan, inspiroimaan ja auttamaan heitä. Sen sijaan, että itkisimme heidän hautojensa äärellä, meidän on paljon parempi avautua kohti heidän sielujaan, jotka ovat olemassa toisessa maailmassa ja tarjota heille rakkautta, valoa, ihania ajatuksia ja salaperäisiä impulsseja johdattamaan heidät kohti jumalallista. Kun olemme tarpeeksi puhtaita ja muuttuneita, meidän on mahdollista kommunikoida niiden kanssa, jotka ovat jättäneet tämän maailman kokonaan ja on mahdollista, että saamme heiltä apua, rakkautta, ohjausta, ystävällisyyttä ja inspiraatiota joka kerta, kun pyydämme heidän apuaan; tämä seikka on läheisesti yhteydessä heidän saavuttamaansa henkiseen tasoon. Soveltamalla oikein käytäntöön näitä yksinkertaisia ja täynnä tervettä järkeä olevia neuvoja, oivallamme, että itse asiassa ei ole olemassa mitään kuolemaa, vaan ainoastaan siirtyminen toiseen ihanaan ja salaperäiseen maailmaan, astraalitason universumiin. Vaikka skeptikot hymyilevätkin sarkastisesti lukiessaan näitä rivejä, haastamme heidät ennakoiden perustavanlaatuiseen vetoon, jonka he tulevat aina häviämään. Huolimatta siitä kuinka skeptisiä ja epäluottavaisia he ovat tällä hetkellä, he tulevat oivaltamaan olleensa väärässä jättäessään tämän maailman ja havaitessaan hämmästyneinä, ettei heidän elämänsä päättynytkään, sillä niin sanottu kuolema on itse asiassa syntymä astraalitason universumiin. Silloin jokainen skeptinen, piintyneen materialistinen ihminen tulee oivaltamaan olleensa väärässä, mutta silloin se on liian myöhäistä. Nämä sanat ovat samalla tunnustus, jonka teemme kaikille. Me olemme jo täysin vakuuttuneita siitä, ettei kuolemaa ole.

He, jotka eivät usko jonkin tällaisen olevan mahdollista, johdattavat itsensä tahtoen tai tahtomattaan kohti pelottavaa hetkeä, jota jotkut kutsuvat kuolemaksi. Toivo niin kutsutusta kuolemanjälkeisestä elämästä on jumalallista ja universaalisti paikkansapitävää. Sen lisäksi se auttaa meitä ymmärtämään oman olemassaolomme arvoituksellisen roolin tässä maailmassa. Tahdonalaisesti suoritetut tietoiset kehostapoistumiskokemukset mahdollistavat astraalikehomme projisoinnin astraalitason universumiin ja muiden asioiden ohella, ennen kuin jätämme tämän maailman niin sanotun kuoleman kautta, ne vakuuttavat meidät siitä, että olemassaolomme jatkuu silloin toisessa maailmassa, astraalitason universumissa. Oikealla hetkellä tämän joogakurssin edistyneimmillä vuosikursseilla tulemme systemaattisesti opiskelemaan sekä teoriassa että käytännössä tiettyjä tehokkaita keinoja, jotka sallivat monille teistä tietoisia kehostapoistumiskokemuksia ja mahdollisuuden tutkia monia astraalitason maailmoja astraalitason universumissa ennen niin sanottua kuolemaa; tämä niille, jotka ovat siihen valmiita.

MERKITYKSELLINEN KERTOMUS

Tietyissä tilanteissa, jotka eivät ole sattumanvaraisia, typerä ja epätodellinen toivo, joka saa meidät toimimaan ja joka saa meidät pois uneliaisuuden, sokeuden, toukankaltaisuuden ja horteisuuden tiloista, voi herätä ja vahvistaa jumalallista, universaalisti paikkansapitävää toivoa, joka voi muuttaa täysin ja syvästi olemassaolomme antaen syvän henkisen merkityksen koko elämällemme.

Eräänä päivänä hyvin kaunis nuori nainen meni itkien suuren joogin luo. Hän tunnusti olevansa epätoivoinen. Hänen lapsensa oli juuri kuollut. Myös hänen miehensä oli kuollut kaksi vuotta sitten. Niinpä hän oli vakuuttunut, ettei hänellä ollut mitään syytä elää tässä maailmassa, koska hänellä ei ollut juuri kuolleen lapsensa lisäksi ketään muuta. Viattomuudessaan hän toivoi, että ehkä tämä suuri joogi voisi tehdä hänelle ihmeen. Koska hän oli kuullut, että tällä suurella joogilla oli joitain yliluonnollisia voimia (siddhejä), hän rukoili tätä elvyttämään lapsensa.

Sen jälkeen, kun nainen oli rukoillut häntä tekemään ihmeen, hän asetti lapsensa ruumiin joogin jalkojen juureen ja odotti täynnä toivoa, että joogi tyydyttäisi hänen kiihkeän toiveensa, joka vaikutti hänestä oikeutetulta. Joogi katsoi naista hyvin myötätuntoisena ja ystävällisesti, ja sanoi hänelle hymyillen: ”Nainen, mene kaupunkiin ja tuo minulle sinapinsiemeniä talosta, jossa kukaan ei ole koskaan kuollut. Tiedä, että jos onnistut löytämään sellaisen talon, jossa kukaan ei ole koskaan kuollut, toteutan toiveesi ja elvytän kuolleen lapsesi.”

Kuullessaan nämä sanat nainen nousi ylös ja lähti hyvin onnellisena ja täynnä toivoa. Hän oli vakuuttunut siitä, että löytäisi talon, jossa kukaan ei ole kuollut. Hän koputti monille oville, mutta kaikkialla ilman poikkeusta, hän sai suunnilleen saman vastauksen. ”Voimme antaa sinulle välittömästi pyytämiäsi sinapinsiemeniä, mutta ehtoa siitä ettei kukaan olisi kuollut tässä talossa, on mahdoton täyttää! Tämän talon katon alla on kuollut monta ihmistä!”

Vaikka nainen kuuli nämä sanat hyvin usein, hän jatkoi itsepintaisesti koputtamistaan joka portille ja jatkoi etsintäänsä kolme päivää, toivoen typerästi, että lopulta hän löytäisi edes yhden talon, jossa kuolema ei olisi koskaan käynyt. Hän toivoi typerästi, että olisi mahdotonta ettei hän löytäisi taloa, jonka katon alla ei kukaan koskaan olisi kuollut. Kolmannen päivän iltana hän viimein oivalsi, että hänen täytyi luopua tästä hyödyttömästä toiveestaan ja hän ymmärsi, että itse asiassa kuolema on osa elämää ja että on hyödytöntä haluta kieltää kuoleman todellisuus. Sitten hän meni takaisin joogin luo ja ollessaan tämän edessä joogi katsoi häntä hymyillen ja kysyi oliko hän onnistunut löytämään sinapinsiemeniä talosta, jossa kukaan ei ole koskaan kuollut. Nainen kumarsi nöyrästi ja kunnioittavasti joogin edessä ja kertoi tälle: ”Rukoilen sinua, anna minulle anteeksi typeryyteni! Ja jos ajattelet, että olen valmis ja ansaitsen sen, ole hyvä ja tarjoa minulle initiaatio joogaharjoituksiin, sillä nyt haluan tietää mikä on jumalallista ja kuolematonta sisälläni eikä vain lyhytaikaista. En koskaan enää pyydä sinua elvyttämään lastani, sillä enemmin tai myöhemmin hän olisi kuollut joka tapauksessa, jonakin elämänsä päivänä. Rukoilen sinua opettamaan minulle kuinka löydän sisältäni kuolemattoman korkeimman ytimen, joka on olemassa kehon tuolla puolen eikä koskaan kuole. Ole hyvä ja auta minua todella tuntemaan itseni ja paljastamaan Korkein Kuolematon Itseni (Atman).”

~ Ei ole mitään mitä voisin teille tarjota olemukseni kautta manifestoituvan Jumalalta tulevan avun kautta, ja jota teillä ei jo olisi omassa sisäisessä maailmankaikkeudessanne joko potentiaalisessa tilassa tai siemenenä, joka alkaa itää ja kukkia. Jokaisen teistä tulisi oivaltaa, että ENNEMMIN TAI MYÖHEMMIN TEISTÄ MYÖS TULEE SE, MITÄ MINÄ OLEN JA ETTÄ MINÄ OLEN MYÖS KERRAN OLLUT SE, MIKÄ TE OLETTE NYT. Teillä jokaisella on sisällänne heijastuneena kaikki, enemmän tai vähemmän potentiaalissa tilassa. Sen vuoksi suuret viisaat miehet sanoivat: ”SE, MITÄ ON TEIDÄN JOKAISEN MIKROKOSMOKSESSANNE, ON OLEMASSA KAIKKIALLA MAKROKOSMOKSESSA, JA MITÄ EI OLE SISÄISESSÄ MIKROKOSMOKSESSANNE, SITÄ EI MYÖSKÄÄN OLE OLEMASSA MISSÄÄN KOKO MAKROKOSMOKSESSA.”

~ Teidän jokaisen tulisi oivaltaa, että on olemassa jotain, jota kukaan eikä mikään voi teille antaa.

Korvaamaton aarre, jota kukaan ei voi koskaan teille antaa, ei edes sekunniksi, on Korkein Kuolematon Itse (Atman), joka on kaikkein arvokkain asia, mikä on kätkettynä olemuksenne keskukseen.

~ Korkeinta Kuolematonta Itseä (Atmania) ei voida koskaan antaa teille, eikä kukaan tai mikään voi ottaa sitä teiltä pois. Vain te itse voitte antaa itsellenne Korkeimman Kuolemattoman Itsen (Atmanin) paljastamalla sen vähitellen ja lopulta kokonaan sisäisessä maailmankaikkeudessanne. Paljastamalla vähitellen ja kokonaan Korkeimman Kuolemattoman Itsen (Atmanin), jokainen teistä saavuttaa siten jumalallisuuden ja samaan aikaan saatte myös korkeimman ja pysyvän henkisen vapautuksen.

~ Paljastamalla vähitellen ja kokonaan Korkeimman Kuolemattoman Itsenne (Atmanin), tulette myös tuntemaan Korkeimman Perimmäisen Jumalallisen Totuuden. Tuntemalla Perimmäisen Jumalallisen Totuuden olemuksessanne, saavutatte siten täydellisen vapautuksen ja samalla myös viisauden.

~ Paljastamalla kokonaan Korkeimman Kuolemattoman Itsen (Atmanin), mikä tekee mahdolliseksi myös Perimmäisen Jumalallisen Totuuden tuntemisen, olemukseenne ilmestyy syvä jumalallinen rauha. Tuntemalla Perimmäisen Jumalallisen Totuuden ja paljastamalla täysin Korkeimman Kuolemattoman Itsen (Atmanin), löydätte sisältänne ISÄ JUMALAN ja oivallatte, että teidät on luotu JUMALAN kaltaisiksi. Tätä menestystä edeltää tärkeä askel, joka on loistavan androgyynisen tilan vähittäinen herättäminen sisäisessä maailmankaikkeudessanne.

~ Loistavan androgyynisen tilan herättäminen helpottaa käsittämättömällä tavalla sisäisen ykseyden saavuttamista ja polaaristen toisiaan täydentävien vastakohtien ylittämistä.

~ Loistavan androgyynisen tilan saavuttaminen auttaa meitä huomaamaan, että meidät on luotu samankaltaisiksi Jumalan ja Hänen kasvojensa kanssa; molemmat, sekä feminiininen että maskuliininen. Tuntematon tarkoitus kaikille niille rakastuneille etsinnöillemme ja kaikille niille eroottisille tunteillemme ja kokemuksillemme, joita koemme yhtyessämme toisten vastakkaista sukupuolta olevien kanssa, on androgyynisen tilan herättäminen ja sen vähittäinen saavuttaminen.

~ Tuhatvuotisessa joogaperinteessä androgyyninen loistava tila on usein kuvattu Shivan kuvalla, joka on puoliksi mies ja puoliksi nainen; vastaavasti vasen puoli on nainen ja oikea puoli mies niin sanotussa loistavassa androgyynisessä hypostaasissa, joka tunnetaan Shiva Ardha Narisvarana. Kun elätämme joitain jumalallisia ja vahvoja toiveita; kuten toivetta paljastaa Korkein Kuolematon Itse (Atman), toivetta herättää täysin loistava androgyyninen tila, toivetta tuntea Perimmäinen Jumalallinen Totuus, toivetta saavuttaa jumalankaltainen tila; tämä auttaa meitä usein tuntemattomalla tavalla saavuttamaan paljon nopeammin nämä päämäärät. Initioiduille tämän maailman näennäinen sekavuus on vain varjo. Tämän sekavuuden tuolla puolen meille on aina olemassa iloa, onnellisuutta, runsautta ja autuutta. Saadaksemme kaiken tämän, on meidän toivottava ja uskallettava tehdä se, mitä meidän täytyy tehdä. Näennäisen sekavuuden tuolla puolen on universaalia makrokosmista manifestaatiota hallitseva perusta, joka on autuutta, loistokkuutta, harmoniaa, kauneutta, järjestystä ja hyvyyttä; kaikki nämä ovat mystisiä ominaisuuksia ja ne paljastuvat meille sellaisina vasta silloin, kun olemme valmiita ja havaitsemme ne suoran kokemuksen kautta sisäisessä maailmankaikkeudessamme.

~ Kun ihminen todella onnistuu tuntemaan itsensä ja herättämään suuret potentiaalinsa, jotka hänellä on olemuksessaan, silloin hänen heränneen mikrokosmoksensa ja makrokosmoksen välille ilmestyy mystinen okkulttinen resonanssi, jonka avulla monia piilossa olevia totuuksia paljastuu tällaisen ihmisen mikrokosmoksessa, joka onnistuu muuttamaan itseään tarpeeksi.

~ Koko luomakunta, niin kuin ISÄ JUMALA sen on järjestänyt ja suunnitellut, on omaa laatuaan oleva valtava hologrammi, jossa kaikki osat ovat mystisesti yhteydessä toisiinsa, niin että kaikki heijastuu itseensä. Jokainen osa heijastuu vuorostaan suureen Kokonaisuuteen. Tämä todellisuuden mystinen rakenne sai suuren viisaan miehen toteamaan, että osa sisältyy koko ajan kokonaisuuteen ja kokonaisuus heijastuu osaan, tai toisin sanoen koko Makrokosmos kuvastuu jokaisen ihmisen Mikrokosmokseen ja jokaisen ihmisen Mikrokosmos on puolestaan osa Makrokosmosta ja heijastuu samaan aikaan tähän suureen Kokonaisuuteen. Ihmisen Mikrokosmoksessa, se mikä on alhaalla muistuttaa sitä, mikä on ylhäällä tai toisin sanoen korkeampi napa heijastuu tietyllä tavalla alempaan napaan ja alempi napa heijastuu tietyllä tavalla korkeampaan napaan. Vaikka emme oivaltaisi sitä tällä hetkellä, sekä omalla elämällämme että planeetan elämällä ja jopa makrokosmisella elämällä on tarkoitus.

~ Ihmiset, jotka ovat henkisesti kyllin kehittyneitä, kykenevät havaitsemaan ISÄ JUMALAN koko luomakunnan täydellisen kauneuden ja harmonian. Me kaikki tällä planeetalla elävät ihmiset (vaikka emme oivallakaan sitä tällä hetkellä) olemme kuin pyhiinvaeltajia, jotka matkustavat hitaammin tai nopeammin kohti KOTIA (ISÄ JUMALAN valtakuntaa).

~ Jokainen ihminen vastaanottaa ennemmin tai myöhemmin juuri sen, mitä hän ansaitsee, ja se on läheisesti yhteydessä hänen hyviin ja huonoihin aikomuksiinsa, toiveisiinsa, tekoihinsa ja ajatuksiinsa. Koko makrokosmisessa manifestaatiossa mikään, ilman poikkeusta, ei ole sattumaa, sillä kaikki on aina välttämätöntä. Siinä missä tietämätön näkee tavallisen tilaisuuden tai sattuman, viisas huomaa salaperäisen välttämättömyyden.

~ Nykyaikana, tänä väärän informaation yönä, jolloin vapaamuurarit harjoittavat viekasta ja jatkuvaa manipulointia maailman planetaarisen hallituksen toimesta (tai toisin sanoen, niin sanotun ”Illuminatin” toimesta), ja yrittävät jo kohottaa valtaistuimelle niin sanotun Uuden Maailman Järjestyksen, joka on itse asiassa planetaarinen saatanallinen salajuoni ja joka aikoo julistaa maanpäällisen fasistisen tilan, jossa kaikkia ihmisiä jatkuvasti valvotaan hienostunein sähköisin keinoin ja pakotetaan tulevaisuudessa ottamaan ihonsa alle PEDON MERKKI (pahaenteinen siru), uskallamme silti yhä toivoa vahvasti ja toivottaa siten tervetulleeksi Jeesuksen Kristuksen julistamat Hyvät Uutiset.

~ Huolimatta valtavasta pahuudesta, mikä ilmenee näinä päivinä planetaarisella tasolla maailman vapaamuurareiden toimesta ja niin sanotun ”Illuminatin” toimesta, joka onnistui kutomaan kauhean salaliiton planetaarisella tasolla ja jonka lonkerot nielaisivat melkein koko planeetan, olemme silti varmoja siitä, että hyvä voittaa tämän planetaarisen pahan, jonka maailman vapaamuurarit ovat muodostaneet, ja että pian hyvä, harmonia ja totuus voittaa pahan, valheet ja valepukuisen satanismin, jota he tukevat. Huolimatta näistä tällä planeetalla esiintyvistä negatiivisista seikoista, kuten; synkästä ulkomuodosta, pahuudesta, valheista, viekkaudesta ja vihasta, me julistamme rohkeasti uskomme ja toivomme jumalalliseen ja kirkkaaseen tulevaisuuteen, jonka ihmiskunta ansaitsee. On välttämätöntä, että jokainen meistä kieltäytyy uskomasta siihen, että nykyiset olosuhteet ovat väistämättömästi kohtalon määräämiä. Tällainen usko tekee ihmiset kykenemättömiksi toimimaan ja saa heidät uskomaan siihen, että tällä Maa planeetalla ei voisi olla paremmat olosuhteet kuin mitä tällä hetkellä valitettavasti on.

~ Kieltäydymme uskomasta, että kaikki ihmiset tällä planeetalla ovat vain nukkeja; jotka sallivat itseään liikuteltavan kuin joitain lehtiä, joita riepotellaan sinne tänne rikollisessa pyörremyrskyssä, jonka maailman vapaamuurarit ovat saaneet aikaan.

~ Meidän täytyy uskoa, että sitoutuessamme toimimaan yhdessä yhteisten ja hyödyllisten tarkoitusten puolesta, meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja muuttaa maailmanlaajuisten tapahtumien suuntaa ja kehitystä parempaan, niin pian kuin mahdollista.

~ Meidän täytyy kieltäytyä uskomasta ja olemasta samaa mieltä niiden kanssa, jotka teeskentelevät, että ihmiset ovat ja tulevat aina olemaan auttamattomasti vangittuja vihan, sodan, itsekkyyden, suvaitsemattomuuden ja tyhmyyden tähdettömään yöhön, ja ettei viisauden, rauhan, rakkauden, hyvyyden ja veljeyden loistava aamunkoitto tulisi koskaan vallitsevaksi ja kollektiiviseksi todellisuudeksi tällä planeetalla. Meidän täytyy kieltäytyä uskomasta joidenkin vihaa täynnä olevien vapaamuurareiden kyyniseen ennustukseen, jossa vakuutetaan, että osa ihmistä tulee olemaan rikollisella tavalla mukana uuden planetaarisen sodan saatanallisessa pyörteessä (kolmannen Maailman Sodan, jonka vapaamuurarit ovat ennustaneet kauan sitten).

~ Kieltäydymme uskomasta, että ihmiskunta sitoutuisi ydinsotaan ja sen myötä ilmestyviin helvetillisiin; todella sietämättömiin ja poikkeuksellisiin tuhoihin.

~ Me toivomme ja myös vahvasti uskomme, että totuudella, rauhalla, hyvyydellä, yhteisymmärryksellä, veljeydellä ja rakkaudella on lopulta keskeinen rooli. Silloinkin, kun se väliaikaisesti kärsii tappion, elämä säilyy aina vahvempana ja paljon arvokkaampana kuin kuolema. Lisäksi initioiduille kuolemaa ei ole olemassa, sillä kun ihmiset kuolevat, he siirtyvät ja jälleensyntyvät toiseen tilaan. Tämä tila sallii elämän jatkumisen toisessa maailmassa, astraalitason maailmankaikkeudessa.

~ Toivomme ja jopa uskomme vahvasti, että huolimatta niistä vakavista ongelmista, joita tällä planeetalla tällä hetkellä ilmenee, ja joista monet on tarkoituksella suunniteltu ja alullepantu maailmanlaajuisen vapaamuurareiden planetaarisen salaliiton toimesta, säilyttäisimme silti toivomme siihen suunnattomaan apuun, jota voimme lakkaamatta vastaanottaa ISÄ JUMALALTA, jotta Hän tällä tavalla pysäyttäisi pahuuden, jota on tarkoituksella provosoitu tällä planeetalla.

~ Uskallamme toivoa, että lopulta Jumalan avulla suunnattoman suuri enemmistö Maan asukkaista kykenee vastaanottamaan kaiken, mitä he ansaitsevat.

~ Uskallamme toivoa, että hyvin pian tämän planeetan asukkaat saavat nauttia luonnollista ja terveellistä ruokaa ilman, että heidän täytyy käyttää geneettisesti muokattuja tuotteita ja lisäaineita, jotka ovat vahingollisia heidän hyvinvoinnilleen ja fyysiselle terveydelleen. Uskallamme toivoa, että he voivat nauttia vedestä, johon ei ole lisätty pakollista fluoria ja saavat nauttia tarpeeksi luonnollista ja terveellistä ruokaa.

~ Uskallamme toivoa, että he saavat hengittää raitista ilmaa, eivätkä salli kännyköiden tuhoavan säteilyn vaikuttaa vakavasti terveyteensä.

~ Uskallamme uskoa, että lähitulevaisuudessa lähes kaikkien tämän planeetan asukkaiden on mahdollista saada olennaista henkistä tietoa, joka auttaa heitä herättämään sielunsa ja löytämään ISÄ JUMALAN.

~ Uskallamme uskoa, että tietoisuutemme kollektiivisen muutoksen kautta kaikki ihmiset ottavat jättiläismäisen askeleen siirtymällä tämän hetkiseltä maailmanlaajuiselta tietoisuuden tasolta uudelle kehitysasteelle, jossa tämä muutos auttaa tietyn korkeamman sydämellisyyden muodon täyttä herättämistä ja aktivoitumista. Kun supra-mentaalinen taso herää ja aktivoituu monissa ihmisissä, se kiihdyttää tietyn korkeamman sydämellisyyden muodon ilmestymistä.

~ Uskomme vahvasti, että lähitulevaisuudessa koko ihmiskunta tunnustaa ja löytää ISÄ JUMALAN omassa sisäisessä maailmankaikkeudessaan ja samaistaa Hänet viisauden, terveyden, onnellisuuden, harmonian, ystävällisyyden ja rakkauden lähteeksi. Uskomme vahvasti, että rakkaudesta, hyvyydestä, viisaudesta, rauhasta, vastavuoroisesta avusta, veljeydestä ja pelastavasta lempeydestä tulee lähitulevaisuudessa tämän planeetan yhteinen universaali laki. Vasta silloin, lähitulevaisuudessa, ihmiset pystyvät muuttamaan itsensä henkisesti, psyykkisesti ja fyysisesti jumalallisella ja harmonisella tavalla, ja ihmisten välillä tulee vallitsemaan rakkaus ja hyvä yhteisymmärrys, ja silloin pelko, viha ja ilkeämielisyys vähenevät huomattavasti. Romanialaiset on kutsuttu näyttelemään hyvin tärkeää roolia henkisinä katalyytteinä tässä planetaarisen muutoksen prosessissa, joka tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.

~ Vaikka jotkut suhtautuvatkin näihin väitteisiin skeptisesti ja pilkallisesti, tulevaisuus tulee vahvistamaan näiden tässä ennakoitavien seikkojen todellisuuden.

AJATUKSIA JA AFORISMEJA TOIVOSTA

~ Jumalalliset universaalit toiveet ovat valppaan ihmisen inspiroivia unelmia.

~ Jumalalliset universaalit toiveet ovat helpoimmin lähestyttäviä ja välittömästi mieltä ylentäviä etuja ihmiselle, jolla ei ole mitään muuta kuin JUMALA.

~ Jumalalliset ja universaalisti pätevät toiveet, jotka ovat vahvoja ja jatkuvia, lisäävät tietoiseksi tulleen sielun salaperäistä voimaa.

~ Vain initioidut osaavat antaa oikean arvon jumalalliselle ja universaalisti pätevälle toivolle, joka on jatkuvaa, sillä he tietävät, että salaperäinen kätketty resonanssiprosessi saa toiveemme toteutumaan. Jumalallinen, hyödyllinen toivo on samaan aikaan se kätketty liekki, joka karkottaa ihmisen sisällä olevan pimeyden, herättää siten hänen sielunsa ja pitää hänet elossa.

~ Jumalalliset ja universaalisti pätevät toiveet ovat tietoiseksi tulleen ihmisen luovia unelmia.

~ Valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka pystyvät uhraamaan koko omaisuutensa joidenkin pettävien, etäisten ja epäilyttävien toiveiden vuoksi.

~ Syvästi hyödylliset toiveet, jotka alkuun vaikuttivat kaikkein naurettavimmilta ja rohkeimmilta, ovat usein olleet hämmästyttävien Jumalan avulla tapahtuneiden menestysten syitä. Jumalalliset ja universaalisti pätevät toiveet ovat kuin kynttilöiden mystistä ja lepattavaa valoa, sillä todellisuudessa ne kaunistavat, valaisevat ja ilahduttavat tietämme.

Mitä pimeämpi on tietämättömyyden yö, sitä enemmän jumalalliset toiveet lähettävät uusia valon säteitä meitä kohti. Mystiset hetket, jotka vietämme ajatellen intensiivisesti joitain yleviä ja onnellisia tulevaisuudenkuvia, toivoen joitain tekoja ja tilanteita tapahtuvaksi, ovat joskus miellyttävämpiä kuin pinnallisissa toimissa vietetyt tunnit. Jumalalliset toiveet, jotka ovat vahvoja ja jatkuvia, ravitsevat täysin suuria sieluja salaperäisellä ravinnolla ja saavat pienet kasvamaan nopeasti. Aivan niin kuin laivaa ei tulisi ankkuroida vain yhdellä ankkurilla, ei meidänkään elämämme tulisi riippua vain yhdestä jumalallisesta ja universaalisti pätevästä toiveesta.

~ Ihmisen ei tulisi eläessään toivoa aivan kaikkea mahdollista. Niin kauan kuin ihminen elää, hän toivoo, mutta vain initioidut ja suuret viisaat ihmiset ruokkivat jatkuvasti ainoastaan jumalallisia ja universaalisti päteviä toiveita, jotka ovat vahvoja ja jatkuvia.

~ Hyvin valmistautunut sielu elättää jumalallisia ja syvästi hyödyllisiä toiveita huonoina aikoina, mutta tekee niin myös hyvinvoinnin aikana, jotta tarpeen vaatiessa hän voisi kohdata kohtalonsa koettelemukset hyvin.

~ Kun ihminen ei ilmennä syvästi hyödyllistä toivoa, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, hän ei pysty löytämään sitä mikä on jäänyt häneltä unelmoimatta, sillä erityisesti silloin kaikki on hänelle käsittämätöntä ja saavuttamatonta.

~ Nämä kaksi hyödyllistä tunnetta ovat meille aina tärkeitä: kiitollisuuden ilmentäminen Isä Jumalaa kohtaan monta kertaa päivässä, ja jumalallisten, universaalisti pätevien, vahvojen ja jatkuvien toiveiden elättäminen, sillä ne auttavat meitä valmistelemaan tulevaisuuttamme, TÄSSÄ ja NYT, tässä hetkessä.

~ Jumalalliset ja syvästi hyödylliset toiveet, jotka ovat samaan aikaan vahvoja ja jatkuvia, tekevät välittömästi mahdolliseksi sen, että voimme vetää puoleemme uusia, mystisiä energioita, jotka kirkastavat sielumme erityisesti elämämme vaikeina aikoina.

~ Jumalallinen toivo, joka on syvästi hyödyllistä, vahvaa ja jatkuvaa, kutsuu samaan aikaan mystisesti esiin totuuden, jonka intuitiivisesti tajuamme joissain tilanteissa pystymättä sitä täysin näkemään tai havaitsemaan. Toisin kuin se, pettävät ja väärät toiveet ovat seurausta monista lyhytaikaisista haluista tai mielen illuusioista.

~ Se, että ihminen ylläpitää ja elättää jatkuvasti joitakin jumalallisia, syvästi hyödyllisiä, vahvoja ja kestäviä toiveita, saa aikaan sen, että häntä johdatetaan jumalallisesta toiveesta toiseen; ja tämä on paras lääke epätoivon myrkkyä vastaan ja kaikenlaisia epäilyksiä vastaan.

~ Kun olemme pimeässä, on hyvä toivoa valoa jatkuvasti ja voimakkaasti.

~ Jumalallinen ja syvästi hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, sen lisäksi että se on toiveikas, se on myös seuranamme pehmeällä ja hyvin miellyttävällä polulla elämämme loppuun asti. Jumalallinen ja syvästi hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, on yksi totuuden salaperäisistä kaavuista ja pysyy sellaisena. Joka kerta, kun seuraamme sitä tarkoituksenmukaisella huomiolla, se johdattaa meidät lopulta totuuteen.

~ Jumalallinen ja syvästi hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, ravitsee salaperäisesti olemustamme ja kasvattaa sielumme voimaa. Vain initioidut tietävät, että toivon lähde on itse asiassa sydämessä.

~ Silloin, kun ihminen uskoo Jumalaan muuttumattomalla voimalla, Hän ei koskaan jätä ihmistä yksin, sillä niin onnettomina aikoina kuin kärsimyksenkin aikoina, Hän antaa ihmiselle hyödyllisen toivon.

~ Kun unohdamme onnellisuuden, jotkut jumalalliset hyödylliset toiveet muistuttavat meitä siitä.

~ Vaikka ihminen ajattelisi saavansa vain vähän osakseen tässä elämässä, silloinkin kun hän ei sitä osaa epäillä, Jumala antaa hänen käytettäväkseen jumalallisen, hyödyllisen toivon. Kieltäytyminen itsepintaisesti jumalallisesta ja hyödyllisestä toivosta, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa huolenpitoa, tarkoittaa sitä, että halveksii ainutlaatuista lahjaa, jonka Jumala tarjoaa verhotusti ja hyvin anteliaasti ihmiselle. Harvat oivaltavat, että tämä jumalallinen lahja on aina ihmisen käytettävissä.

~ Jumalallisella, hyödyllisellä toivolla, jonka Isä Jumala saa itämään ihmisen sielussa, Hän ilmentää salaperäisellä tavalla suojelustaan.

~ Harvat tietävät, että kun taistelemme kaikenlaisten vaikeuksien ja pahan kanssa, jumalalliset, hyödylliset toiveet, jotka ovat samanaikaisesti vahvoja ja jatkuvia, pysyvät kaikkein uskollisimpina liittolaisinamme.

~ Jumalalliset ja syvästi hyödylliset toiveet, jotka ovat samaan aikaan vahvoja ja jatkuvia, edustavat niiden sielujen rikkautta, jotka ovat köyhiä toiveiden suhteen. Jumalalliset, hyödylliset toiveet, jotka ovat jatkuvia, ovat ja pysyvät niiden ihmisten sisäisenä rikkautena, joilla ei ole materialistista vaurautta.

~ Jumalallinen ja syvästi hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, pysyy sielun salaperäisenä rikkautena.

~ Hyödylliset toiveet ovat niiden ihmisten kaikkein kallisarvoisinta omaisuutta, jotka eivät halua omistaa mitään muuta.

~ Kun jumalalliset ja hyödylliset toiveet ovat käyttökelpoinen apu hyville ja puhtaille ihmisille, pettävät ja ohimenevät toiveet ovat samaan aikaan suuri epäsuora haaste kaikille niille, jotka ovat syntien orjuuttamia.

~ Todellisen jumalallisen ja universaalisti pätevä toivon sinettinä toimii aina sen täydellinen sopusointu Isä Jumalan mystisten aikomusten kanssa.

~ Jumalallinen, universaalisti pätevä toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, on ja pysyy sielun kätkettynä moottorina, joka kannustaa meitä olemaan aina aktiivisia.

~ Jumalallinen, universaalisti pätevä toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, saa puutteen tahrat katoamaan. Hyödyllisen toiveen voimassa on suurempi rikkaus ja sen voimassa on myös suurin kiinnittymättömyys.

~ Joskus vain hyödyllinen toive, joka ilmenee ihmisessä ja hänen kauttaan voimana, on itsessään tärkeä varmuus, ei vain se, mitä se voi saada aikaan jälkeenpäin. Mikään jumalallisen, hyödyllisen toivon kohteista ei ole niin varma, kuin toivoon itseensä kätketty voima.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, ei koskaan lakkaa, kun sitä elätetään jatkuvasti.

~ Viisas on hän, joka henkisen tarkkanäköisyyden ja sydämen puhtauden ansiosta erottaa aina erehtymättä jumalallisen, hyödyllisen toiveen pettävistä toiveista, jotka ovat väliaikaisia ja harhaanjohtavia.

~ Järjettömien ihmisten pettävien ja väliaikaisten toiveiden seurana ovat harhaanjohtavat ponnistelut.

~ Jumalallisesta ja universaalisti pätevästä seuraa aina hyvää.

~ Menetämme usein paljon energiaa ja kallisarvoista aikaa syventymällä moniin toimiin tai pieniin asioihin, pettävien ja unenomaisten toiveiden ajamina, uskoen niiden olevan meille hyväksi. Usein ihmiset yrittävät tällä tavalla turhaan, etteivät he ilmentäisi tärkeitä jumalallisia ja universaalisti päteviä toiveita.

~ Tietämättömällä ihmisellä on monia pettäviä ja lyhytaikaisia toiveita, sillä usein harhaanjohtavat unenomaiset kuvitelmat antavat pölkkypäille siivet.

~ Tietämättömillä on paljon pettäviä ja lyhytaikaisia toiveita, jotka nousevat mielen unenomaisista kuvitelmista. Todellisuudessa ne eivät ole mitään muuta kuin mielen unenomaisia haluja, jotka heijastavat heidän arvottomia halujaan. Sellaisilla pettävillä haluilla ei ole koskaan voimaa ravita sielua, sillä ne eivät koskaan resonoi sen kätketyn olemuksen kanssa.

~ Tietämättömät ja laiskat pitävät toivoa riskien riskinä. Mutta viisaat tietävät, että jumalallinen ja hyödyllinen toivo on minimi riski, joka kannattaa ottaa. Jumalalliset, hyödylliset toiveet, jotka ovat samaan aikaan vahvoja ja jatkuvia, tuovat lohdutuksen niille, joiden sydän on särkynyt.

~ Skeptisyyden ainoa hyöty on se, että se sallii meidän epäillä murheita, joita skeptikoille ilmaantuu yksi toisensa jälkeen. Jumalallisten, hyödyllisten ja vahvojen toiveiden ilmentäminen on ja pysyy osoituksena luottamuksesta silloinkin, kun emme sitä oivalla.

~ Sellaisten ihmisten tapauksessa, jotka ovat pelkureita ja heikkoja, pieni hyödyllinen toive sekoittuu usein pelon myrkkyyn.

~ Toivominen jumalallisella ja hyödyllisellä tavalla tarkoittaa itse asiassa sitä, että alamme nauttia.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, on itse asiassa onnellisuudesta tehty laina.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo on raikas ja eloisa, kukkivien puiden reunustama polku, jota pitkin vaellamme.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, on ja pysyy yhtenä suurimmista ja vaikeimmista voitoista, joita ihminen voi saavuttaa tilanteissa, joissa hänen sielunsa on heikko ja avuton. Jumalallinen ja universaalisti pätevä toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, on ja pysyy voimakkaana sauvana, jonka turvin voi matkustaa ikuisuudessa.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, on ja pysyy hyvänä sisarena kärsivällisyydelle.

~ Älä koskaan menetä jumalallista, hyödyllistä toivoasi vaikeina aikoina, sillä usein kovan kuoren alla on makea ydin.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo on ja pysyy yhtenä elämän suloisista balsameista, joka usein ihastuttaa sielua.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on samaan aikaan vahvaa ja jatkuvaa, on ja pysyy joissain tapauksissa erinomaisena parantajana.

~ Siellä missä on herännyt sielu, siellä on myös jumalallisia, hyödyllisiä toiveita.

~ Kun ihminen on herättänyt sielunsa, hänellä on ainakin yksi jumalallinen, hyödyllinen toive.

~ Täydellinen ja syvä sielun rauha voidaan saavuttaa vain, kun lakkaamme ruokkimasta turhia toiveita.

~ Ihmisen on välttämätöntä kulkea yön pimeyden läpi voidakseen sen jälkeen nähdä erilaisin silmin. Silmin, jotka ovat kirkkaammat ja selvemmät päiväsaikaan. Vaikka hän ei sitä oivalla, jumalallinen, hyödyllinen toivo on aina hänen oppaansa. Kun hän tietää tämän, on hänen velvollisuutensa seurata sitä joka kerta, sillä muuten hän eksyy.

~ Ihminen, joka ei pääse voitolle epäilyksistään, ei voi myöskään oivaltaa jumalallisia, hyödyllisiä toiveitaan.

~ Valtavan alakuloisuuden seurauksena, josta puuttuu kaikki jumalallinen, hyödyllinen toivo, voi jopa kuolla.

~ Kun olet suuressa onnettomuudessa ja kaikki mitä jää jäljelle on jumalalliset, hyödylliset toiveet, osoitat suurta tyhmyyttä, jos käännät niille selkäsi, etkä seuraa jotain niistä.

~ Usein jumalallinen, hyödyllinen, vahva ja jatkuva toivo on ja pysyy onnekkaana itseään pitävän ihmisen onnena.

~ Sille, joka on tietämätön ja samaan aikaan huomaa olevansa avuton, jumalalliset, hyödylliset toiveet näyttävät tien oikeaan tietoon ja auttavat häntä herättämään sisäisen voimansa.

~ Jumalalliset, hyödylliset toiveet ovat Jumalallisen Äidin (Mahashaktin) suloisia kuiskauksia, joita salaperäisesti lausutaan ihmisen sieluun ja mieleen.

~ Elämän monenlaisissa testeissä ihmisen sielu riisutaan paljaaksi pettävistä ja lyhytaikaisista vaatteista, jotta hänestä tulisi vahva ja puhdas. Jopa silloin kun häntä koetellaan, Korkein Jumalallinen Äiti (Mahashakti), täynnä rakkautta, peittää hänet jumalallisen toivon puhtaalla vaatteella.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo antaa elämäämme luottamuksen arvoituksellisen hymyn.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo on salaperäinen valon kipinä, joka auttaa meitä aina pääsemään menestyksellisesti minkä tahansa vaikeuden yli.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo on jokaisen ihmisen käytettävissä ja se tekee jokaisesta kuolevasta ihmisestä kuolemattoman.

~ Jumalallinen, hyödyllinen toivo, joka on vahvaa ja jatkuvaa, tuo odottamatonta onnea ja lohtua tuskaisille tai vaikeuksissa oleville.

~ Jumalallisten, hyödyllisten toiveiden avulla ne, joita testataan voivat helposti nähdä mystisen valon, joka on läpikuultamattoman pimeyden tuolla puolen.

~ Jumalalliset, hyödylliset toiveet ovat kuolemattomuuden salaperäisiä voittoja, joita Jumala anteliaasti tarjoilee jokaiselle kuolevaiselle.

~ Kauheiden vaikeuksien kovina aikoina, Isä Jumala istuttaa Hänen luoksensa palaavan ihmisen sieluun jumalallisen, hyödyllisen toivon, jotta hyvin ylpeät ja ylimieliset ihmiset löytävät tällä tavoin nöyryyden.

~ Jumalallinen, hyödyllinen, vahva ja jatkuva toivo vahvistaa suuria vaikeuksia läpi käyvän ihmisen sielua.

~ Joissain tapauksissa jumalallinen, hyödyllinen toivo on kirkas muisto menneestä onnellisuudesta ja suurta tulevan onnellisuuden odotusta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top